Search result for

poules

(204 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poules-, *poules*, poule
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poules มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poules*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poult[N] ลูกสัตว์เลี้ยงจำพวก เป็ด ไก่หรือสัตว์ปีก
ampoule[N] หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด, Syn. ampul, ampule
poultry[N] สัตว์ปีก, Syn. fowl, pullets
poultice[N] ยาพอก, Syn. dressing, plaster
poultice[VT] พอกยา
poulterer[N] พ่อค้าสัตว์ปีก, Syn. poulter
poultryman[N] คนเลี้ยงเป็ดไก่, See also: พ่อค้าสัตว์ปีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poultice(โพล'ทิส) n. ยาพอก vt. พอกยา
poultry(โพล'ทรี) n. สัตว์ปีก,เป็ด,ไก่
poultryman(โพล'ทรีเมิน) n. คนเลี้ยงเป็ดไก่,พ่อค้าสัตว์ปีก

English-Thai: Nontri Dictionary
poultry(n) เป็ด,ไก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poulticeยาพอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broilers (Poultry)ไก่กระทง [TU Subject Heading]
Frozen poultryสัตว์ปีกแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Poultryสัตว์ปีก [TU Subject Heading]
Poultry industryอุตสาหกรรมสัตว์ปีก [TU Subject Heading]
Poultry sexingการคัดเพศสัตว์ปีก [TU Subject Heading]
Salmonella infection in poultryการติดเชื้อซัลโมเนลลาในสัตว์ปีก [TU Subject Heading]
Tariff on poultryพิกัดอัตราศุลกากรสัตว์ปีก, พิกัดอัตราศุลกากรกระดาษ [TU Subject Heading]
Ampoulesแอมพูล, หลอดแก้ว, หลอดยาฉีด [การแพทย์]
Cauterization, Poulticeจี้ด้วยความร้อน [การแพทย์]
Mites, Poultryไรเป็ดไก่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, we've managed to secure three seats, but there might be a slight inconvenience as you will be riding on a cargo full of live poultry.เอ่อเราได้มีการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามที่นั่ง แต่อาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อย ในขณะที่คุณจะได้รับการขี่บนเรือบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบของสัตว์ปีกสด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
- Wait, you're not G. Stephanopoulos? - No.คุณไม่ได้ชื่อ จี สตัฟเมโทรโปลิสเหรอ The One with George Stephanopoulos (1994)
Did you say G. Stephanopoulos?คุณว่า จี สตัฟเมโทรโปลิสเหรอ The One with George Stephanopoulos (1994)
What? Are you nuts? We've got George Stephanopoulos' pizza.เธอจะบ้ารึเปล่า เราได้พิซซ่าของ จอร์จ สตัฟเมโทรโปลิสเชียว The One with George Stephanopoulos (1994)
- And the poultice?-แล้วยาพอกล่ะ An American Haunting (2005)
The poultice that will help your horse's hoof.นี่ยาสำหรับเท้าของม้าคุณ Bandidas (2006)
- Found a magic poultice in her house.เราพบห่อยาเวทย์มนต์ในบ้านของเธอ The Mark of Nimueh (2008)
- What of this poultice that was found?-แล้วห่อยาเวทย์มนต์ที่พบล่ะ? The Mark of Nimueh (2008)
What poultice?ห่อยาอะไร? The Mark of Nimueh (2008)
I don't know anything about a poultice.หม่อมฉันไม่รู้เรื่องห่อยาเวทย์มนต์อะไรนั่นเลย The Mark of Nimueh (2008)
95% of these soybeans are used to feed livestock and poultry in Europe and Asia.95% ของถั่วเหลืองเหล่านี้ ใช้เป็นอาหารสัตว์ ในยุโรปและเอชีย Home (2009)
And then I was trussing the poulet rôti à la normande, which is roast chicken stuffed with chicken livers and cream cheese, and it fell on the floor and the stuffing fell out into a big gooey mess.และฉันก็หวังมากกับ พูเลต์ เรติ ลา นอร์มองเด ซึ่งก็คือไก่ยัดตับไก่ผสมครีมชีส แล้วมันก็ตกลงบนพื้นและไส้ในกระจัดกระจาย Julie & Julia (2009)
