ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

semai

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semai-, *semai*
Possible hiragana form: せまい
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
housemaid(เฮาซฺ'เมด) n. คนใช้ผู้หญิง
nursemaid(เนิร์ซ'เมด) n. หญิงเลี้ยงเด็ก., Syn. nurserymaid

English-Thai: Nontri Dictionary
housemaid(n) สาวใช้,หญิงรับใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: week   FR: semaine [f]
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week   FR: la semaine précédente
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
อาทิตย์ที่แล้ว[n. exp.] (āthit thīlaēo) EN: last week   FR: la semaine dernière
จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์[v. exp.] (jøng lūang-nā neung āthit) EN: book a week in advance   FR: réserver une semaine à l'avance
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid   FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche = boniche [f] (fam. - péj.)
คนรับใช้[n.] (khon rapchai) EN: servant ; valet ; maid ; housemaid   FR: servante [f] ; valet [m]
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว[X] (meūa sapdā thīlaēo) EN: last week   FR: la semaine dernière ; la semaine passée
ในปลายสัปดาห์หน้า[X] (nai plāi sapdā nā) FR: à la fin de la semaine prochaine
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone   

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
狭い[せまい, semai] (adj) แคบ

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウスメイド;ハウスメード[, hausumeido ; hausume-do] (n) (See 家事手伝い) housemaid [Add to Longdo]
阿媽[あま, ama] (n) (uk) amah (foreign maid or nursemaid working in east Asia) (por [Add to Longdo]
伊勢参り[いせまいり, isemairi] (n) Ise pilgrimage [Add to Longdo]
狭い[せまい, semai] (adj-i) narrow; confined; small; (P) [Add to Longdo]
曲舞[くせまい, kusemai] (n) recitative dance [Add to Longdo]
肩身が狭い[かたみがせまい, katamigasemai] (exp,adj-i) (See 肩身の狭い) feeling ashamed [Add to Longdo]
肩身の狭い[かたみのせまい, kataminosemai] (adj-i) (See 肩身が狭い) ashamed [Add to Longdo]
子守(P);子守り[こもり, komori] (n,vs) (1) babysitter; nursemaid; (2) babysitting; (P) [Add to Longdo]
施米[せまい, semai] (n,vs) rice given in charity; donating rice [Add to Longdo]
視野の狭い[しやのせまい, shiyanosemai] (n) shortsighted; narrow-minded [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狭い[せまい, semai] -eng, -schmal, -klein, begrenzt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top