หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

pue

(86 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pue-, *pue*
Possible hiragana form: ぷえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pueblo[N] หมู่บ้านอินเดียนแดง
puerile[ADJ] เกี่ยวกับเด็ก
puerility[N] การทำตัวเป็นเด็ก, See also: การทำสิ่งไร้สาระ, Syn. absurdity, frivolity
puerperal[ADJ] เกี่ยวกับการคลอดบุตร
puerperal fever[N] การติดเชื้อระหว่างการคลอดลูก, Syn. puerperal sepsis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puerile(พิว'ริล) adj. เกี่ยวกับเด็ก,โง่เหมือนเด็ก,ไม่เป็นประสา
puerility(พิวเออริล'ลิที) n. ภาวะความเป็นเด็ก,ลักษณะเป็นเด็ก,ความไม่เป็นประสา,ความไม่เป็นสาระ, Syn. childishness,immaturity
puerperal fevern. การติดเชื้อ ระหว่างการคลอดลูก,ภาวะโลหิตเป็นพิษหลังคลอด, Syn. childbed fever
conspue(คันสพิว') {conspued,conspuing,conspues} vt. ทอดทิ้ง,ต่อต้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
puerile(adj) ไม่เป็นประสา,ไร้สาระ,ไร้เดียงสา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puericultureศิลปะการอนุบาลและอบรมเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puericulturistนักอนุบาลและอบรมเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerile๑. -เด็ก๒. -วัยเด็ก๓. คล้ายเด็ก, ราวกับทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerilismภาวะเหมือนเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerilityความเป็นเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puerpera; puerperantหญิงเพิ่งคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerperal-หลังคลอด (แม่) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerperal fever; fever, childbedไข้กระดานไฟ, ไข้เหตุคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerperal mortalityภาวะการตายระยะหลังคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
puerperal peritonitis; lochioperitonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Puerariaพูยราเรีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The puerto rican and the gorilla-- you really had me scrambling there for a minute.พวกเปอร์โตริโก้ กอริลล่า ทำให้ฉันหลงทางไปได้ซักพักเหมือนกัน Dirt Nap (2008)
We honeymooned in Puerto Vallarta.เราไปฮันนีมูนที่ Puerto Vallarta Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You know, when you wash your hair in the sink, they call it a Puerto Rican shower.คุณรู้ไหมเมื่อคุณสระผม ผมของคุณในอ่าง เขาเรียกมันว่า อาบแบบ เปอโต ริกัน Fighting (2009)
Puerto rican's watching zobelle.พวกโปโตริโก้คุ้มกันโซเบลล่า Na Triobloidi (2009)
Editor/QC: puela Final QC: knitoeEditor/QC: puela Final QC: knitoe Episode #1.2 (2009)
Editor/QC: puela Final QC: knitoeEditor/QC: puela Final QC: knitoe Episode #1.7 (2009)
Timer: xCHELLy Editor/QC: puelaTimer: xCHELLy Editor/QC: puela Episode #1.13 (2009)
Accuse me of being deaf, but you're the one that's going blind, Puerto Rican.โทษทีนะที่ดูเหมือนมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา แต่แกตาบอดหรือไงวะ Killing Your Number (2009)
It... it actually... it won the San Juan Puerto Rico Short Film Festival.มัน... . มัน... Pilot (2009)
She saw herself living in Puerto Rico six months from now.เธอเห็นตัวเธอเอง อาศัยอยู่ที่เปอร์โตริโก้ หกเดือนจากนี้ไป Gimme Some Truth (2009)
And model puerto-rican american.และชาวเปอร์โตริกัน-อเมริกันผู้น่านับถือ Advanced Criminal Law (2009)
Woman: two tickets to puerto nuevo, san nicasio,ตั๋วสองใบ ไปเปอร์โต้ เนอร์โว ซาน นิคาซิโอ้ Smoke and Steel (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pueLocate Puerto Rico on a map.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāiklin men) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
โห่เยาะเย้ย[v. exp.] (hō yǿyoēi) FR: huer ; conspuer
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
พรรคเพื่อแผ่นดิน[n. prop.] (Phak Pheūa Phaēdin) EN: Puea Pandin   FR: Puea Pandin
พระราชวังบ้านปืน [n. prop.] (Phrarātchawang Bān Peūn) EN: Ban Puen Palace   
เปอร์โตริโก[n. prop.] (Poētōrikō) EN: Puerto Rico   FR: Port Rico [m] ; Puerto Rico [m]
ประเทศเปอร์โตริโก[n. prop.] (Prathēt Poētō Rikō) EN: Puerto Rico   FR: Porto Rico ; Puerto Rico
ป๋วย อึ๊งภากรณ์[n. prop.] (Pūay Eungphakon) EN: Puey Ungpakorn   FR: Puey Ungpakorn

