ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reporta

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reporta-, *reporta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reportage[N] การรายงานข่าว
reportable[ADJ] ซึ่งรายงานหรือแถลงข่าว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if it is upon his flimsy recollection that you're hinging your reportage,แต่ถ้าคุณจะเอารายงานข่าวทั้งเรื่อง ไปผูกไว้กับความจำคึร่งๆ กลางๆ ของเขา Rules Don't Apply (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
REPORTAGE    R IH0 P AO1 R T IH0 JH
REPORTABLE    R IH0 P AO1 R T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reportage    (n) rˌɛpɔːtˈaːʒ (r e2 p oo t aa1 zh)
reportable    (j) rˈɪpˈɔːtəbl (r i1 p oo1 t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reportage {f} | Reportagen {pl}coverage; report; commentary; reportage | reportages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメラルポ[, kamerarupo] (n) (abbr) camera reportage [Add to Longdo]
カメラルポルタージュ[, kameraruporuta-ju] (n) camera reportage [Add to Longdo]
ルポ[, rupo] (n,vs) (abbr) reportage; (P) [Add to Longdo]
ルポライター[, ruporaita-] (n) reportage writer [Add to Longdo]
ルポルタージュ[, ruporuta-ju] (n) reportage (fre [Add to Longdo]
記録文学[きろくぶんがく, kirokubungaku] (n) reportage; documentary [Add to Longdo]
報告可能マーク誤り[ほうこくかのうマークあやまり, houkokukanou ma-ku ayamari] (n) {comp} reportable markup error [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
報告可能マーク誤り[ほうこくかのうマークあやまり, houkokukanou ma-ku ayamari] reportable markup error [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top