Search result for

rlos

(610 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rlos-, *rlos*, rlo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rlos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rlos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orlop[N] ส่วนท้องเรือ
harlot[N] โสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงแพศยา, Syn. prostitute, whore
parlor[N] ห้องรับแขก, See also: ห้องนั่งเล่น, Syn. living room
parlor[N] ห้องพักผ่อนในโรงแรม, Syn. lounge
parlor[N] ร้านค้า (เช่น ร้านเสริมสวย), Syn. salon
carload[N] จำนวนบรรทุกหนึ่งคันรถ
earlobe[N] ใบหูส่วนล่าง, See also: ติ่งหู
forlorn[ADJ] เหงาหงอยและสิ้นหวัง, Syn. lonely, miseable, unhappy, Ant. cheerful, happy
furlong[N] มาตรการวัดระยะทางซึ่งมีค่าเท่ากับ 220 หลา
oarlock[N] เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง, Syn. rowlock
parlour[N] ห้องรับแขก, See also: ห้องนั่งเล่น, Syn. living room
parlour[N] ห้องพักผ่อนในโรงแรม, Syn. lounge
parlour[N] ร้านค้า (เช่น ร้านเสริมสวย), Syn. salon
parlous[ADJ] ซึ่งมีภัย, See also: อันตราย, น่ากลัว, Syn. risky, perilous
parlous[ADJ] ฉลาดแกมโกง, See also: เจ้าเล่ห์, มีเล่ห์เหลี่ยม
purloin[VI] ขโมย, Syn. rob, steal
purloin[VT] ขโมย, Syn. rob, steal
sirloin[N] เนื้อสันนอก, See also: ชิ้นเนื้อวัวเหนือขาหลัง
warlock[N] ผู้ที่มีเวทมนตร์, Syn. sorcerer, wizard
warlord[N] ผู้นำทหาร, Syn. bandit, dictator, boss
furlough[N] การพักงาน
harlotry[N] การเป็นหญิงโสเภณี, See also: อาชีพหญิงโสเภณี, การขายตัว, Syn. prostitution, whoredom, whorishness
heirloom[N] มรดกตกทอด
overload[VT] แบกหนักเกินไป, See also: บรรทุกมากเกินไป, Syn. burden, load, weigh down
overload[VT] บรรทุกเกินพิกัด, See also: บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป, Syn. overburden
overload[VT] ใช้งานมากไป (ไฟฟ้า)
overlong[ADJ] นานเกินไป, Syn. overly long
overlook[VT] พลาดไป, See also: มองพลาด, มองไม่เห็น, Syn. miss, pass, omit, Ant. notice, watch
overlook[VT] เมินเฉย, See also: ละเลย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่, Syn. ignore, disregard, Ant. regard, heed
overlook[VT] มองลงไปเห็น, Syn. look over
overlook[VT] ตรวจสอบ, See also: สังเกต, ควบคุม, ดูแล
overlook[N] ทัศนียภาพที่ปรากฏแก่สายตา
overlord[N] ผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่น, Syn. dictator, king, potentate
waterlog[VT] ทำให้เต็มไปด้วยน้ำ, See also: ทำให้เปียก, Syn. drench, saturate, soak, Ant. dry
waterloo[N] การแพ้อย่างราบคราบ
yearlong[ADJ] ตลอดปี
airlocked[SL] เมา
interlock[VT] ประสานกัน, See also: เชื่อมต่อกัน, Syn. engage, match
interlock[VI] ประสานกัน, See also: เชื่อมต่อกัน, Syn. engage, match
interlock[N] อุปกรณ์เชื่อมต่อกัน, See also: การเชื่อมต่อกัน
interlope[VI] บุกรุก, See also: ล่วงละเมิด, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต, Syn. intrude
orlop deck[N] ส่วนท้องเรือ
parlor car[N] รถไฟโดยสารซึ่งมีที่นั่งเดี่ยว, Syn. cable car, railway carriage
tenderloin[N] เนื้อสันใน
warlordism[N] การเป็นผู้นำทางทหาร
waterlogged[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำ, See also: ซึ่งเปียกโชก, Syn. saturated, sodden, wet, Ant. dry
interlocutor[N] คู่สนทนา (คำทางการ), See also: คู่คุย, เพื่อนคุย, คนที่คุยด้วย, Syn. dialogist, conversationalist
interlocutor[N] ตัวแทนเจรจา, See also: ตัวแทนในการต่อรอง (คำทางการ)
interlocution[N] การสนทนา, See also: การพูดคุย, การเจรจา, Syn. conversation
interlocutory[ADJ] ซึ่งมีลักษณะของการสนทนา, See also: ซึ่งมีลักษณะของการอภิปราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
fetterlockn. กระจุกขนหลังข้อเท้าม้า,ปุ่มกลางข้อเท้าม้า,ข้อต่อหลังข้อเท้าม้า
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
funeral parlorn. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlourn. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
furlongn. หน่วยระยะทาง220หลา
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน,การอนุญาตให้ลาพักงาน,การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน,ให้ออกจากงาน
hammerlockn. (มวยปล้ำ) การจับแขนคู่ต่อสู้บิดไปข้างหลัง
harlot(ฮาร์'ลอท) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน
harlotry(ฮาร์'ลอททรี) n. การเป็นหญิงโสเภณี,หญิงโสเภณีทั้งหลาย, Syn. prostitution,harlots
heirloom(แอร์'ลูม) n. มรดกสืบทอด
interlocution(อินเทอโลคิว'เชิน) n. การสนทนา,การเจรจา, Syn. conversation
interlocutor(อินเทอลอค'คิวเทอะ) n. ผู้สนทนา,ผู้เจรจา, Syn. conversationalist
interlope(อินเทอโลพ') vi. ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต,รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต,พูดสอดขึ้น,ยุ่งเรื่องของคนอื่น., See also: interloper n., Syn. trespass
massage parlorn. โรงนวด,สถานบริการ (อาบ,อบ,นวด)
oarlock(ออร์'ลอค) n. ที่พาดไม้กรรเชียงเรือ
overload(โอ'เวอะโลด') vt. บรรทุกเกินพิกัด,ใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
overlookern. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน, Syn. overseer
overlord(โอ'เวอะลอร์ด) n. ศักดินาเหนือ
parlor(พาร์'เลอะ) n. ห้องรับแขก
parlor boardn. นักเรียนกินนอนชั้นประถมที่ที่พักอาศัย ในบ้านใหญ่
parlormaidn. สาวใช้ในบ้านที่ทำหน้าที่เปิดประตูและรับใช้แขก
parlour(พาร์'เลอะ) n. ห้องรับแขก
parlour boardn. นักเรียนกินนอนชั้นประถมที่ที่พักอาศัย ในบ้านใหญ่
parlourmaidn. สาวใช้ในบ้านที่ทำหน้าที่เปิดประตูและรับใช้แขก
parlous(พาร์'ลัส) adj. มีภัย,อันตราย,ฉลาด,กระล่อน
purloin(เพอลอยน์',เพอ'ลอยน์) vt.,vi. ขโมย,ยักยอก,ลัก., See also: purloiner n.