And we're going to start with haIf-boned chicken or poularde demi-désossée.เราจะมาเริ่มกันที่กระดูกไก่ครึ่งท่อน หรือ poularde demi-d้soss้e Julie & Julia (2009)
You have 700 pages of just sauce and poultry recipes.คุณมี700หน้า เฉพาะสูตรของซอสกับการทำเป็ด Julie & Julia (2009)
-Volume Two... -Poultry.ชุดที่สอง สัตว์ปีก Julie & Julia (2009)
Women are not poultry. You can't just grab.ผู้หญิงไม่สัตว์ปีก คุณไม่สามารถไล่ตะครุบ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Okay, so maybe it's not as sexy as dead poultry in Africa, but you gotta admit the timing's a little hinky here, Mark.โอเค บางทีมันไม่ได้ดูเซ็กส์ซี่ เท่าซากสัตว์ปีกในอัฟริกา แต่นายต้องยอมรับ ว่าเรายังมีแสงสว่างอยู่บ้าง ในที่นี้นะมาร์ค Black Swan (2009)
You are working as a tool of the poultry lobbyists.พวกคุณตกเป็นเครื่องมือ ของพวกวิ่งเต้นด้านสัตว์ปีก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Used on meat and poultry.ที่ใช้คู่กับเนื้อและไก่ Introduction to Statistics (2009)
Oh, that poulet rôti is reason enough to move. (Laughs) Mother...ดอ้ poulet r๔t เป็น เหตุผลเพียงพอที่จะย้ายเลยค่ะ แม่คะ The Treasure of Serena Madre (2009)
Always have a ampoule or two about my person for just such occasions as this.ฉันพกขวดติดตัวมาก็เผื่อเจอ เหตุการณ์อย่างงี้แหละ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Now that's what I call poultry in motion.นั่นแหละที่ฉันเรียกว่า.. ไก่ทอดบินได้.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Poultry!สัตวี์ปก Your Highness (2011)
High school-- a small world unto itself, combining all the warmest elements of a federal work camp with those of a third-world poultry farm.โรงเรียนมัธยม... โลกใบเล็กๆจนกระทั่ง การรวมตัวอย่างอบอุ่น เหมือนการออกค่ายของรัฐบาล Those Kinds of Things (2011)
You ever get sick from poultry?เธอเคยป่วย จากสัตว์ปีกมั้ย? Last Temptation (2011)
The spell requires a poultice.คาถานี้ต้องใช้ยาด้วย Heather (2011)
A poultice of patchouli oil should work and a tincture of belladonna to stimulate the heart.ยาพอกจากน้ำมันพาชูลี่น่าจะใช้ได้ และทิงเจอร์ของเบลลาดอนน่า, เพื่อกระตุ้นการเต้นของหัวใจ Lamia (2011)
Not the university; the poultry farm.ไม่ใช่มหาลัยหรอกค่ะ เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ค่ะ Goodbye (2012)
Apply a second poultice in the morning. And no training.ทายาอีกครั้งในตอนเช้า และงดฝึกด้วย The Death Song of Uther Pendragon (2012)
I've applied poultices. They'll make a full recovery.ข้าทายาให้เขาแล้ว เขาจะดีขึ้นในไม่ช้า The Disir (2012)
Oh, I can't. I'll stick out like a pig in a poultry shop.ฉันตัวอ้วนและช้ายังกะหมู ไม่ไหวหรอก Red Tails (2012)
I don't know why, but for some reason these fuckers really like poultry.ผมไม่ทราบว่าทำไม แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง Fuckers เหล่าน ชอบสัตว์ปีก. Runner Runner (2013)
The secret ingredient to the Madame's beauty ritual was a poultice made from human pancreas.ส่วนผสมลับ สำหรับความงามของมาดาม คือยาพอกที่ทำจาก ตับอ่อนของมนุษย์ Bitchcraft (2013)
And when you're finished, chew the flowers into a poultice and wipe it on the cut with a rubber.พอเย็บแผลเสร็จแล้ว เคี้ยวดอกไม้ทำเป็นยาพอก แล้วใช้ยางโปะบนรอยฉีก The Legend of Tarzan (2016)
Mr. Porphyropoulos?M. Porphyropoulos? Elevator to the Gallows (1958)
I'm sorry to spoil the party, Captain... but Angorapoulos is not to be found.Mademoiselle Daphne Sirocopoulis. -Sipoulirocos. -Ja. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
They can all go to the devil!Ich will Ihnen nicht das Fest verderben, aberAngorapoulos ist unauffindbar. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
