Search result for

scandes

(246 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scandes-, *scandes*, scande
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scandes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scandes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scandal[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว
scandal[N] เหตุการณ์อื้อฉาว, See also: เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอัปยศ, เรื่องน่าอาย, Syn. disgrace, shame
scandium[N] ธาตุโลหะหายาก (สัญลักษณ์ทางเคมี Sc)
scandalize[VT] ทำให้ตกใจ, See also: ทำให้อัปยศ, Syn. culiminate, slander
scandalous[ADJ] ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง, See also: อื้อฉาว, น่าอดสู, น่าขายหน้า
scandalizer[N] คนใส่ร้ายป้ายสี
Scandinavia[N] ดินแดนในยุโรปเหนือ, See also: กลุ่มประเทศแถบยุโรปเหนือ (ประกอบด้วยประเทศนอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์และ
scandalously[ADV] อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว, Syn. indecently, shameful
Scandinavian[ADJ] เกี่ยวกับประเทศแถบยุโรปเหนือ, See also: เกี่ยวกับประเทศแถบสแกนดิเนเวียน
Scandinavian[N] ชาวสแกนดิเนเวียน, See also: ภาษาสแกนดิเนเวียน, Syn. Norse, Viking, Nordic
scandalmonger[N] ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว, See also: ผู้นินทา, คนป้ายร้าย, Syn. gossip, newsmonger
scandalization[N] การใส่ร้าย
scandalousness[N] ความน่าอับอาย
scandalmongering[N] การกระจายเรื่องอื้อฉาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scandal(สแคน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) เรื่องอื้อฉาว,เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอัปยศอดสู,เรื่องน่าอาย,การนินทาป้ายร้าย., Syn. disgrace,shame
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious
scandinavian(สแคนดิเน'เวียน) adj.,n. เกี่ยวกับ (ประเทศแถบสแกนดิเนเวียน,ประชาชน หรือภาษาที่ใช้กัน) .

English-Thai: Nontri Dictionary
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scandalเรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าบัดสี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandentรอเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scandent shrubไม้พุ่มรอเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scandinaviaกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย [TU Subject Heading]
Scandinavian Airlines Systemสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ซิสเต็ม [TU Subject Heading]
Scandinaviansชาวสแกนดิเนเวียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From creating a scandal,จากการทำเรื่องอื้อฉาว The Wrath of Con (2009)
Your one and only source Into the scandalous lives of manhattan's elite.ของชาวไฮโซแห่งแมนแฮทตัน Seder Anything (2009)
Your one and only source into the Scandalous lives of manhattan's elite.ที่เจาะลึกชีวิตของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน Carrnal Knowledge (2009)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.สาวช่างเม้าท์ มาแล้ว แหล่งข่าวแหล่งเดียว ที่เจาะลึกชีวิตอื้อฉาวของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน เอาฉันเลยสิ Remains of the J (2009)
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ที่เจาะลึกชีวิตของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน Gone with the Will (2009)
Is--is a scandal still a scandal If you--you can't text about it?เรื่องฉาวยังจะเป็นเรื่องฉาวอยู่ได้ไง ถ้าส่งข้อความไปไม่ได้? โคตรปรัชญาเลยย่ะ Carrnal Knowledge (2009)
A scandal Would hurt everyone.ดิฉันคิดว่าในฐานะหัวหน้าสมาคมผู้ปกครอง คุณควรจะรับทราบเอาไว้ Carrnal Knowledge (2009)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.สาวช่างเม้าท์ มาแล้ว แหล่งข่าวเดียวที่แฉชีวิตอื้อฉาว ชาวไฮโซแมนฮัตตัน The Age of Dissonance (2009)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.ที่แฉชีวิตอื่นฉาวของไฮโซ แมนฮัตตัน จอร์จีน่า ? The Goodbye Gossip Girl (2009)