sirloin(เซอ'ลอยน์) n. เนื้อสันอก
waterlocked(วอ'เทอะลอคทฺ) adj. มีน้ำล้อมรอบ
waterlocks(วอ'เทอะลอคซฺ) n. ประตูน้ำ
waterlog(วอ'เทอะลอก) vt. ทำให้น้ำเข้าเต็ม,มีน้ำท่วม, See also: waterlogged adj.
waterloggingn. การมีน้ำเข้าเต็ม,การมีน้ำนอง
yearlong(เยียร์'ลอง) adj. เป็นเวลาหนึ่งปี

English-Thai: Nontri Dictionary
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
carload(n) เต็มรถ
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง
furlong(n) หน่วยวัดความยาวเป็นเฟอร์ลอง
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก,การลาพักงาน
furlough(vt) อนุญาตให้ลาพัก,ลาพัก,ให้ออกจากงาน
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน
heirloom(n) มรดก,ของตกทอด
interlock(vt) ร้อยต่อกัน,ผูกเข้าด้วยกัน,ประสาน
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย
oarlock(n) หูพาย
overload(n) ของเกินพิกัด
overload(vt) ใช้งานมากไป,บรรทุกเกินพิกัด
overlook(vt) ละเลย,มองข้าม,มองไม่เห็น
overlord(n) เจ้าเหนือหัว,เจ้าศักดินา,ผู้มีอิทธิพล
parlor(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
parlour(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
purloin(vt) ลักขโมย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ยักยอก
sirloin(n) เนื้อสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parlor caucusการประชุมลับของผู้นำในพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings, interlocutoryกระบวนพิจารณาเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleurisy, interlobularเยื่อหุ้มปอดอักเสบหว่างกลีบ(ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overloadภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
overloadโหลดเกิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overload protectionการกันภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
overload relayรีเลย์กันภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Monte Carlo methodวิธีมอนติคาร์โล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
carloadเต็มคันรถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caucus, parlorการประชุมลับของผู้นำในพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interim relief; interlocutory reliefวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlocutory judgmentคำพิพากษาในบางประเด็นก่อน (ก. แองโกล-แซกซอน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlocutory motionคำร้องระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlocutory orderคำสั่งระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlocutory proceedingsกระบวนพิจารณาเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlocutory relief; interim reliefวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlobate moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งระหว่างเนิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interlobular pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบหว่างกลีบ(ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interlockingการเกี่ยวติด (ทารกแฝดคลอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interlocutory appealการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlocutory injunctionคำสั่งห้ามของศาลระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heirloomsทรัพย์มรดกที่มีค่าทางจิตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-overloading type fanพัดลมแบบไร้ภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holmes, Sherlock (Fictitious character)โฮลมส์ , เชอร์ล็อก (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Ice cream parlorsร้านไอศกรีม [TU Subject Heading]
Iron overloadภาวะธาตุเหล็กเกิน [TU Subject Heading]
Monte Carlo methodวิธีมอนติคาร์โล [TU Subject Heading]
Interlocking or Intermeshingลักษณะของโรเตอร์ในเครื่องผสมยางระบบปิดที่มีรัศมีการหมุนของโรเตอร์ ทั้งสองคาบเกี่ยวกัน [เทคโนโลยียาง]
Non-interlocking or Non-intermeshingลักษณะของโรเตอร์ในเครื่องผสมยางระบบปิดที่มีรัศมีการหมุนของโรเตอร์ ทั้งสองไม่คาบเกี่ยวกัน [เทคโนโลยียาง]
Afterloadความต้านทานต่อการฉีดเลือด, เลือดที่ออกจากหัวใจ, ลดความต้านทาน [การแพทย์]
Afterloading Applicatorเครื่องมือสอดใส่แร่ที่หลัง [การแพทย์]
Antigen Overloadได้รับแอนติเจนในปริมาณมากเกินไป [การแพทย์]
Circuit, Interlockingวงจรอินเตอร์ล๊อค [การแพทย์]
Fletcher's Afterloading Applicator Model "Sirirเครื่องมือสอดใส่แร่ทีหลังของเฟลทเซอร์แบบศิริราช [การแพทย์]
Fluid Overloadน้ำเกิน,น้ำท่วมหัวใจ [การแพทย์]
Force, Interlockingแรงเกี่ยวกันสูง [การแพทย์]
waterloggingwaterlogging, สภาพน้ำขังใต้ผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Grain Overload, Acuteอาการเนื่องจากกินอาหารมากเกินไป [การแพทย์]
Interlobar Arteriesหลอดเลือดแดงอินเตอร์โลบาร์ [การแพทย์]
Interlobar Septaผนังกั้นกลีบปอด [การแพทย์]
Interlober Effusionการที่มีน้ำอยู่ระหว่างกลีบปอด [การแพทย์]
Interlobular Fissureช่องว่างระหว่างกลีบปอด [การแพทย์]
Interlobular Septaผนังกั้นระหว่างกลีบย่อย [การแพทย์]
Interlockingขบติดกัน [การแพทย์]
Interlocking Mattressฝีเย็บซ้อนกัน [การแพทย์]
Interlocks, Overloadอินเตอร์ล็อคเพื่อป้องกันการทำงานเกินกำลัง [การแพทย์]
Iron Overloadมีเหล็กมากเกินไป, เหล็กเกิน, เหล็กมากเกิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interlocking[れんけつする] (aux. verb) เชื่อมต่อกัน
warlock[วอ-ล๊อค] (n ) กุญแจแห่งสงคราม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carlos?คาลอส? Us or Them (2011)
Gorlois?กอร์ลอส? His Father's Son (2011)
Charlotte.Charlotte. The Old Maid (1939)
Carlotta!Carlotta! Topaz (1969)
- Carlo?- CarloInferno (1980)
Finder's fee?Finderlohn? Diced Steele (1985)
Carlos.Carlos! ¡Three Amigos! (1986)
Carlos!Carlos! *batteries not included (1987)
You lost.Du hast verloren. Harlem Nights (1989)
Klaus.Carlos. Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
no!Carlos! It Wasn't Meant to Happen (2006)
Carlos.Carlos. Casi divas (2008)
Merlotte.Merlotte. Beautifully Broken (2010)
Sherlock!Sherlock! Unaired Pilot (2010)
Lose.Verloren. First Thing We Do, Let's Kill All the Lawyers (2013)
- Move it.- Hey, Charlotte! Engagement (2013)
Charlotte.Charlotte. Sin (2013)
_Signal verloren Reasonable Doubt (2013)
- Arlo. - Huh?ArloThe Good Dinosaur (2015)
Sherlock-san!Sherlock-san! Mr. Holmes (2015)