I think I prefer Miss Sirocoupoulis'. I'm sure I'm right.Ich bevorzuge Mademoiselle Sirocopoulis. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
You should have seen Chanopoulos' face!Chanopoulos hat ein Gesicht gemacht! The Gentleman from Epsom (1962)
This is where the girls are, or, as we say, the "poules".Hier sind die Mädchen, oder, wie wir sagen, die "poules". Irma la Douce (1963)
But mostly the clientele consists of the "poules" and their "macs".Aber meistens besteht die Kundschaft aus den "poules" und ihren "macs". Irma la Douce (1963)
The "macs", the "poules" and the "flics" or as you would say, the cops.Die "macs", die "poules" und die "flics" oder, wie Sie sagen würden, die Bullen. Irma la Douce (1963)
A few "poules" would be hauled to the station, they'd pay a small fine and 24 hours later they'd be back on the street.Ein paar "poules" brachte man zur Wache, die zahlten ein kleines Bußgeld und 24 Stunden später waren sie wieder auf der Straße. Irma la Douce (1963)
A mac falling in love with his poule.Ein mac, der sich in seine poule verliebt. Irma la Douce (1963)
pâte de foie gras, poulet rôti de jardinière, and fraises du bois.Patê de foie gras, - poulet rôti jardinière, fraises. The Pizza Parlor (1966)
It doesn't have a fur collar. It doesn't even have an insignia on the shoulders.Da fehlen die Epouletten und der katholische Mufflon am Kragen. The Top Secret Top Coat (1967)
Oh, Guy, let me introduce you to Argyron Stavropoulos.Guy, lass mich dir Argyron Stavropoulos vorstellen. Rosemary's Baby (1968)
Cacapoulos doesn't go around shooting people just to have something to do.Cacapoulos erschießt nicht einfach Leute zum Zeitvertreib. Ace High (1968)
"I have an idea that you're going to get a loan from Cacapoulos.""Ich glaube, du kriegst einen Kredit von Cacapoulos." Ace High (1968)
Pa wanted him to stay, but Mr. Cacapoulos is a man who likes to see happy people around him.Pa wollte, dass er bleibt, aber Mr. Cacapoulos will fröhliche Menschen um sich. Ace High (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poulHe sent me a letter to the effect that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.
poulHe keeps a small poultry yard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์ปีก[N] poultry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีพจร[n.] (chīpphajøn) EN: pulse ; impulse ; pulsation   FR: pouls [m] ; pulsation [f]
ฟอง[n.] (føng) EN: [classifier : poultry eggs]   FR: [classificateur : oeufs de volaille]
หั่นเนื้อไก่[v. exp.] (han neūa kai) EN: carve a chicken   FR: découper un poulet
จับชีพจร[n. exp.] (jap chīpphajøn) EN: take one's pulse   FR: prendre le pouls
แกงไก่[n. exp.] (kaēng kai) FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
แกงกะหรี่[n. exp.] (kaēng karī) FR: poulet au curry à l'indienne [m] ; curry indien [m]
แกงกะหรี่ไก่[xp] (kaēng karī kai) EN: chicken curry   FR: poulet au curry [m]
แกงมัสมั่นไก่[xp] (kaēng matsaman kai) EN: chicken masaman curry   FR: curry musulman au poulet [m]
แกงเผ็ดไก่[xp] (kaēng phet kai) EN: Thai chicken curry   FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
ไก่[n.] (kai) EN: chicken ; hen ; cock   FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]
ไก่แช่แข็ง[n. exp.] (kai chaēkhaeng) EN: frozen chicken   FR: poulet surgelé [m]
ไก่เชือดแล้ว[n. exp.] (kai cheūat laēo) EN: slaughtered chicken   FR: poulet découpé [m]
ไก่ทอด[n. exp.] (kai thøt) EN: fried chicken   FR: poulet frit [m]
