ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

préférer

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -préférer-, *préférer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบมากกว่า[v. exp.] (chøp māk kwā) EN: prefer   FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect   FR: choisir ; sélectionner ; préférer ; voter ; élire ; désigner
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to   FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
โปรดปราน[v.] (prōtprān) EN: fond of ; show kindness on ; like ; have a liking for ; prefer ; favour   FR: préférer

French-Thai: Longdo Dictionary
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  préférer /pʀefeʀe/ 
   prefer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top