Sherlock.- Sherlock. Turn It Upside Down (2016)
Sherlock?Sherlock? A Difference in Kind (2016)
Trying to come up with an answer for the Dean's parlor game?พยายามที่จะหาคำตอบสำหรับเกมห้องรับแขกของคณบดีหล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
It's iron overload.มีเหล็กมากเกินไป Birthmarks (2008)
He must use this room as an airlock.เขาจะใช้ห้องนี้เป็น\ ห้องปรับความดันอากาศ The Itch (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
please overlook it this time.อาจารย์่ช่วยลืมๆไปได้ไหมครับ? Akai ito (2008)
Come on, I've overloaded the power system.ไปเถอะ ข้าทำให้่ระบบพลังงานโอเวอร์โหลดแล้ว Destroy Malevolence (2008)
The enemy sensors are obviously damaged, so we'll sneak in behind them and dock at the emergency airlock.ระบบตรวจจับของพวกมันเสียหายหนัก เราจะแอบอยู่หลังพวกมัน จากนั้นจะยอดยานลงบนท่าเทียบยานฉุกเฉิน Destroy Malevolence (2008)
It sounded like a ship docking at one of the emergency airlocks.เสียงคล้ายๆ กับว่ามียานลงจอด บนท่าเทียบยานฉุกเฉิน Destroy Malevolence (2008)
If we can do enough damage, the weapon may overload when Grievous tries to fire.ถ้าเราทำให้ปืนนั่นเสียหาย บางที ปืนใหญ่นั่นอาจจะโอเวอร์โหลดตอนที่กรีวัสสั่งยิง Shadow of Malevolence (2008)
You know, young warlock, this is not the end.เจ้ารู้, จอมเวทย์น้อย นี่ยังไม่ใช่จุดจบ Valiant (2008)
If I don't practice, how do I become this great warlock?ถ้าเกิดผมไม่ได้หัดใช้เวทย์มนต์ แล้วผมจะกลายเป็นจอมเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ยังไง? The Mark of Nimueh (2008)
How many time have I warned you about the responsibilities of a warlock?ลุงเคยเตือนเธอไว้แล้วเรื่องความรับผิดชอบของการเป็นจอมเวทย์ The Mark of Nimueh (2008)
The great warlock returns, as I knew he would.จอมเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้ง, ข้ารู้ว่าเขาต้องมา The Mark of Nimueh (2008)
I didn't say it was gonna be a genteel parlour game, you titted fucking idiot!ผมไม่ได้บอกว่าเราจะนั่งเล่นเกมส์กันนิ อีโง่โตนม Episode #1.5 (2008)
That is your destiny, young warlock, not mine.มันเป็นชะตาของเจ้า ไม่ใช่ข้า Excalibur (2008)
Well, young warlock, what is it you come to ask of me?พ่อมดหนุ่ม เจ้ามาถามอะไรข้าอีกละ? To Kill the King (2008)
When Gorlois died, I lost the truest friend I ever had.เมื่อกอร์โลอิสตาย ข้าสูญเสียเพื่อนแท้ที่สุดที่ข้าเคยมี To Kill the King (2008)
'Live by the tenets I have taught you, 'and I believe you will, in time, become the greatest warlock ever.จงฟังคำที่ข้าเคยพร่ำสอน ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้ วันหนึ่งเจ้าจะได้เป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล Le Morte d'Arthur (2008)
Back again so soon, warlock?กลับมาเร็วจริง Le Morte d'Arthur (2008)
We'll make a great warlock of you yet!เราจะสร้างเจ้าเป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ Le Morte d'Arthur (2008)
Marlon brando was great in "apocalypse now,"มาร์ลอน แบรนโด เจ๋งมากใน "อโปคาลิปโซ่ นาว" Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Their mistakes are overlooked.เพราะคนจะมองข้ามความผิดพลาด Beethoven Virus (2008)
Do you think their mistakes will be overlooked?นายคิดว่าคนดูจะมองข้ามความผิดพลาดของพวกเขาหรอ? Beethoven Virus (2008)
Next stop: Paddington Station. Change here for the Bakerloo line.สถานีต่อไป สถานีแพดดิงตัน คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายเบเกอร์ลู The Bank Job (2008)
A special and indeed often overlooked...และที่อยู่ต่อหน้าพวกเธอนี้ จะมีลักษณะพิเศษ Superhero Movie (2008)
How could I have overlooked you?ข้ามองข้ามเจ้าไปได้อย่างไรนี่? The Other Boleyn Girl (2008)
Look for Parkside, overlooking the parade.ตรวจเช็คที่ปาร์ดไซด์ จุดที่จะเห็นขบวนแห่ The Dark Knight (2008)
We'll be back after the honeymoon in Monte Carlo, or whenever the gold runs out.เราจะกลับมาหลังจากไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ ที่มอนติคาร์โล หรือตอนที่ทองหมด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rloA man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.
rloCarlos climbed the mountain.
rloCarlos turned round.
rloCarlos waited a moment.
rloCarlos went away and came back with the book.
rloCould you suggest a good beauty parlor near here?
rloEven after I went to bed, I was conscious of the voices in the parlor.
rloHe had the stupidity to try to help Carlo.
rloHe overlooked his assignment.
rloHe overlooked my mistake.
rloHis ability has been overlooked by his boss.
rloI am hoping that it will be overlooked this time.
rloI cannot silently overlook this problem.
rloI just can't overlook his rude behavior.
rloI liked the room overlooking the valley.
rloI'll never overlook your mistakes again.
rloI'll overlook your conduct this time.
rloIn brief, Sherlock lives.
rloI overlooked this mistake in your paper the first time I read it.
rloI will overlook your lateness this time.
rloJiro was all smiles after he made a bundle at the pachinko parlor.
rloMaking this matter public would have an effect on our sales, so we're going to overlook it this once.
rloMistakes like these are easily overlooked.
rloMy own house was an eyesore, but it was a small eyesore, and it had been overlooked.
rloNapoleon's army lost the battle of Waterloo in 1815.
rloOur teacher frequently overlooked the names of people on the list.
rloShakespeare was a contemporary of Marlowe.
rloShe did not overlook whatever difference there was between what was right and what was wrong.
rloShe looks sorrowful and forlorn.
rloThe boat was off balance because it was overload.
rloThe French were defeated at Waterloo.
rloThe hill overlooked the sea.
rloThe roof of the high rise building overlooks the whole town.
rloThey set up a tombstone over the grave overlooking the harbor.
rloThis castle overlooks the city.
rloThis heirloom shall be yours.
rloThis window overlooks the whole city.
rloWe have overlooked this important fact.
rloWe overlook the bay from our house.
rloWhat are Americans overlooking?
rloWhen I was a student, I used to go to that pizza parlor.