CMU English Pronouncing Dictionary
PUETZ    P UW1 T S
PUETT    P UW1 T
PUEBLA    P W EY1 B L AH0
PUERTO    P AO1 R T ER0
PUERTO    P AO1 R T AH0
PUERTO    P W EH1 R T OW2
PUENTE    P UW1 N T
PUEBLO    P W EH1 B L OW0
PUERILE    P Y UW0 R IY1 L
PUENTES    P W EH1 N T EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Puerto    (n) (p w e@1 t ou)
pueblo    (n) (p w e1 b l ou)
pueblos    (n) (p w e1 b l ou z)
puerile    (j) (p y u@1 r ai l)
puerility    (n) (p y u@2 r i1 l i t ii)
puerperal    (j) (p y uu1 @@1 p @ r @ l)
puerilities    (n) (p y u@2 r i1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pueblo {m}; indianische Siedlungpueblo [Add to Longdo]
Puerto-Rico-Amazone {f} [ornith.]Puerto Rican Amazon [Add to Longdo]
Puerto-Rico-Kuckuck {m} [ornith.]Puerto Rican Lizard Cuckoo [Add to Longdo]
Puerto-Rico-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Puerto Rican Nightjar [Add to Longdo]
Puerto-Rico-Kolibri {m} [ornith.]Puerto Rican Emerald [Add to Longdo]
Puerto Rico [geogr.]Puerto Rico (pr) [Add to Longdo]
Puerto-Ricaner {m}; Puerto-Ricanerin {f}Puerto Rican [Add to Longdo]
puerto-ricaniosch {adj}Puerto Rican [Add to Longdo]
Puebla (Stadt in Mexiko)Puebla (city in Mexico) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シップエア方式[シップエアほうしき, shippuea houshiki] (n) ship air system [Add to Longdo]
スキャット・ファーガス;スキャットファーガス;パプア[, sukyatto . fa-gasu ; sukyattofa-gasu ; papua] (n) Selenotoca papuensis (species of Western Pacific scat known in Sulawesi and Papua New Guinea) [Add to Longdo]
スワップエリア[, suwappueria] (n) {comp} swap area [Add to Longdo]
セットアップエグゼ[, settoappueguze] (n) {comp} setup.exe [Add to Longdo]
ディープエコロジー[, dei-puekoroji-] (n) deep ecology [Add to Longdo]
デスクトップエクスペリエンス[, desukutoppuekusuperiensu] (n) {comp} desktop experience [Add to Longdo]
ブラックアイ・ラビットフィッシュ;ブラックアイラビットフィッシュ[, burakkuai . rabittofisshu ; burakkuairabittofisshu] (n) blackeye rabbitfish (Siganus puelloides, species of rabbitfish found in the Maldives and the Similan Islands) [Add to Longdo]
プーアル茶;普アル茶[プーアルちゃ, pu-aru cha] (n) Puer tea [Add to Longdo]
プエブロ[, pueburo] (n) Pueblo (spa [Add to Longdo]
プエブロインディアン[, pueburoindeian] (n) Pueblo Indian [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波多黎各[Bō duō Lí gè, ㄅㄛ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˊ ㄍㄜˋ, ] Puerto Rico, US Caribbean colony, capital San Juan [Add to Longdo]
葛根[gé gēn, ㄍㄜˊ ㄍㄣ, ] pueraria root [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スワップエリア[すわっぷえりあ, suwappueria] swap area [Add to Longdo]
セットアップエグゼ[せっとあっぷえぐぜ, settoappueguze] setup.exe [Add to Longdo]
ラップエム[らっぷえむ, rappuemu] LAPM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pue \Pue\, v. i. [imp. & p. p. {Pued}; p. pr. & vb. n. {Puing}.]
     To make a low whistling sound; to chirp, as birds.
     --Halliwell.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top