ไก่ถอดกระดูก[n. exp.] (kai thøt kradūk) EN: boneless chicken ; deboned chicken   FR: poulet désossé [m]
ไก่ตัวเมีย[n. exp.] (kai tūamīa) EN: hen   FR: poule [f]
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; grilled spiced chicken   FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
ไข่ไก่[n. exp.] (khai kai) EN: hen's egg   FR: oeuf de poule [m]
ไขมันสัตว์ปีก[n. exp.] (khaiman sat pīk) EN: poultry fat   FR: graisse de volaille [f]
ข้าวมันไก่[xp] (khāoman kai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; rice steamed with chicken soup   FR: poule au riz [f]
ข้าวหน้าไก่[n. exp.] (khāo nā khai) FR: riz au poulet [m]
ข้าวผัดไก่[n. exp.] (khāo phat kai) EN: fried rice with chicken   FR: riz sauté au poulet [m]
ข้าวต้มไก่[n. exp.] (khāotom kai) FR: riz bouilli au poulet [m]
ขนไก่[n. exp.] (khon kai) EN: feathers of a chicken   FR: plumes de poulet [fpl]
ขนลุก[v. exp.] (khon luk) EN: have hair standing on end   FR: avoir la chair de poule
ขวดเล็ก ๆ[n. exp.] (khūat lek-lek) FR: ampoule [f]
กรงไ่ก่[n. exp.] (krong kai) EN: chicken cage ; chicken coop   FR: cage à poule [f]
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) FR: voler un poulet
ละลอก[n.] (laløk) EN: blister ; pustule   FR: cloque [f] ; ampoule [f] ; pustule [f]
เล้าไก่[n. exp.] (lao kai) EN: coop ; chicken coop   FR: poulailler [m]
เลือดไก่[n. exp.] (leūat kai) FR: sang de poulet [m]
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp   FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp   FR: ampoule (électrique) [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
ลูกม้า[n.] (lūk mā) EN: foal   FR: poulain [m]
ลูกรอก[n.] (lūk røk) FR: poulie [f]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; trap ; grave   FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m]
แม่ไ่ก่[n.] (maē kai) EN: hen   FR: poule [f]
ม้าตัวเมีย[n.] (mā tūamīa) EN: mare ; female horse   FR: jument [f] ; pouliche [f]
เนื้อไก่[n. exp.] (neūa kai) EN: chicken   FR: viande de poulet [f] ; poulet [m]
นกอัญชันเล็ก[n. exp.] (nok anchan lek) EN: Baillon's Crake   FR: Marouette de Baillon [f] ; Râle de Baillon [m] ; Porzane de baillon [f] ; Poulette de Baillon [f]
นกอีโก้ง[n. exp.] (nok ī-kōng) EN: Purple Swamphen   FR: Talève sultane [f] ; Porphyrion bleu [m] ; Poule sultane [f] ; Talève poule-sultane [f] ; Poule sultane bleue [f]
นกอีล้ำ[n. exp.] (nok ī-lam) EN: Common Moorhen   FR: Gallinule poule d'eau [f] ; Poule d’eau = Poule-d'eau [f] ; Gallinule commune [f] ; Poule d’eau commune [f]
เป็ดไก่[n.] (pet kai) EN: poultry ; fowl   FR: volaille [f]
พูดมาก[adj.] (phūt māk) FR: ampoulé
ปลาหมึกยักษ์[n.] (plāmeuk yak) EN: octopus   FR: poulpe [m] ; pieuvre [f] ; calmar géant [m]
รอก[n.] (røk) EN: pulley ; tackle ; sheave   FR: poulie [f] ; appareil de levage [m]
สำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (samrūat khwām khithen) EN: polling   FR: sonder l'opinion ; prendre le pouls (fig.)
สัตว์ปีก[n. exp.] (sat pīk) EN: poultry   FR: volaille [f] ; animal ailé [m]
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot   FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg. - inj.) ; pute [f] (vulg. - inj.) ; catin [f] (fam. - vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam. - vx) ; poule [f] (fam. - vx) ; fille de joie [f] (vx)
ตำรวจ[n.] (tamrūat) EN: policeman ; police officer ; cop (inf.)   FR: agent de police [m] ; policier [m] ; policière [f] ; flic [m] (fam.) ; pandore [m] (vx) ; poulet [m] (fam.)