rloYou may as well overlook his sins and forgive him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานอาบอบนวด[N] massage parlor, Example: ท่านจะพบกับความวิจิตรตระการตาของสถานอาบอบนวดแบบใหม่, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานบริการที่มีผู้หญิงทำหน้าที่นวดผ่อนคลายหลังการอาบน้ำ
ความหวังลมๆ แล้งๆ[N] forlorn hope, Example: ผมได้แต่ตั้งความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าสักวันหนึ่งท่านคงเข้าใจผม, Thai definition: สิ่งที่คาดหวังซึ่งเลื่อนลอย ไม่ทราบว่าจะเป็นไปดังที่หวังหรือไม่
โสเภณี[N] prostitute, See also: whore, harlot, Syn. หญิงงามเมือง, ผู้หญิงหากิน, กะหรี่, Count unit: คน
เนื้อสันนอก[N] sirloin, Ant. เนื้อสันใน
เนื้อสันใน[N] tenderloin, Ant. เนื้อสันนอก
มองข้าม[V] overlook, See also: disregard, ignore, neglect, skip, Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่, Example: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง
ลูกโซ่[N] link (in a chain), See also: interlock, Example: ภาวะเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่, Thai definition: โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่ต่อเนื่องกันเช่นนั้น คล้ายห่วงของโซ่
หญิงหากิน[N] prostitute, See also: hooker, whore, harlot, street-walker, Syn. โสเภณี, อีตัว, กระหรี่, Example: หล่อนเป็นหญิงหากิน
ห้องนั่งเล่น[N] living room, See also: parlour, Example: ห้องนั่งเล่นในบ้านท่านเป็นที่ใช้ทำกิจกรรมนานาชนิด, Count unit: ห้อง
ไร้ญาติขาดมิตร[V] have no kith and kin, See also: find oneself in a forlorn position, Example: ป้าช่วยนั้นดูเหมือนจะไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีใครไว้พึ่งพายามเจ็บป่วย, Thai definition: ไม่มีญาติพี่น้อง หรือไม่มีเพื่อนฝูงที่สามารถให้ความช่วยเหลือและพึ่งพาได้
ละเลย[V] neglect, See also: ignore, overlook, be remiss, omit, Ant. ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป, Thai definition: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ
ว้าเหว่[V] feel lonely, See also: feel lonesome, be forlorn, be friendless, Syn. เปล่าเปลี่ยว, Example: เมื่อมาอยู่กับพ่อ น้อยยิ่งเหงาและว้าเหว่มากกว่าเดิมเสียอีก, Thai definition: รู้สึกเปลี่ยวใจ
วางธุระ[V] neglect, See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business, Syn. เพิกเฉย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก เราจะวางธุระหรือเพิกเฉยไม่ได้, Thai definition: ไม่ทำหน้าที่การงานที่พึงกระทำ
เหงาใจ[V] feel lonely, See also: be lonesome, be friendless, be forlorn, be abandoned, Syn. เหงาหงอย, Example: พ่อรู้สึกเหงาใจมากเวลาแม่ไม่อยู่
เปลี่ยวใจ[V] feel lonely, See also: feel lonesome, feel forlorn, Syn. ว้าเหว่, เหงา, Example: เขารู้สึกเปลี่ยวใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่คนเดียวในบ้าน
เมินเฉย[V] pay no attention, See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside, Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย, Example: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ
ผู้บุกรุก[N] trespasser, See also: invader, intruder, interloper, Example: ในสงครามตามจารีตนี้ผู้บุกรุกมักเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ
ข้าม[V] skip, See also: leave out, pass over, overlook, Syn. ผ่าน, Example: ฉันข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลยจะได้ไม่เสียเวลา, Thai definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ
ขุนพล[N] warlord, See also: military commander, army commander, military leader, Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ, Example: ปราสาทหลังใหญ่นี้เป็นที่พักผ่อนของขุนพลท่านหนึ่ง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร
ขุนศึก[N] warlord, See also: warrior, military chief, Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ, Example: เขาเป็นขุนศึกเอกของพระเจ้าเอกทัต, Count unit: นาย, คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร
เมิน[V] ignore, See also: pay no attention to, overlook, turn a blind eye to, pass over, disregard, Example: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นไทยเมินเพลงไทยไปนิยมเพลงฝรั่งแทน, Thai definition: ไม่สนใจ
หลงลืม[V] forget, See also: overlook, omit, neglect, Syn. ลืม, Ant. จำได้, Example: ครอบครัวของซิ้มไม่คิดกอบโกยเอาแต่เงินทองจนหลงลืมความเป็นจริงแห่งชีวิต, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้
คู่สนทนา[N] interlocutor, See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist, Syn. คู่คุย, เพื่อนคุย, Example: หลังจากที่ได้ไปร่วมงานโรงเรียนด้วยกัน อาจารย์สุวนิจและอาจารย์สมชายก็กลายเป็นคู่สนทนากัน, Count unit: คู่
แพศยา[N] prostitute, See also: harlot, streetwalker, courtesan, Syn. โสเภณี, หญิงสำส่อน, Example: ในซอยนี้มีแต่พวกแพศยากับพวกขี้ยาทั้งนั้น, Thai definition: หญิงหาเงินในทางประเวณี
เวศยา[N] harlot, See also: prostitute, whore, courtesan, Syn. แพศยา, หญิงสำส่อน, Example: เธอถูกคนประนามว่าเป็นหญิงเวศยา, Thai definition: หญิงหาเงินในทางประเวณี, Notes: (สันสกฤต)
อีตัว[N] whore, See also: prostitute, cocotte, harlot, Syn. กระหรี่, โสเภณี, Example: หนังสือพิมพ์เปิดโปงธุรกิจค้ากามในสหรัฐอเมริกาในคอลัมน์ เรื่อง ผู้หญิงถูกขายเป็นอีตัวที่อเมริกา
อัยยะ[N] master, See also: overlord, lord, Thai definition: ผู้เป็นเจ้า, ผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี)
สิ้นคิด[ADJ] desperate, See also: despairing, desponding, forlorn, hopeless, Example: ทุกวันนี้เขาอยู่ในสภาพคนสิ้นคิด ที่ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีกแล้ว, Thai definition: ที่หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
ตั้งปี[ADV] yearlong, See also: all year round, year-round, Syn. นานเป็นปี, Example: รถคันนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่เขาเก็บมาตั้งปี
เจ้าหัว[N] king, See also: sovereign, overload, Syn. เจ้าเหนือหัว, Count unit: พระองค์,องค์, Thai definition: ผู้เป็นเจ้าเหนือหัว (ใช้เรียกเจ้านายและพระ)
นางบังเงา[N] prostitute, See also: whore, harlot, streetwalker, call girl, Syn. ผู้หญิงหากิน, โสเภณี, หญิงบริการ, Example: เธอมีอาชีพเป็นนางบังเงาแถวนี้มานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ค้าประเวณีเพื่อแลกกับเงิน
ร้านเสริมสวย[N] beauty shop, See also: beauty parlor, beauty salon, ladies' hairdressing salon, Example: เขาอายที่จะเข้าไปในร้านเสริมสวย, Count unit: ร้าน
ใบสอ[N] battlements, See also: ogival merlon, leaf-like boundary stone, Syn. ใบเสมา, Count unit: ใบ,แผ่น
ชิงดวง[N] floral decoration of interlocked flower, See also: running floral design, Syn. แก้วชิงดวง, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน หรือเป็นดอกเกี่ยวกัน
