ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rtf

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rtf-, *rtf*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rtfอาร์ทีเอฟ <คำอ่าน>ย่อมาจาก rich text format เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
heartfeltadj. จริงใจ,โดยตั้งใจ,ไม่เสแสร้ง, Syn. genuine,sincere
hurtful(เฮิร์ท'ฟูล) adj. ซึ่งทำให้ได้รับบาดแผล,เป็นอันตราย,ซึ่งทำให้เสียหาย., See also: hurtfully adv. hurtfulness n., Syn. injurious,harmful,
portfolio(พอร์ทโฟ'ลีโอ,โพร์ท-) n. กระเป๋าเอกสาร,แผงหนังสือราชการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,หลักทรัพย์การลงทุน
shortfall(ชอร์ท'ฟอล) n. จำนวนที่ขาด,ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ, Syn. shortage

English-Thai: Nontri Dictionary
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
heartfelt(adj) จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,โดยไม่เสแสร้ง
hurtful(adj) ซึ่งทำให้บาดเจ็บ,ซึ่งเป็นอันตราย
portfolio(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสาร,หลักทรัพย์,ตำแหน่งรัฐมนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มสินทรัพย์ลงทุน[n. exp.] (klum sinsap longthun) EN: portfolio   
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice   FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f]
กระเป๋าเอกสาร[n.] (krapao ekkasān) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio   FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]
กระเป๋าใส่เอกสาร[n. exp.] (krapao sai ekkasān) EN: portfolio   FR: portfolio [m] ; porte-documents [m]
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial   FR: factice
มีศิลปะ[adj.] (mī sinlapa) EN: artistic ; artful ; skillful   FR: artistique
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaēng) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful   
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful   
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental   
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge   FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
zartfühlend(adj) คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นมาก, See also: S. rücksichtsvoll, taktvoll,

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
アールティーエフ[, a-rutei-efu] (n) {comp} RTF [Add to Longdo]
アールティーエフジェイ[, a-rutei-efujiei] (n) {comp} RTFJ [Add to Longdo]
インターネット研究特別調査委員会[インターネットけんきゅうとくべつちょうさいいんかい, inta-netto kenkyuutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Research Task Force; IRTF [Add to Longdo]
ポートフォリオ[, po-toforio] (n) portfolio; (P) [Add to Longdo]
ポートフォリオセレクション[, po-toforioserekushon] (n) portfolio selection [Add to Longdo]
リッチテキストフォーマット[, ricchitekisutofo-matto] (n) {comp} rich text format; RTF [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]
厚礼[こうれい, kourei] (n) heartfelt thanks [Add to Longdo]
細やか;濃やか[こまやか, komayaka] (adj-na,n) friendly; heartfelt; tender [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アールティーエフ[あーるていーえふ, a-rutei-efu] RTF [Add to Longdo]
アールティーエフジェイ[あーるていーえふじえい, a-rutei-efujiei] RTFJ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  RTF
         Rich Text Format
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top