ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relatives and friends

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relatives and friends-, *relatives and friends*, relatives and friend
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา relatives and friends มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *relatives and friends*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติมิตร[N] kindred, See also: kin, kinfolk, relatives and friends, Example: แม่เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงดูญาติมิตร ที่จะมาเยี่ยมเยียนในวันสงกรานต์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติมิตร[n. exp.] (yāt-mit) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends   FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top