เกินพิกัด[V] overload, See also: be overweight, Example: สินค้าที่อยู่บนเรือเกินพิกัดไป 21 ตัน, Thai definition: มากกว่าที่กำหนดไว้
ดอกทอง[N] promiscuous woman, See also: whore, harlot, courtesan, prostitute, fast woman, Syn. สำส่อน, แพศยา, Thai definition: หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า)
เทเวศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทเวศวร์[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, เจ้านาย, Example: ผู้เป็นเทเวศวร์แห่งเราคือพระนารายณ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธราธิบดี[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. ธราธิป, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นริศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นริศร[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นเรศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นเรศวร[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: พระองค์, Notes: (สันสกฤต)
นฤเทพ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์, Notes: (สันสกฤต)
นฤบาล[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์, Notes: (สันสกฤต)
นฤเบศ[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์
นฤป[N] king, See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator, Syn. พระราชา, กษัตริย์, Count unit: องค์
หลงตา[V] be unnoticed, See also: be overlooked, Syn. หลงหูหลงตา, Example: คำนี้หลงตาผมไป โปรดอภัยข้อผิดพลาด, Thai definition: ตกค้างอยู่โดยไม่มีใครเห็น, ปล่อยให้สิ่งผิดๆ ผ่านสายตาไปโดยไม่ทันได้สังเกตเห็น
ล้นมือ[ADV] overloaded, See also: be swamped, Example: เมื่อปริมาณงานขยายขึ้น จำนวนบุคลากรที่ทำงานประจำอยู่จะเริ่มมีงานล้นมือ, Thai definition: มากเกินกำลังที่จะทำได้
วิเวกวังเวง[ADJ] deserted, See also: lonely, forlorn, desolate, Syn. วิเวก, Example: เขาหวังจะได้พบความสงบภายในวัดซึ่งวิเวกวังเวง, Thai definition: ที่มีบรรยากาศเงียบสงัดหรือที่สงบเยือกเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koēn phikat) EN: overload ; overburden   FR: surcharger
บรรทุกเกินพิกัด[adj.] (banthuk koēn phikat) EN: overloaded   
ช่างแก้นาฬิกา[n.] (chang kaē nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; horlogère [f] ; réparateur de montres [m]
ช่างนาฬิกา[n.] (chang nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; réparateur de montres [m]
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué
อึ้ง[adj.] (eung) EN: speechless   FR: interdit ; sans voix ; interloqué
หอนั่ง[n. exp.] (hø nang) EN: parlor in a Thai-style house   
ห้องนั่งเล่น[n.] (hǿng nanglen) EN: living room ; parlour ; sitting room ; morning room   FR: salon [m] ; salle de séjour [f] ; séjour [m]
ห้องรับแขก [n.] (hǿng rapkhaēk) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall   FR: salon [m] ; accueil [m]
การมีข้อมูลมากเกินไป[n. exp.] (kān mī khømūn māk koēnpai) EN: information overload   
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā wai māk koēnpai) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload   
ข้าม[v.] (khām) EN: leave out ; overlook   FR: exclure ; sauter ; négliger
ขุนศึก[n.] (khunseuk) EN: warlord   
ขุนทัพ[n.] (khunthap) EN: general ; warlord   FR: général [m]
ความหวังลมๆ แล้งๆ[n. exp.] (khwāmwang lom-lom laēng-laēng) EN: forlorn hope   
แล้วก็แล้วกันไป[xp] (laēokø laēokan pai) EN: let bygones be bygones   FR: oublions le passé ; n'en parlons plus
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit   FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
หลงลืม [v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect   FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped   FR: être submergé de travail ; être surchargé
ลูกโซ่[n.] (lūksō) EN: link ; interlock   FR: chaînon [m] ; maillon [m]
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; turn one's face   FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
มองข้าม[v.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate   FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
นาฬิกา[n.] (nālikā) EN: clock ; watch ; timepiece (form.)   FR: horloge [f] ; montre [f]
นาฬิกาแดด[n.] (nālikā daēt) EN: sundial   FR: cadran solaire [m] ; horloge solaire [f]
นาฬิกาแขวน[n. exp.] (nālikā khwaēn) EN: wall clock ; clock   FR: horloge murale [f] ; pendule [f]
นานเกินไป[adj.] (nān koēnpai) EN: overloing   FR: trop long
เนื้อสันใน[n.] (neūa san nai) EN: tenderloin   FR: filet [m]
เนื้อสันนอก[n.] (neūa san nøk) EN: sirloin   FR: aloyau [m]
นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย[n. prop.] (nok daodin phan Saibīrīa) EN: Buff-bellied Pipit ; American Pipit   FR: Pipit d'Amérique [m] ; Pipit farlousane [m] ; Pipit à ventre roux [m]
นกปรอดหงอนตาขาว[n. exp.] (nok parøt ngøn tā khāo) EN: Buff-vented Bulbul   FR: Bulbul de Charlotte [m] ; Bulbul à ventre cannelle [m]
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
พะนอ[v.] (phanø) EN: pamper ; coddle ; cajole   FR: choyer ; dorloter ; cajoler
ร้านขายนาฬิกา[n. exp.] (rān khāi nālikā) FR: horlogerie [f]
ร้านเสริมสวย[n. exp.] (rān soēmsūay) EN: beauty shop ; beauty parlor ; beauty salon ; ladies' hairdressing salon   FR: salon de beauté [m] ; institut de beauté [m]
เรือน[n.] (reūoen) EN: [classifier : clocks ; watches]   FR: [classificateur : horloges ; montres]
โรงนวด[n. exp.] (rōng nūat) EN: massage parlour ; massage parlor (Am.) ; massage shop ; massage pavilion   FR: salon de massage [m]
โรงยาฝิ่น[n. exp.] (rōng yāfin) EN: opium den ; opium parlour   
สถานอาบอบนวด[n. exp.] (sathān āp øp nūat) EN: massage parlour ; massage parlor (Am.)   FR: salon de massage [m]
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot   FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg. - inj.) ; pute [f] (vulg. - inj.) ; catin [f] (fam. - vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam. - vx) ; poule [f] (fam. - vx) ; fille de joie [f] (vx)
ใต้ดิน[adj.] (tāidin) EN: clandestine ; secret ; surreptitious   FR: interlope ; clandestin ; sous-terrain ; secret
ติ่งหู[n. exp.] (ting hū) EN: earlobe   FR: lobe de l'oreille [m]
ตกค้าง[v.] (tokkhāng) EN: be left over ; be left behind ; remain ; be overlooked   FR: ne pas prendre en considération
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out   
ว้าง[adj.] (wāng) EN: lonely ; forlorn ; desolate   
วาที[n.] (wāthī) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer   FR: interlocuteur [m]
