Search result for

sautés

(77 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sautés-, *sautés*, sauté
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sautés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sautés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sauternes[N] เหล้าองุ่นขาวรสหวาน (ของฝรั่งเศส)
Sauternes[N] เหล้าองุ่นขาวรสหวาน (ของฝรั่งเศส)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So to make this, you--you just s-sauté some ham and some onions--- งั้น ถ้าจะทำอาหารจานนี้ได้ เราก็ต้องผัดแฮมกับหัวหอมใช่มั้ยครับ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Well, my brain expertise these days is confined to preparing a superb sautéed cervelles au beurre noir, I'm afraid.ผมกระตุ้นสมองทุกวันด้วยการดื่มไวน์ชั้นยอด โซเทส เซอร์เวล เออเบอร์นัวร์ The Dwarf in the Dirt (2009)
Now blend the herbs, sauté over a high heat.ผสมกับเกลือและเผามัน Weekend at Bobby's (2010)
Moira, why don't you sauté these for Mrs. Harmon's lunch?มอลล่าทำไมเธอไม่เอานี่ทำมื้อกลางวันให้คุณนายฮาร์มอนทานล่ะ? Piggy Piggy (2011)
They should be sautéed and grilled with a sprinkle of sage.ข้าไม่อยากกลายเป็นหินนะ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
My lightly sautéed veal cutlet.ร้านเนื้อลูกวัวของฉัน sauted เบา Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Sauté the bell peppers, onions, tomatoes and chilies in "dendê" oil.ผัดกับเกลือ พริกหวาน หอม มะเขือเทศกับพริกในน้ำมัน Woman on Top (2000)
Sauté the banana slices, add some brown sugar and let it melt.ทอดกล้วยที่ฝานไว้ใส่น้ำตาลลงไปเคี่ยว Woman on Top (2000)
It comes with sauteed baby chickory, lemon froth and shaved dry tuna roe. Sold.Mit Babychicorée-Sautée, Zitronenschaum und gehobeltem Thunfischrogen. Lobsters (2006)
- Tonight is chicken scarpariello and pasta with... eggplant sauté, right?Heute Abend gibt es Hähnchen-Scarparella, dazu Nudeln mit Auberginen-Sauté, richtig? Asylum Blackout (2011)
It's my own recipe, sauté of unborn octopus.Mein eigenes Rezept: Sauté vom ungeborenen Tintenfisch. 20,000 Leagues Under the Sea (1954)
Sauté of unborn octopus.Sauté vom ungeborenen Tintenfisch. 20,000 Leagues Under the Sea (1954)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดด[v.] (dōt) EN: jump ; leap   FR: sauter ; bondir
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: parachute   FR: sauter en parachute
ฟิวส์ขาด[n. exp.] (fiu khāt) FR: le fusible a sauté
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger
กั้ง[n. prop.] (kang) EN: Mantis shrimp   FR: cigale de mer [f] ; sauterelle de mer [f] ; squille [f] ; squille-mante [f]
ข้าม[v.] (khām) EN: leave out ; overlook   FR: exclure ; sauter ; négliger
ข้าวผัด[n.] (khāo phat) EN: fried rice ; Thai fried rice   FR: riz sauté [m] ; riz frit [m]
ข้าวผัดไก่[n. exp.] (khāo phat kai) EN: fried rice with chicken   FR: riz sauté au poulet [m]
ข้าวผัดกุ้ง[n. exp.] (khāo phat kung) FR: riz sauté aux crevettes [m]
ข้าวผัดหมู[n. exp.] (khāo phat mū) EN: fried rice with pork   FR: riz sauté au porc [m]
ข้าวผัดเนื้อ [n. exp.] (khāo phat neūa) FR: riz sauté au boeuf [m]
ข้าวผัดปู[n. exp.] (khāo phat pū) FR: riz sauté au crabe [m]
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet   FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip   FR: sauter ; bondir
กระโดดข้าม[v. exp.] (kradōt khām) EN: skip over   FR: sauter par dessus; franchir ; passer
กระโดดข้าม ... หน้า[v. exp.] (kradōt khām ... nā) EN: skip over ... (+ nb) pages   FR: passer ... (+ nb) pages ; sauter ... (+ nb) pages
กระโดดขึ้นรถ[v. exp.] (kradōt kheun rot) EN: jump in the car   FR: sauter dans la voiture
กระโดดลงจากเตียง[v. exp.] (kradōt long jāk tīeng) EN: spring out of bed   FR: sauter du lit
กระโดดร่ม[v. exp.] (kradōt rom) EN: parachute   FR: sauter en parachute ; descendre en parachute
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce   FR: bondir ; sauter
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy   FR: sauter de joie ; bondir de joie
โลด[v.] (lōt) EN: jump ; leap ; spring   FR: bondir ; sauter
งานเต้นรำ[n. prop.] (ngān tenram) FR: bal [m] ; surprise-partie [f] ; sauterie [f]
นกเขนทะเลทราย[n. exp.] (nok khēn thalēsāi) EN: Isabelline Wheatear   FR: Traquet isabelle [m] ; Traquet sauteur [m] ; Traquet isabellin [m]
ผัด[n.] (phat) FR: sauté [m]
ผัด[v.] (phat) EN: fry ; stir-fry   FR: frire ; sauter
ผัดกะเพรา[v. exp.] (phat kaphrao) FR: sauter au basilic
ผัดขิง[v. exp.] (phat khing) FR: sauter au gingembre
ผัดกระเทียมพริกไทย[v. exp.] (phat krathīem phrikthai) FR: sauter à l'ail et au poivre
ผัดผัก[n. exp.] (phat phak) EN: stir-fried vegetables   FR: légumes sautés [mpl]
ผัดผักหลายอย่าง[n. exp.] (phat phak lāiyāng) FR: légumes variés sautés [mpl]
ผัดพริก[v. exp.] (phat phrik) FR: sauter aux piments
ผัดซีอิ๊ว[n. exp.] (phat sī-iu) FR: pâtes sautées à la sauce de soja [fpl]
ผัดไทย[n. exp.] (phat Thai ) FR: pâtes sautées à la thaïlandaise [fpl]
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised   FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุดตา[v.] (saduttā) EN: strike the eyes ; catch the eyes ; be noticeable ; be eye-catching   FR: sauter aux yeux
ตั๊กแตน[n.] (takkataēn) EN: grasshopper   FR: sauterelle [f]
เต้น[v.] (ten) EN: dance ; pound ; skip ; jump ; spring ; leap   FR: danser ; sauter ; sautiller
ถั่วกระโดด[n. exp.] (thūa kradōt) FR: pois sauteur [m]
เว้น[v.] (wen) EN: alternate ; skip ; space   FR: alterner ; sauter