gossip girl here-- Your one and only source Into the scandalous lives of manhattan's elite.แหล่งข่าวเดียวที่แฉชีวิตอื้อฉาว ของชาวไฮโซแมนฮัตตัน The Wrath of Con (2009)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite. - Serena, where's Charles?ที่จะรายงานข่าวคาวแวดวงไฮโซในแมนฮัตตัน เซรีน่า ชาร์ล อยู่ไหน? In the Realm of the Basses (2009)
Into the scandalous lives of manhattan'sที่แฉชีวิตไฮโซในแมนฮัตตั้น You've Got Yale! (2009)
wanna hear the sickest scandal ever?อยากจะได้ยิ่นเรื่องอื้อฉาวที่สะอิดสะเอียนตลอดไปเหรอ? The Age of Dissonance (2009)
Into the scandalous lives of Manhattan¡¯s elite.ที่เจาะลึกชีวิตอื้อฉาวของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน The Grandfather (2009)
This is an adult scandal.นี่มันเป็นเรื่องฉาวโฉ่ของผู้ใหญ่ The Wrath of Con (2009)
Quinn didn't want to leave, But you kicked her out because of the pregnancy scandal.ควินน์ไม่ได้อยากออก แต่คุณไล่เธอออก เพราะข่าวตั้งท้อง Wheels (2009)
* ooh, that dress so scandalous * * and you know another guy couldn't handle it * * she's shaking that thing, like, "who's the ish?" * * with a look in your eye so devilish, uh *# ชุดนั้นฉาวโฉ่สุดๆ # # และหนุ่มคนนั้นก็ทนรับไม่ไหว # # เธอเต้นสะบัดแสนยั่วยวน # Mash-Up (2009)
Uh, I'm sorry; I thought I'd be welcomed back with a tad more enthusiasm. Sorry, Glee Club has just been rocked with its first scandal.- โอ้พระเจ้า ฉันนึกว่าจะได้รับการต้อนรับ ที่กระตือรือล้นกว่านี้ โทษที ชมรมเรากำลังดังเพราะข่าวฉาว The Rhodes Not Taken (2009)
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Gossip girl here... your one and only source into the scandalous lives of manhattan's elite.- แหล่งข่าวเดียวที่แฉชีวิตอื้อฉาว ของชาวไฮโซแมนฮัตตัน ลูกได้เข้าบราวน์ The Freshmen (2009)
The whole arrest scandal, out of sight, out of mind.เคลียร์เรื่องจับกุมอื้อฉาวทั้งหมดนี่ Reversals of Fortune (2009)
It's a scandal that you, with your bright future, would want to avoid.ข่าวลือที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง เพื่ออนาคตที่สดใสของคุณ Episode #1.3 (2009)
It was so scandalous and I got excited.อายแล้วก็ตื่นเต้นน่ะ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
If the empire's inaugural event is mired in scandal?ถ้าหากงานของเครือบริษัทอันดับต้น ต้องตกอยู่ในเรื่องอื้อฉาว? The Grandfather: Part II (2009)
In time to avoid a major political scandal.ถึงเวลาแล้วที่จะหลีกเลี่ยง,เรื่องอื้อฉาวส่วนใหญ่ของนักการเมือง The Grandfather: Part II (2009)
Your one and the only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.แหล่งข่าวแหล่งเดียว ที่เจาะลึกชีวิตอื้อฉาวของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน How to Succeed in Bassness (2009)
And another scandal erupts. I promise you,และ เหตุการณ์อื้อฉาวโด่งดัง \ ฉันสัญญากับเธอ The Grandfather: Part II (2009)
Um, thanks to a wealthy Scandinavian investor...เอ่อ ต้องขอบคุณ นายทุนชาวสแกนดิเนเวียนผู้มั่งคั่ง... The Real Ghostbusters (2009)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.กอสซิบ เกิิร์ล มาแล้ว... แหล่งข่าวเดียว ที่เจาะลึกชีวิตอื้อฉาวของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.ก็อซซิบ เกิร์ล มาแล้วจ้ะ แหล่งข่าวแหล่งเดียว ที่แฉชีวิตอื้อฉาวชาวไฮโซแมนฮัตตัน The Last Days of Disco Stick (2009)
A scandal isn't enough?จัดข่าวฉาวให้ยังไม่พอเหรอไง The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Now thanks to you, maureen can cause a huge scandal.ตอนนี้ต้องขอบคุณเธอ มัวรีน สามารถเป็นเหตุของเรื่องอื้อฉาว The Treasure of Serena Madre (2009)
With a bountiful harvest of secrets, lies and scandal.ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เต็มไปด้วย ความลับ โกหก และเรื่องฉาวโฉ่ The Treasure of Serena Madre (2009)
The next day, things took a turn for the scandalous which brings us to part three.วันถัดมา เรื่องมันก็เปลี่ยนไปเป็นอื้อฉาว ...ซึ่งก็นำมาสู่ ภาค 3 Easy A (2010)
Missing naval documents lead to resignation of Bulgarian prime minister scandalous affair ends engagement of... ""เอกสารนาวิกที่สูญหายซึ่งโยงถึง การลาออกของนายกบัลแกเรีย" "ข่าวอันเสื่อมเสียที่ทำลาย การหมั้นระหว่าง..." Sherlock Holmes (2009)