เวสเตอร์โล[TM] (Wēstoēlø) EN: Westerlo   FR: Westerlo
วิเวกวังเวง[adj.] (wiwēkwangwēng) EN: deserted ; lonely ; forlorn ; desolate   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARLO    M AA1 R L OW0
SERLO    S EH1 R L OW0
CARLO    K AA1 R L OW0
SARLO    S AA1 R L OW0
MERLO    M EH1 R L OW0
HARLOT    HH AA1 R L AH0 T
MARLON    M AA1 R L AH0 N
MARLOW    M AA1 R L OW0
KARLOW    K AA1 R L OW0
CIARLO    CH ER1 L OW0
FURLOW    F ER1 L OW2
ORLOFF    AO1 R L AO0 F
FARLOW    F AA1 R L OW2
PARLOR    P AA1 R L ER0
GARLOW    G AA1 R L OW0
CARLOW    K AA1 R L OW2
MERLOT    M ER1 L AH0 T
HARLOW    HH AA1 R L OW0
PERLOW    P ER1 L OW0
TARLOW    T AA1 R L OW2
BARLOW    B AA1 R L OW2
CARLON    K AA1 R L AH0 N
CARLOS    K AA1 R L OW0 S
PARLOW    P AA1 R L OW2
SARLOS    S AA1 R L OW0 S
HURLOCK    HH ER1 L AH0 K
GARLOCK    G AA1 R L AH0 K
GERLOFF    G ER1 L AO0 F
CARLOAD    K AA1 R L OW2 D
HERLONG    HH ER1 L AO0 NG
HARLOFF    HH AA1 R L AO0 F
ORLOSKY    AO0 R L OW1 S K IY0
PURLOIN    P ER0 L OY1 N
GERLOCK    G ER1 L AH0 K
OARLOCK    AO1 R L AA2 K
MARLOWE    M AA1 R L OW2
BARLOON    B AA0 R L UW1 N
NARLOCK    N AA1 R L AH0 K
CARLOCK    K AA1 R L AA2 K
CARLONE    K AA0 R L OW1 N IY0
CARLONI    K AA0 R L OW1 N IY0
PARLOUR    P AA1 R L ER0
CHARLOT    CH AA1 R L AH0 T
MORLOCK    M AO1 R L AH0 K
DECARLO    D IH0 K AA1 R L OW0
DICARLO    D IH0 K AA1 R L OW0
FAIRLOW    F EH1 R L OW0
FORLORN    F ER0 L AO1 R N
ORLOSKI    AO0 R L AW1 S K IY0
AIRLOCK    EH1 R L AO2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orlop    (n) (oo1 l o p)
Carlos    (n) (k aa1 l @ s)
Carlow    (n) (k aa1 l ou)
Harlow    (n) (h aa1 l ou)
Marlow    (n) (m aa1 l ou)
harlot    (n) (h aa1 l @ t)
orlops    (n) (oo1 l o p s)
forlorn    (j) (f @1 l oo1 n)
furlong    (n) (f @@1 l o ng)
harlots    (n) (h aa1 l @ t s)
parlour    (n) (p aa1 l @ r)
parlous    (j) (p aa1 l @ s)
purloin    (v) (p @@1 l oi1 n)
sirloin    (n) (s @@1 l oi n)
warlord    (n) (w oo1 l oo d)
Waterloo    (n) (w oo2 t @ l uu1)
charlock    (n) (ch aa1 l o k)
furlongs    (n) (f @@1 l o ng z)
furlough    (n) (f @@1 l ou)
heirloom    (n) (e@1 l uu m)
overload    (v) (ou2 v @ l ou1 d)
overlook    (v) (ou2 v @ l u1 k)
overlord    (n) (ou1 v @ l oo d)
parlours    (n) (p aa1 l @ z)
purloins    (v) (p @@1 l oi1 n z)
sirloins    (n) (s @@1 l oi n z)
warlords    (n) (w oo1 l oo d z)
yearlong    (j) (y @@1 l o ng)
Charlotte    (n) (sh aa1 l @ t)
forlornly    (a) (f @1 l oo1 n l ii)
furloughs    (n) (f @@1 l ou z)
heirlooms    (n) (e@1 l uu m z)
interlock    (v) (i2 n t @ l o1 k)
overloads    (v) (ou2 v @ l ou1 d z)
overlooks    (v) (ou2 v @ l u1 k s)
overlords    (n) (ou1 v @ l oo d z)
purloined    (v) (p @@1 l oi1 n d)
interlocks    (v) (i2 n t @ l o1 k s)
interloper    (n) (i1 n t @ l ou p @ r)
overloaded    (v) (ou2 v @ l ou1 d i d)
overlooked    (v) (ou2 v @ l u1 k t)
purloining    (v) (p @@1 l oi1 n i ng)
tenderloin    (n) (t e1 n d @ l oi n)
forlornness    (n) - (f @1 l oo1 n - n @ s)
interlocked    (v) (i2 n t @ l o1 k t)
interlopers    (n) (i1 n t @ l ou p @ z)
overloading    (v) (ou2 v @ l ou1 d i ng)
overlooking    (v) (ou2 v @ l u1 k i ng)
parlour-car    (n) - (p aa1 l @ - k aa r)
sun-parlour    (n) - (s uh1 n - p aa l @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook
通す[とおす, toosu] Thai: ดูรวม ๆ English: to overlook

German-Thai: Longdo Dictionary
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ , See also: S. Profit, Gewinn A. Verlust,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Feuerlöcher (n) เครื่องดับเพลิง
See also: S. fire extinguisher,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtelmeile {f}furlong [Add to Longdo]
Achtspurlochstreifen {m}eight-channel tape [Add to Longdo]
Ankerloch {n}anchor hole [Add to Longdo]
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well [Add to Longdo]
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple [Add to Longdo]
Brenneröffnung {f}; Brennerloch {n}burner port [Add to Longdo]
Charakterlosigkeit {f}lack of character [Add to Longdo]
Dieb {m} | Diebe {pl}purloiner | purloiners [Add to Longdo]
Ehrlosigkeit {f}dishonorableness [Add to Longdo]
Ehrlosigkeit {f}infamousness [Add to Longdo]
Ehrlosigkeit {f}infamy [Add to Longdo]
Eindringling {m} | Eindringlinge {pl}interloper | interlopers [Add to Longdo]
Eisdiele {f}ice cream parlour [Add to Longdo]
Erbstück {n}heirloom [Add to Longdo]
Fehlerlogdatei {f}error log file [Add to Longdo]
Fehlerlosigkeit {f}flawlessness [Add to Longdo]
Fernfahrerlokal {n}truck-stop [Add to Longdo]
Feuchtboden {m}waterlogged deposit [Add to Longdo]
Feuerungsöffnung {f}; Feuerloch {n}firemouth; firehole [Add to Longdo]
Filet {n} (zum Braten) | Filets {pl}piece of sirloin; piece of tenderloin | tenderloins [Add to Longdo]
Firma {f}; Betrieb {m} | Firmen {pl}; Betriebe {pl} | erloschene Firma; im Handelsregister gelöschte Firmafirm; company | firms | defunct company [Add to Longdo]
Flüssigkeitsheber {m}waterlock [Add to Longdo]
Freimaurerloge {f}Masonic lodge [Add to Longdo]
Gesellschaftsspiel {n}parlour game [Add to Longdo]
Gespräch {n}interlocution [Add to Longdo]
Gesprächsform {f}interlocutory form [Add to Longdo]
Gesprächspartner {m}interlocutor [Add to Longdo]
Haarlocke {f}ringlet [Add to Longdo]
Hundesalon {m}; Pudelsalon {m}dog parlour; poodle parlour [Add to Longdo]
Hungerlohn {m}; Almosen {pl}starvation wages; pittance [Add to Longdo]
Hure {f}; Dirne {f} | Huren {pl}harlot; bitch | harlots; bitches [Add to Longdo]
Hurerei {f}harlotry [Add to Longdo]
Kellerlokal {n}cellar restaurant [Add to Longdo]
Kosmetiksalon {m}; Schönheitssalon {m} | Kosmetiksalons {pl}beauty parlour | beauty parlours [Add to Longdo]
Kriegsherr {m} | Kriegsherren {pl}warlord | warlords [Add to Longdo]
Kulturlosigkeit {f}lack of culture [Add to Longdo]
Lendenstück {n} [cook.] | Lendenstücke {pl}sirloin; tenderloin | sirloins [Add to Longdo]
Lieferlogistik {f}deliveries logistics [Add to Longdo]
Lotterie {f}; Lotto {n}; Verlosung {f} | Lotterien {pl}; Lottos {pl}; Verlosungen {pl}lottery | lotteries [Add to Longdo]
Markierlochkarte {f}marked card [Add to Longdo]
Massagesalon {m}massage parlor [Add to Longdo]
