ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retaining fee

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retaining fee-, *retaining fee*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา retaining fee มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *retaining fee*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retaining feeค่าทนายความ, ค่าปรึกษาทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าทนายความ[N] retainer, See also: lawyer fee, retaining fee, Example: เขาเสียค่าทนายความในการดำเนินคดีนี้ค่อนข้างแพง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retainer \Re*tain"er\, n.
   1. One who, or that which, retains.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is retained or kept in service; an attendant; an
    adherent; a hanger-on.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, a servant, not a domestic, but occasionally
    attending and wearing his master's livery. --Cowell.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) The act of a client by which he engages a lawyer or
      counselor to manage his cause.
    (b) The act of withholding what one has in his hands by
      virtue of some right.
    (c) A fee paid to engage a lawyer or counselor to maintain
      a cause, or to prevent his being employed by the
      opposing party in the case; -- called also {retaining
      fee}. --Bouvier. --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   5. The act of keeping dependents, or the state of being in
    dependence. --Bacon.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

retaining ( R IH0 T EY1 N IH0 NG) fee ( F IY1)

 


  

 
retaining
 • ซึ่งยึดไว้: ซึ่งรักษาไว้ [Lex2]
 • /R IH0 T EY1 N IH0 NG/ [CMU]
 • /R IY0 T EY1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɪt'ɛɪnɪŋ/ [OALD]
  [retain]
 • เก็บไว้: รักษาไว้, สงวนไว้, กัก [Lex2]
 • จดจำ[Lex2]
 • ผูกขาด[Lex2]
 • ว่าจ้างทนาย: จ้างทนาย [Lex2]
 • (รีเทน') vt. สงวนไว้,รักษาไว้,เอาไว้,ผูกขาด,จดจำ ###SW. retainability n. retainableness n. retainable adj. retainment n. ###S. keep,maintain [Hope]
 • (vt) จ้าง,เก็บไว้,รักษา,ผูกขาด,สงวนไว้ [Nontri]
 • /R IH0 T EY1 N/ [CMU]
 • /R IY0 T EY1 N/ [CMU]
 • (v) /r'ɪt'ɛɪn/ [OALD]
fee
 • ค่าธรรมเนียม: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน [Lex2]
 • (ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม ###S. stipend [Hope]
 • (n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน [Nontri]
 • /F IY1/ [CMU]
 • (v) /f'iː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top