...on the latest corruption scandal.ผม คิกแอส Kick-Ass (2010)
Te lawsuit? The scandal?คดี โดนฟัง The Sixteen Year Old Virgin (2010)
They cause a scandal so extreme they can no longer be ignored.เขาจะสร้างข่าวฉาวสุดๆ จะได้ไม่ถูกเมิน Bad Reputation (2010)
Into the scandalous life of manhattan's ellite.ที่เจาะลึกชีวิตของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน The Sixteen Year Old Virgin (2010)
I told you there'd be a new scandal before the day was out.บอกแล้ว เดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นก่อนที่จะหมดวัน The Sixteen Year Old Virgin (2010)
It is a scandal, is it not?มันเป็นเรื่องอื้อฉาว มันไม่? Whore (2010)
Until the scandal subsides.จนกว่าเรื่องฟ้องร้องจะเงียบไป The Sixteen Year Old Virgin (2010)
An illegal maid scandal?เรื่องอื้อฉาวผิดกฎหมายของสาวใช้? Goodbye, Columbia (2010)
Your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.แหล่งข่าวเดียว ที่แฉข่าวฉาว ของสังคมชาวแมนฮัตตัน Double Identity (2010)
Your one and only source into the scandalous life of Manhattan's ellite.ที่เจาะลึกชีวิตของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน The Empire Strikes Jack (2010)
Into the scandalous lives of Manhattan's elite.ที่แฉข่าวฉาว ของสังคมชาวแมนฮัตตัน Dr. Estrangeloved (2010)
Into the scandalous lives of Manhattan's elite. Blair, don't fall off the wagon now.แบลร์ อย่าหลงเชื่อภาพลวงตา The Witches of Bushwick (2010)
Gossip Girl Here... Your One And Only Source Into The Scandalous Lives Of Manhattan's Elite.กอสสิบเกิร์ล มาแล้วค่ะ แหล่งข่าวเดียว ที่จะแฉชีวิตฉาวของชาวแมนแฮตตัน Last Tango, Then Paris (2010)
Ah, all right, as I expected, there are no regional cheese scandals of note.ใช่ ที่ผมคาดไว้ มีเรื่องอื้อฉาวในระดับท้องถิ่นของชีส Touch of Eva (2010)
"Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.กอสซิบเกิร์ล มาแล้ว แหล่งข่าวเดียวของคุณที่แฉเรื่องราวชีวิตของเหล่าไฮโซในเมืองแมนฮัตตัน Gaslit (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scandA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
scandAll the rumors of his bribes, scandals and lovers soon blew over.
scandAs far as I know, she has nothing to do with that scandal.
scandDespite their own scandals the police continue to make arrests as though nothing had happened at all.
scandHe admits being involved in the scandal.
scandHe had a great deal to do with the scandal.
scandHe had no part in the scandal.
scandHe had the courage to expose the scandal.
scandHe is a constant subject of scandal.
scandHe is said to have something to do with the political scandal.
scandHe is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
scandHe set me up for the scandal.
scandHe was in scandalized silence.
scandHis clinic has lost many patients since the scandal.
scandI don't think we can keep the lid on the scandal much longer; people are bound to find out.
scandI have nothing to do with the scandal.
scandIn point of fact, she had nothing to do with the scandal.
scandI think he has something to do with that scandal.
scandNews of the scandal caused the politician to lose face.
scandScandal could expose the lie.
scandShe was taken in by that fake gold certificate scandal and lost most of her money.
scandThat politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.
scandThat scandal cost him his reputation.
scandThat scandal will be known to everybody in the course of time.
scandThe bribery scandal cast doubts on the government.
scandThe bribery scandal created a backlash overseas.
scandThe insider trading scandal put a lot of people out of business.
scandThe magazine jumped the gun and reported on the scandal.
scandThe opposition party is still harping on the scandal.
scandThe papers found lots of monkey business when they investigated the Recruit scandal.
scandThe political scandal was brought to light by two journalists.
scandThe Prime Minister's explanation of the scandal just wouldn't wash with the public.
