ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reeking

R IY1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reeking-, *reeking*, reek
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Imagine, the last thing you know on God's green earth is the roar of the kraken and the reeking odour of a thousand rotting corpses.สิ่งโสมมที่สุด ที่ไม่เคยได้พบเจอเลย.. บนพิภพเส็งเคร็งนี้ หากมันคำรามเมื่อใด.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
What's the matter, you reeking son of a bitch?มีเรื่องอะไรหรือไงไอ้พวกเหม็นเน่า Death Takes a Holiday (2009)
You walk in there, reeking that cop stink, you won't last a second.คุณก็เดินเข้าไป แล้วก็ทำให้พวกมันผิดใจกัน พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว The Mother Lode (2009)
- Exactly, she was absolutely reeking of alcohol, and yet, there was no oscillation at all.- ใช่เลย ลมหายใจเธอมีกลิ่น แอลกอฮอลล์ แต่ก็ไม่มีอาการของความลังเลเลย Frankie & Alice (2010)
Whatever it is, it was ugly and damn cranky, and totally reeking up my trunk--อะไรก็ตาม ที่ดูน่าเกลียดมากๆ และกลิ่นมันเหม็นมาก Something Wicked This Fae Comes (2011)
On nights when I came home reeking of bourbon, my wife would lock the bedroom door.คืนนึงเมื่อผมเข้ามาในบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหล้า เมียผมจะล๊อคประตูห้องนอน Better Angels (2012)
Do you think just because you stand there quietly mouth breathing and reeking from this morning's maple-y toaster pastries that you're not interrupting me?อย่าคิดว่าการที่เธอมายืนอยู่ตรงนี้ เธอคิดเหรอว่าแค่เพราะเธอยืนอยู่ที่นั่น ไม่พูดอะไร หายใจและดมกลิ่นเหม็นจาก Big Brother (2012)
Reeking of my good tequila.ลักตีเกียล่าชั้นดีนะสิ Who Are You, Really? (2013)
You mean humid, wet, and reeking of eucalyptus?หมายถึงชื้น เปียก และเหม็นยูคาลิปตัสเหรอ Faes Wide Shut (2013)
Marius is out there... reeking of canine insolence, plotting our downfall.เมเรียส ออกมี ตุๆของอวดดีสุนัขวางแผนการล่ม สลายของเรา Underworld: Blood Wars (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
REEKING R IY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reeking (v) rˈiːkɪŋ (r ii1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血腥[xuè xīng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥ, ] reeking of blood; bloody (events), #11,173 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーキング[guri-kingu] (n) {comp} greeking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reek \Reek\, v. i. [imp. & p. p. {Reeked} (r[=e]kt); p. pr. &
   vb. n. {Reeking}.] [As. r[=e]can. See {Reek} vapor.]
   To emit vapor, usually that which is warm and moist; to be
   full of fumes; to steam; to smoke; to exhale.
   [1913 Webster]
 
      Few chimneys reeking you shall espy.   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I found me laid
      In balmy sweat, which with his beams the sun
      Soon dried, and on the reeking moisture fed. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The coffee rooms reeked with tobacco.  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reeking
   adj 1: wet with secreted or exuded moisture such as sweat or
       tears; "wiped his reeking neck" [syn: {reeking},
       {watery}]
   2: giving off a strong unpleasant smell

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top