ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

safety,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -safety,-, *safety,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
safety, publicความปลอดภัยสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
safety,Informed of her safety, he breathed a sigh of relief.
safety,Informed of his safety, the manager breathed a sigh of relief.
safety,Informed of their safety, the premier breathed a sigh of relief.
safety,Moreover, for your safety, we advise use of a substitute email address.

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシューマリズム[konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safety \Safe"ty\, n. [Cf. F. sauvet['e].]
   1. The condition or state of being safe; freedom from danger
    or hazard; exemption from hurt, injury, or loss.
    [1913 Webster]
 
       Up led by thee,
       Into the heaven I have presumed,
       An earthly guest . . . With like safety guided down,
       Return me to my native element.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom from whatever exposes one to danger or from
    liability to cause danger or harm; safeness; hence, the
    quality of making safe or secure, or of giving confidence,
    justifying trust, insuring against harm or loss, etc.
    [1913 Webster]
 
       Would there were any safety in thy sex,
       That I might put a thousand sorrows off,
       And credit thy repentance!      --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. Preservation from escape; close custody.
    [1913 Webster]
 
       Imprison him, . . .
       Deliver him to safety; and return.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Amer. Football) the act or result of a ball-carrier on
    the offensive team being tackled behind his own goal line,
    or the downing of a ball behind the offensive team's own
    goal line when it had been carried or propelled behind
    that goal line by a player on the offensive tream; such a
    play causes a score of two points to be awarded to the
    defensive team; -- it is distinguished from {touchback},
    when the ball is downed behind the goal after being
    propelled there or last touched by a player of the
    defending team. See {Touchdown}. Same as {Safety
    touchdown}, below.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   5. Short for {Safety bicycle}. [archaic]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. a switch on a firearm that locks the trigger and prevents
    the firearm from being discharged unintentionally; -- also
    called {safety catch}, {safety lock}, or {lock}. [archaic]
    [PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top