Search result for

ruber* rhod(o)-* rubric

(1 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruber* rhod(o)-* rubric-, *ruber* rhod(o)-* rubric*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruber; rhod(o)-; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ruber * rhod (o ( OW1))-* rubric ( R UW1 B R IH0 K)

 


  

 
rubric
 • หัวเรื่องสีแดง[Lex2]
 • ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา[Lex2]
 • ข้อควรประพฤติ: กฎประเพณี [Lex2]
 • ซึ่งเขียนด้วยสีแดง[Lex2]
 • (รู\'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ [Hope]
 • (n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง [Nontri]
 • /R UW1 B R IH0 K/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
rub er, rub-er, rubber, rubier, Rube, rube, ribber, Reube, Rubie, rub, tuber, robber, Rebe, Rubi, Ruby, robe, ruby, Ruben, rubes, Buber, Huber, cuber, ruder, ruler, Rubia, Rube's, rube's Rhoda, Rhody, Rod, rod, rhos, rho, hod, rood, shod, rho's, who'd * *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Räuber, Huber, Rubel, Ruder, Rufer, Zuber, Raub, Run, grub, Bub, Hub, Pub, RBB, Ruf, Rum, Ruß Rhön, roh, hold, rode, Hof, Jod, Tod, Hd, Rhodos, Rohr, rohe, Rhone, RAID, Thor, ROM, Rad, Rio, Rom, hob, hoc, hol, oho, rot, erhob, Chor, Phon, Rand, Riad, Rind, Shop, Show, ahoi, rund, Rost, Hoden, Roden, roden, Rhein, Hohn, Horn, Hort, Radon, Ahorn, Horst, rodeln, Boden, holen, Erholen, Rhomben, erhoben, erholen, Ahnden, ahnden * Rubrik, Rubin, Rubine, Rubins, Rubriken

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ru ber, ru-ber, tuber, ruer, cuber, rober, ruser, suber, rouer, ruée, tube, tubé, rue, rué, rhumer, riper, rouler, router, tubes, tubés, rues, rués, cube, cubé, jubé, robe, robé, rude, ruse, rusé, cubes, cubés, duper, jubés, robes, robés, ruban, rubis, rudes, ruses, rusés, ruées, râper, super rhô, roda, rode, rodé, rond, rôda, rôde, rôdé, rot, rôt, raid, Roy, rob, roc, roi, rend * ru bric, ru-bric, bric, rubrique, rubis, Rubin, public, rubican, rubriques

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top