หรือคุณหมายถึง roußes?
Search result for

rousses

(5 entries)
(0.9984 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rousses-, *rousses*, rousse
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเดินดงอกลาย[n. exp.] (nok doēn dong ok lāi) EN: Dusky Thrush ; Naumann's Thrush   FR: Grive de Naumann [f] ; Grive à ailes rousses [f] ; Merle de Naumann [m] ; Grive Merle Naumann [f] ; Merle à queue rousse [m]
นกจับแมลงปิกน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok jap malaēng pīk nāmtān daēng) EN: Rufous-winged Philentoma   FR: Philentome à ailes rousses
นกกินแมลงปีกแดง[n. exp.] (nok kin malaēng pīk daēng) EN: Chestnut-winged Babbler   FR: Timalie à ailes rousses [f] ; Timalie à ailes rouges [f]
นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล[n. exp.] (nok rawang phrai kaēm sī nāmtān) EN: Rusty-cheeked Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à joues rousses [m] ; Pomatorhin à joues rouges [m] ; Pomatorhin à gorge rousse [m] ; Pomatorhin à cou roux [m]
เหยี่ยวปีกแดง[n. exp.] (yīo pīk daēng) EN: Rufous-winged Buzzard   FR: Busautour pâle [m] ; Buse à ailes rousses [f] ; Buse pâle [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top