Menge {f} | in der Menge verloren gehencrowd | to get lost in the crowd [Add to Longdo]
Oberbelastung {f}overload [Add to Longdo]
Oberherr {m} | Oberherren {pl}overlord | overlords [Add to Longdo]
Ohrläppchen {n} [anat.]earlobe; lobe of the ear [Add to Longdo]
Patent {n} | Patente {pl} | abhängiges Patent | angemeldetes Patent | erloschenes Patent | unabhängiges Patent | Anwendung eines Patentes | Gegenstand des Patentes | ein Patent anmelden | ein Patent erteilen | ein Patent auf etw. erhalten | ein Patent abtreten | ein Patent verletzen | Patent angemeldetpatent | patents | dependent patent | patent applied for | expired patent | independent patent | implementation of a patent | patent subject matter | to file a patent application | to grant a patent | to take out a patent on sth. | to assign a patent | to infringe a patent | patent pending; patent applied for [Add to Longdo]
Pförtnerloge {f}poerter's office; lodge [Add to Longdo]
Rangierlokomotive {f}shunter; switcher [Add to Longdo]
Riemendolle {f}oarlock [Add to Longdo]
Ruderdolle {f}thole; oarlock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
ぱちんこ屋[ぱちんこや, pachinkoya] (n) pinball parlor; pinball hall [Add to Longdo]
インターロッキンググリップ[, inta-rokkingugurippu] (n) interlocking grip (golf) [Add to Longdo]
インターロッキングシステム;インターロッキング・システム[, inta-rokkingushisutemu ; inta-rokkingu . shisutemu] (n) interlocking system [Add to Longdo]
インターロック[, inta-rokku] (n,pref) interlock [Add to Longdo]
インターロック回路[インターロックかいろ, inta-rokku kairo] (n) interlock circuit; interlocking circuit [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
オートパーラー[, o-topa-ra-] (n) auto parlor; auto parlour [Add to Longdo]
オーバーローディング[, o-ba-ro-deingu] (n) overloading [Add to Longdo]
オーバーロード[, o-ba-ro-do] (n) overload [Add to Longdo]
オーロン[, o-ron] (n) Orlon [Add to Longdo]
カットハウス[, kattohausu] (n) beauty parlour (wasei [Add to Longdo]
サーロイン[, sa-roin] (n) sirloin; (P) [Add to Longdo]
サーロインステーキ[, sa-roinsute-ki] (n) sirloin steak [Add to Longdo]
シートパイル[, shi-topairu] (n) sheet piling (method of interlocking sheets of metal); sheet pile [Add to Longdo]
シャーロッキアン[, sha-rokkian] (n) Sherlockian; (P) [Add to Longdo]
シャルロット[, sharurotto] (n) Charlotte [Add to Longdo]
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet" [Add to Longdo]
テンダーロイン;テンダロイン[, tenda-roin ; tendaroin] (n) tenderloin [Add to Longdo]
テンダーロインステーキ[, tenda-roinsute-ki] (n) tenderloin steak [Add to Longdo]
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[, ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand) [Add to Longdo]
ハロン[, haron] (n) (1) halon; (2) furlong; (P) [Add to Longdo]
ハンマーロック[, hanma-rokku] (n) hammerlock [Add to Longdo]
パーラー(P);パラ[, pa-ra-(P); para] (n) (1) parlor; parlour; (pref) (2) (パラ only) para-; (P) [Add to Longdo]
パチスロ[, pachisuro] (n) (abbr) slot machine in a pachinko parlor (parlour) [Add to Longdo]
ビューティーパーラー[, byu-tei-pa-ra-] (n) beauty parlor; beauty parlour [Add to Longdo]
ファーロング[, fa-rongu] (n) furlong [Add to Longdo]
ヘルス[, herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P) [Add to Longdo]
ホールスタッフ[, ho-rusutaffu] (n) staff who serve or assist customers or visitors (e.g. restaurant, pachinko parlour, etc.) (wasei [Add to Longdo]
マルコフ連鎖モンテカルロ法[マルコフれんさモンテカルロほう, marukofu rensa montekaruro hou] (n) {comp} Markov chain Monte Carlo methods [Add to Longdo]
メダルゲーム[, medaruge-mu] (n) amusement parlour game which uses tokens (parlor) (wasei [Add to Longdo]
メルロー;メルロ[, meruro-; meruro] (n) Merlot (fre [Add to Longdo]
モンテカルロ[, montekaruro] (n) Monte Carlo; (P) [Add to Longdo]
モンテカルロ法[モンテカルロほう, montekaruro hou] (n) Monte Carlo method [Add to Longdo]
ロース[, ro-su] (n) (abbr) (See ロースト) roast; roasting meat; sirloin; pork loin; (P) [Add to Longdo]
ロックミシン[, rokkumishin] (n) overlock sewing machine (wasei [Add to Longdo]
ワーテルローの戦い[ワーテルローのたたかい, wa-teruro-notatakai] (n) Battle of Waterloo (1815) [Add to Longdo]
ワーロック[, wa-rokku] (n) warlock [Add to Longdo]
安全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] (n) {comp} safety interlock [Add to Longdo]
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate [Add to Longdo]
淫行[いんこう, inkou] (n) obscenity; harlotry [Add to Longdo]
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot [Add to Longdo]
陰陰[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) forlorn; dark and desolate [Add to Longdo]
奥座敷[おくざしき, okuzashiki] (n) (See 表座敷) inner parlor; inner parlour; salon; living room [Add to Longdo]
応接間[おうせつま, ousetsuma] (n) reception room; parlor; parlour [Add to Longdo]
応接室[おうせつしつ, ousetsushitsu] (n) (1) drawing room; parlour; parlor; (2) reception office [Add to Longdo]
家宝[かほう, kahou] (n) heirloom [Add to Longdo]
過負荷[かふか, kafuka] (n) {comp} overload [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones [Add to Longdo]
中苏解决悬案大纲协定[Zhōng Sū jiě jué xuán àn dà gāng xié dìng, ㄓㄨㄥ ㄙㄨ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄩㄢˊ ㄢˋ ㄉㄚˋ ㄍㄤ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] the treaty of 1923 normalizing relations between the Soviet Union and the Northern Warlord government of China [Add to Longdo]
二次革命[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords [Add to Longdo]
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] forlorn [Add to Longdo]
俯视[fǔ shì, ㄈㄨˇ ㄕˋ, / ] overlook [Add to Longdo]
倪嗣冲[Ní sì chōng, ㄋㄧˊ ㄙˋ ㄔㄨㄥ, / ] Ni Sichong (1868-1924), Northern warlord of the Anhui faction, dismissed from army in 1920 [Add to Longdo]
传世[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, / ] handed down from ancient times; family heirloom [Add to Longdo]
传家宝[chuán jiā bǎo, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄠˇ, / ] family heirloom [Add to Longdo]
前郭尔罗斯蒙古族自治县[Qián guō ěr Luó sī Měng gǔ zú zì zhì xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄦˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qian Gorlos Mongol autonomous county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
前郭县[Qián guō xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qian Gorlos Mongol autonomous county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
前郭镇[Qián guō zhèn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄓㄣˋ, / ] Qian Gorlos township, capital of Qian Gorlos Mongol autonomous county 前郭爾羅斯蒙古族自治縣|前郭尔罗斯蒙古族自治县, Songyuan, Jilin [Add to Longdo]