scandThe Prime Minister tried to cover up the scandal, but that just made it worse when the newspapers discovered the truth.
scandThe Prime Minister was involved in a scandal.
scandThere is a scandal about him.
scandThe scandal could lead to the firing of some senior officials.
scandThe scandal detracted from his reputation.
scandThe scandal has badly damaged his clean image.
scandThe scandal hurt the company's reputation.
scandThe scandal nearly wrecked her career.
scandThe scandal robbed him of a chance to become President.
scandThe scandal separated him from his friend.
scandThe scandal was an obstacle to his promotion.
scandThe scandal was fatal to his political future.
scandThey have something to do with the scandal.
scandThis scandal has severely damaged the public image of our company.
scandWhen he was at the acme of his career, a scandal brought about his downfall.
scandWhen the scandal broke, the Congressman's constituents were seething.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องอื้อฉาว[N] scandal, Syn. เรื่องฉาวโฉ่, Example: ตำรวจมือดีต้องมาทำงานเป็นพ่อครัวบนเรือ เพราะเรื่องอื้อฉาวที่ถูกใส่ร้าย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องไม่ดีไม่งามที่รู้กันไปทั่ว
ข้อครหา[N] scandal, See also: gossip, blame, Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน, Example: การเลือกตั้งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่พ้นข้อครหาในเรื่องผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ที่หนุนหลัง
เหม็น[V] be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
คาว[ADJ] scandal (n), Syn. เสื่อมเสีย, มัวหมอง, มลทิน, Example: ผู้หญิงกับวงการบันเทิงคงไม่พ้นเรื่องข่าวคาวๆ
ความอื้อฉาว[N] notoriety, See also: scandal, Syn. ความฉาวโฉ่, Example: ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสถาบันราชภัฏเกิดความอื้อฉาวหลายประการ ที่ครึกโครมมากที่สุดก็คือการซื้อขายเกรด, Thai definition: การรู้จักกันไปทั่วในเรื่องที่ไม่ดีงาม
อื้อฉาว[V] be scandalous, See also: be notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวการโกงกินในโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้อื้อฉาวไม่แพ้ข่าวทุจริตยาชาวชนบทยากจน, Thai definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่องหรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
อื้อฉาว[ADJ] scandalous, See also: notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: การปลูกต้นปาล์มริมถนนในย่านรามอินทราเกิดเป็นกรณีอื้อฉาวโด่งดังไปทั่วในเรื่องการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใส, Thai definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่อง หรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
ตะเข็บ[N] Pothos scandens Linn., Syn. หวายตะมอย, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Pothos scandens Linn. ในวงศ์ Araceae เกาะติดกับต้นไม้ใหญ่
ฉ่าฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว, Example: ข่าวนี้เป็นข่าวฉ่าฉาวมากในวงการบันเทิง
ฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: เธอเป็นนางแบบที่มีข่าวฉาวที่สุดในวงการ
ฉาวโฉ่[ADJ] scandalous, See also: notorious, rumoured, Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: โครงการโรงกำจัดขยะของกทม. ได้ชื่อว่าเป็นโครงการฉาวโฉ่ที่สุดแห่งปี
นางชม[N] passion fruit, See also: passion flower, Olax scandens Roxb., Syn. นางจุม, กะทกรก, Example: ในสวนหลังบ้านมีนางชมอยู่ต้นหนึ่ง, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Olax scandens Roxb. ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่างๆ ใบรูปไข่หรือรีๆ ดอกเล็กขาวๆ อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่องๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūchāo rap sinbon) EN: corruption scandal   
คดีอื้อฉาว[n. exp.] (khadī eūchāo) EN: scandal   
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap sinbon) EN: corruption scandal   
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame   
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment   FR: scandale [m] ; honte [f]
ไม้รอเลื้อย[n.] (māi rōleūay) EN: scandent ; climbing plant   FR: plante grimpante [f]