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUTE    S AO0 T EY1
SAUTER    S AO0 T EY1 ER0
SAUTEED    S AO0 T EY1 D
DESAUTEL    D EH1 S OW0 T AH0 L
SAUTERNE    S OW0 T ER1 N
DESAUTELS    D EH1 S OW0 T AH0 L Z
SAUTERNES    S OW0 T ER1 N Z

French-Thai: Longdo Dictionary
sauter aux yeux(phrase) เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน ex: Tu l'aimes bien...je saia! Cela me saute aux yeux!
sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーテルヌ[, so-terunu] (n) Sauternes (fre [Add to Longdo]
ソテー[, sote-] (n) saute (fre [Add to Longdo]
タイワンヤモリザメ[, taiwanyamorizame] (n) blacktip sawtail catshark (Galeus sauteri, found in Japan, Taiwan and the Philippines) [Add to Longdo]
ポークソテー[, po-kusote-] (n) pork saute [Add to Longdo]
金平牛蒡[きんぴらごぼう, kinpiragobou] (n) Kinpira-style sauteed burdock [Add to Longdo]
南蛮煮[なんばんに, nanbanni] (n) (1) sauteed vegetables with fish or poultry made into a stew; (2) poultry or fish stew with chili peppers and Welsh onions mixed in [Add to Longdo]
炒まる[いたまる, itamaru] (v5r) (obsc) to be sauteed in oil; to be stir-fried [Add to Longdo]
炒める[いためる, itameru] (v1,vt) to cook; to fry; to saute; to stir-fry; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滑溜[huá liū, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ, ] to sauté in sticky sauce [Add to Longdo]
[chǎo, ㄔㄠˇ, ] saute; pan-fry; to fry; fried [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] to pan fry; to sauté [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top