刘备[Liú Bèi, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄟˋ, / ] Liu Bei (161-223), warlord at the end of the Han dynasty and founder of the Han kingdom of Shu 蜀漢|蜀汉 (c. 200-263), later the Shu Han dynasty [Add to Longdo]
刘渊[Liú Yuān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄢ, / ] Liu Yuan, warlord at the end of the Western Jin dynasty 西晋, founder of Cheng Han of the Sixteen Kingdoms 成漢|成汉 (304-347) [Add to Longdo]
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, / ] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance [Add to Longdo]
北伐[běi fá, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
北伐战争[Běi fá zhàn zhēng, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
北洋政府[Běi yáng zhèng fǔ, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] the Warlord government of Northern China that developed from the Qing Beiyang army 北洋軍閥|北洋军阀 after the Xinhai revolution of 1911 [Add to Longdo]
北洋系[Běi yáng xì, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, ] Beiyang faction of Northern Warlords [Add to Longdo]
北洋军[Běi yáng jūn, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ, / ] north China army, a modernizing Western-style army set up during late Qing, and a breeding ground for the Northern Warlords after the Qinghai revolution [Add to Longdo]
北洋军阀[běi yáng jūn fá, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ, / ] the Northern Warlords (1912-1927) [Add to Longdo]
北洋陆军[Běi yáng lù jūn, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] north China army (esp. during the warlords period) [Add to Longdo]
卡洛斯[Kǎ luò sī, ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, ] Carlos (name) [Add to Longdo]
司马懿[Sī mǎ Yì, ㄙ ㄇㄚˇ ㄧˋ, / ] Sima Yi (179-251), warlord under Cao Cao and subsequently founder of the Jin dynasty [Add to Longdo]
夏洛特[Xià Luò tè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, ] Charlotte (name) [Add to Longdo]
夏洛特・勃良特[Xià Luò tè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄊㄜˋ· Bo2 liang2 te4, ] Charlotte Brontë (1816-1855), English novelist, eldest of three Brontë sisters, author of Jane Eyre 簡·愛|简·爱 [Add to Longdo]
夏洛特敦[Xià Luò tè dūn, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄉㄨㄣ, ] Charlottetown, capital of Prince Edward Island, Canada [Add to Longdo]
奉系[Fèng xì, ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ, ] Fengtian clique (of northern warlords) [Add to Longdo]
奉系军阀[Fèng xì jūn fá, ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ, / ] Fengtian clique (of northern warlords) [Add to Longdo]
孙传芳[Sūn Chuán fāng, ㄙㄨㄣ ㄔㄨㄢˊ ㄈㄤ, / ] Sun Chuanfang (1885-1935) one of the northern warlord, murdered in Tianjin in 1935 [Add to Longdo]
孙权[Sūn Quán, ㄙㄨㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] Sun Quan (reigned 222-252), southern warlord and king of state of Wu 吳|吴 in the Three Kingdoms period [Add to Longdo]
客堂[kè táng, ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ, ] room to meet guests; parlor [Add to Longdo]
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, ] counselor of king or feudal warlord; henchman [Add to Longdo]
岳阳楼[Yuè yáng lóu, ㄩㄝˋ ㄧㄤˊ ㄌㄡˊ, / ] Yueyang Tower, famous beauty spot in Yueyang, north Hunan, overlooking Dongting Lake 洞庭湖 [Add to Longdo]
张作霖[Zhāng Zuò lín, ㄓㄤ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Zhang Zuolin (c. 1873-1928), warlord of Manchuria 1916-1928 [Add to Longdo]
张学良[Zhāng Xué liáng, ㄓㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] Zhang Xueliang (1901-2001) son of Fengtian clique warlord, then senior general for the Nationalist and subsequently for PRC People's liberation army [Add to Longdo]
徐世昌[Xú Shì chāng, ㄒㄩˊ ㄕˋ ㄔㄤ, ] Xu Shichang (1855-1939), politician associated with the Northern Warlords, president of China in 1921 [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] to forget; to overlook; to neglect [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] forlorn; vexed; disappointed [Add to Longdo]
挟天子以令天下[xié tiān zǐ yǐ lìng tiān xià, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄢ ㄗˇ ㄧˇ ㄌㄧㄥˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, / ] (expr.) hold the feudal overlord and you control the whole country [Add to Longdo]
挟天子以令诸侯[xié tiān zǐ yǐ lìng zhū hóu, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄢ ㄗˇ ㄧˇ ㄌㄧㄥˋ ㄓㄨ ㄏㄡˊ, / ] (expr.) hold the feudal overlord and you control his vassals [Add to Longdo]
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, ] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 [Add to Longdo]
曹锟[Cáo Kūn, ㄘㄠˊ ㄎㄨㄣ, / ] Cao Kun (1862-1938), one of the Northern Warlords [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc [Add to Longdo]
李宗仁[Lǐ Zōng rén, ㄌㄧˇ ㄗㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] Li Zongren (1891-1969), a leader of Guangxi warlord faction [Add to Longdo]
柯南・道尔[Kē nán, ㄎㄜ ㄋㄢˊ· Dao4 er3, / ] Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), author of the Sherlock Holmes stories 歇洛克·福爾摩斯|歇洛克·福尔摩斯 [Add to Longdo]
桂系军阀[Guì xì jūn fá, ㄍㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ, / ] Guangxi warlord faction, from 1911-1930 [Add to Longdo]
歇洛克・福尔摩斯[Xiē luò kè, ㄒㄧㄝ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ· Fu2 er3 mo2 si1, / ] Sherlock Holmes [Add to Longdo]
殡仪馆[bìn yí guǎn, ㄅㄧㄣˋ ㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] the undertaker's; funeral parlor [Add to Longdo]
段祺瑞[Duàn Qí ruì, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ, ] Duan Qirui (1864-1936), commander of Beiyang Army under Yuan Shikai, then politician and powerful warlord [Add to Longdo]
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, / ] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] safety interlock [Add to Longdo]
過負荷[かふか, kafuka] overload [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
婚約[こんやく, konyaku] Verlobung [Add to Longdo]
敗戦[はいせん, haisen] verlorener_Krieg, Niederlage [Add to Longdo]
水溶性[すいようせい, suiyousei] wasserloeslich [Add to Longdo]
消える[きえる, kieru] erloeschen, vergehen [Add to Longdo]
消火器[しょうかき, shoukaki] Feuerloescher [Add to Longdo]
迷子[まいご, maigo] verlaufenes_Kind, verlorenes_Kind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top