น่าละอาย[X] (nā la-āi) EN: shameful   FR: scandaleux ; honteux
น้ำใจใคร่[n.] (nāmjaikhrai) EN: Olax scandens Roxb   
สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Sakaēndinēwiēn Aēlai) EN: SAS ; Scandinavian Airlines   FR: SAS [f] ; Scandinavian Airlines [f]
สแคนเดียม[n.] (sakhaēndīem) EN: scandium   FR: scandium [m]
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: Pothos scandens Linn.   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCANDAL    S K AE1 N D AH0 L
SCANDIA    S K AE1 N D IY0 AH0
ESCANDON    AH0 S K AE1 N D AH0 N
SCANDALS    S K AE1 N D AH0 L Z
SCANDAL'S    S K AE1 N D AH0 L Z
SCANDALOUS    S K AE1 N D AH0 L AH0 S
SCANDALIZE    S K AE1 N D AH0 L AY2 Z
SCANDALIZED    S K AE1 N D AH0 L AY2 Z D
SCANDINAVIA    S K AE2 N D AH0 N EY1 V IY0 AH0
SCANDINAVIAN    S K AE2 N D AH0 N EY1 V IY0 AH0 N
SCANDINAVIA'S    S K AE2 N D AH0 N EY1 V IY0 AH0 Z
SCANDINAVIANS    S K AE2 N D AH0 N EY1 V IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scandal    (n) (s k a1 n d l)
scandals    (n) (s k a1 n d l z)
scandalize    (v) (s k a1 n d @ l ai z)
scandalous    (j) (s k a1 n d @ l @ s)
scandalized    (v) (s k a1 n d @ l ai z d)
scandalizes    (v) (s k a1 n d @ l ai z i z)
Scandinavian    (n) (s k a2 n d i n ei1 v i@ n)
scandalizing    (v) (s k a1 n d @ l ai z i ng)
scandalously    (a) (s k a1 n d @ l @ s l ii)
Scandinavians    (n) (s k a2 n d i n ei1 v i@ n z)
scandalmonger    (n) (s k a1 n d l m uh2 ng g @ r)
scandalmongers    (n) (s k a1 n d l m uh2 ng g @ z)
scandalmongering    (n) (s k a1 n d l m uh2 ng g @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skandal {m} | Skandale {pl} | Skandale aufdeckenscandal | scandals | to muckrake [Am.] [Add to Longdo]
Skandalblatt {n} | Skandalblätter {pl}scandal sheet; muckraking newspaper | scandal sheets [Add to Longdo]
Spendenaffäre {f}donations scandal [Add to Longdo]
Stimmenkauf {m}; Stimmenkaufskandal {m}vote buying; vote rigging; vote buying scandal [Add to Longdo]
anecken; schockieren; einen Skandal hervorrufen | aneckend; schockierend | angeeckt; schockiertto scandalize | scandalizing | scandalized [Add to Longdo]
eckt anscandalizes [Add to Longdo]
hanebüchen {adj}scandalous [Add to Longdo]
skandalös {adj}scandalous [Add to Longdo]
skandlös {adv}scandalously [Add to Longdo]
ungeheuerlich {adj} | ungeheuerlicher | am ungeheuerlichstenscandalous | more scandalous | most scandalous [Add to Longdo]
Schnee-Eule {f} [ornith.]Snowy Owl (Nyctea scandiaca) [Add to Longdo]
Scandium (Skandium) {n} [chem.]scandium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal [Add to Longdo]
シーメンス事件[シーメンスじけん, shi-mensu jiken] (n) Siemens scandal (1914) [Add to Longdo]
スカンジウム[, sukanjiumu] (n) scandium (Sc) [Add to Longdo]
スカンジナビア[, sukanjinabia] (n) Scandinavia [Add to Longdo]
スキャンダラス[, sukyandarasu] (adj-na) scandalous; (P) [Add to Longdo]
スキャンダル[, sukyandaru] (n) scandal; (P) [Add to Longdo]
スキャンディスク[, sukyandeisuku] (n) {comp} SCANDISK [Add to Longdo]
ツパイ[, tsupai] (n) (1) tree shrew (order Scandentia, esp. family Tupaiidae) (may [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
汚行[おこう, okou] (n) scandalous conduct [Add to Longdo]
会計疑惑[かいけいぎわく, kaikeigiwaku] (n) accounting scandal [Add to Longdo]
怪聞[かいぶん, kaibun] (n) strange rumor; strange rumour; scandal [Add to Longdo]
疑獄[ぎごく, gigoku] (n) scandal; graft case; (P) [Add to Longdo]
疑獄事件[ぎごくじけん, gigokujiken] (n) bribery scandal (case) [Add to Longdo]
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) [Add to Longdo]
収賄事件[しゅうわいじけん, shuuwaijiken] (n) bribery case; bribery scandal; graft case [Add to Longdo]
醜い争い[みにくいあらそい, minikuiarasoi] (n) scandalous dispute [Add to Longdo]
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour [Add to Longdo]
醜聞[しゅうぶん, shuubun] (n) scandal; (P) [Add to Longdo]
醜名[しゅうめい, shuumei] (n) scandal [Add to Longdo]
赤新聞[あかしんぶん, akashinbun] (n) scandal sheet; gutter press [Add to Longdo]
舌禍事件[ぜっかじけん, zekkajiken] (n) scandal (trouble) caused by a slip of the tongue [Add to Longdo]
