ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

republish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -republish-, *republish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
覆刻[ふっこく, fukkoku] (n, vs) republishing; reissuing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neu veröffentlichen | neu veröffentlichend | neu veröffentlicht | veröffentlicht neu | veröffentlichte neuto republish | republishing | republished | republishes | republished [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Republish \Re*pub"lish\ (r?-p?b"l?sh), v. t. [imp. & p. p.
   {Republished} (-l?sht); p. pr. & vb. n. {Republishing}.]
   To publish anew; specifically, to publish in one country (a
   work first published in another); also, to revive (a will) by
   re?xecution or codicil.
   [1913 Webster]
 
      Subsecquent to the purchase or contract, the devisor
      republished his will.          --Blackstone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 republish
   v 1: publish again; "The scientist republished his results after
      he made some corrections"
   2: revive (a cancelled will or a libel)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top