ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respected person

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respected person-, *respected person*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา respected person มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *respected person*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A government official... do you want to become a respected person?ถ้าไม่เป็นขุนนางก็ต้องอยู่ไปวันๆแบบนี้จนกว่าจะตาย Goemon (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดีเก่า[N] aristocrat, See also: noble, well-mannered person, respected person, Example: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4, Thai definition: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดีเก่า[n. exp.] (phūdī kao) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top