白梟[しろふくろう;シロフクロウ, shirofukurou ; shirofukurou] (n) (uk) snowy owl (Bubo scandiacus) [Add to Longdo]
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight [Add to Longdo]
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous [Add to Longdo]
不祥事[ふしょうじ, fushouji] (n) scandal; deplorable event; (P) [Add to Longdo]
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event [Add to Longdo]
不正事件[ふせいじけん, fuseijiken] (n) scandal; bribery case; graft case [Add to Longdo]
浮き名;浮名;憂き名[うきな, ukina] (n) (1) (浮き名, 浮名 only) rumour (of two people having a love affair); rumor; gossip (about two people being involved); scandal; (2) (arch) bad reputation [Add to Longdo]
暴露本[ばくろぼん, bakurobon] (n) tell-all book; revealing book; kiss-and-tell book; scandalous book [Add to Longdo]
北欧[ほくおう, hokuou] (n,adj-no) Northern Europe; land of the Norsemen; Scandinavia; (P) [Add to Longdo]
北欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] (n) northern countries; Scandinavian countries [Add to Longdo]
北欧人[ほくおうじん, hokuoujin] (n) (1) Northern European; Norsemen; Scandinavian; (adj-no) (2) Nordic [Add to Longdo]
李下瓜田[りかかでん, rikakaden] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不合体统[bù hé tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum; scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
不成体统[bù chéng tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum (成语 saw); scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face [Add to Longdo]
北欧[Běi Ōu, ㄅㄟˇ ㄡ, / ] north Europe; Scandinavia [Add to Longdo]
宜家[Yí jiā, ㄧˊ ㄐㄧㄚ, ] IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd), Scandinavian-style furniture store [Add to Longdo]
带丑闻[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandalous [Add to Longdo]
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire [Add to Longdo]
成何体统[chéng hé tǐ tǒng, ㄔㄥˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] What a scandal!; Whatever next? [Add to Longdo]
斯堪的纳维亚[Sī kān de nà wéi yà, ㄙ ㄎㄢ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Scandinavia [Add to Longdo]
斯堪的纳维亚[Sī kān dì nà wéi yà, ㄙ ㄎㄢ ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Scandinavia [Add to Longdo]
李陵[Lǐ Líng, ㄌㄧˇ ㄌㄧㄥˊ, ] Li Ling (-74 BC), Han dynasty general whose defeat by the Xiongnu 匈奴 in 104 BC led to a major scandal [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] Pusaetha scandens [Add to Longdo]
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, ] brand name of a glucose injection that caused medical scandal [Add to Longdo]
满城风雨[mǎn chéng fēng yǔ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄈㄥ ㄩˇ, / 滿] lit. wind and rain through the town (成语 saw); fig. a big scandal; an uproar; the talk of the town [Add to Longdo]
过渡金属[guò dù jīn shǔ, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] transition metal, usually includes: scandium Sc21 鈧|钪, titanium Ti22 鈦|钛, vanadium V23 釩 钒, chromium Cr24 鉻|铬, manganese Mn25 錳|锰, iron Fe26 鐵|铁, cobalt Co27 鈷|钴, nickel Ni28 鎳|镍, copper Cu29 銅|铜, zinc Zn30 鋅|锌, yttrium Y39 釔|钇, zirconium Zr40 鋯|锆, niobiu [Add to Longdo]
丑事[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, / ] scandal [Add to Longdo]
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandal [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, / ] scandium Sc, transition metal, atomic number 21 [Add to Longdo]
惊师动众[jīng shī dòng zhòng, ㄐㄧㄥ ㄕ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] to alarm everyone; to scandalize the public [Add to Longdo]
惊师动衆[jīng shī dòng zhòng, ㄐㄧㄥ ㄕ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] to alarm everyone; to scandalize the public [Add to Longdo]
惊群动众[jīng qún dòng zhòng, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] to alarm everyone; to scandalize the public [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキャンディスク[すきゃんでいすく, sukyandeisuku] SCANDISK [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top