ต้มข่าไก่[n. exp.] (tomkhā kai) EN: spicy chicken curry in coconut milk   FR: soupe de poulet au coco [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POUL    P UW1 L
POULIN    P UW0 L AE1 N
POULOS    P AH0 L IY1 S
POULENC    P UW1 L AH0 NG K
POULSEN    P AW1 L S AH0 N
POULSON    P AW1 L S AH0 N
POULTER    P OW1 L T ER0
POULIOT    P UW1 L IY0 OW0
POULTON    P AW1 L T AH0 N
POULTRY    P OW1 L T R IY0
POULTICE    P OW1 L T AH0 S
POULTICES    P OW1 L T AH0 S AH0 Z
POULENC'S    P UW1 L AH0 NG K S
FOTOPOULOS    F AH0 T AA1 P AH0 L AH0 S
ELIOPOULOS    EH0 L IY0 AA1 P AH0 L AH0 S
DEMOPOULOS    D AH0 M AA1 P AH0 L AH0 S
RAPTOPOULOS    R AE0 P T AA1 P OW0 L AH0 S
ALEXOPOULOS    AE0 L IH0 G Z AA1 P AH0 L IH2 S
PETROPOULOS    P AH0 T R AA1 P AH0 L AH0 S
STAVROPOULOS    S T AH0 V R AA1 P AH0 L AH0 S
STATHOPOULOS    S T AH0 TH AA1 P AH0 L AH0 S
ANTONOPOULOS    AE0 N T AH0 N AA1 P AH0 L AH0 S
APOSTOLOPOUL    AH0 P AA2 S T OW0 L OW0 P UW1 L
ARGYROPOULOS    AA2 R JH IH0 R AA1 P OW0 L AH0 S
GEORGOPOULOS    JH AO2 R JH AA1 P AH0 L AH0 S
PANAGOPOULOS    P AE0 N AH0 G AA1 P AH0 L AH0 S
PAPADOPOULOS    P AE2 P AH0 D AA1 P AH0 L AH0 S
PAPADOPOULOS    P AA2 P AH0 D AA1 P AH0 L AH0 S
CHRISTOPOULOS    K R IH2 S T AA1 P AH0 L AH0 S
STEPHANOPOULOS    S T EH2 F AH0 N AA1 P AH0 L AH0 S
STEPHANOPOULOS'    S T EH2 F AH0 N AA1 P AH0 L AH0 S
STEPHANOPOULOS'S    S T EH2 F AH0 N AA1 P AH0 L AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ampoule    (n) (a1 m p uu l)
poultry    (n) (p ou1 l t r ii)
ampoules    (n) (a1 m p uu l z)
poultice    (v) (p ou1 l t i s)
poulterer    (n) (p ou1 l t @ r @ r)
poulticed    (v) (p ou1 l t i s t)
poultices    (v) (p ou1 l t i s i z)
poulterers    (n) (p ou1 l t @ r @ z)
poulticing    (v) (p ou1 l t i s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampulle {f}ampoule [Add to Longdo]
Ampullenverpackung {f}ampoule package [Add to Longdo]
Geflügel {n}poultry [Add to Longdo]
Geflügelfarm {f}poultry farm [Add to Longdo]
Geflügelhändler {m} | Geflügelhändler {pl}poulterer | poulterers [Add to Longdo]
Geflügelschere {f}poultry shears [Add to Longdo]
Geflügelzucht {f}poultry farming [Add to Longdo]
Huhn {n}poult [Add to Longdo]
eine Packung machen | eine Packung machendto poultice | poulticing [Add to Longdo]
macht eine Packungpoultices [Add to Longdo]
machte eine Packungpoulticed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンプル[, anpuru] (n) ampoule (fre [Add to Longdo]
パップ;ハップ[, pappu ; happu] (n) (1) (also written 巴布 (ateji)) (See パップ剤) poultice (dut [Add to Longdo]
パップ剤[パップざい, pappu zai] (n) cataplasm; poultice [Add to Longdo]
家禽[かきん, kakin] (n) poultry; fowls [Add to Longdo]
家禽類[かきんるい, kakinrui] (n) domestic poultry [Add to Longdo]
禽舎[きんしゃ, kinsha] (n) poultry shed [Add to Longdo]
鶏舎[けいしゃ, keisha] (n) poultry house [Add to Longdo]
鶏糞[けいふん, keifun] (n) poultry manure; chicken droppings [Add to Longdo]
蒸す[むす, musu] (v5s,vt) to steam; to poultice; to be sultry; (P) [Add to Longdo]
赤肉[あかにく, akaniku] (n) (1) red meat; (2) dark meat on poultry (leg, thigh) [Add to Longdo]
鳥(P);禽[とり, tori] (n) (1) bird; (2) (See 鶏) bird meat (esp. chicken meat); fowl; poultry; (P) [Add to Longdo]
鳥屋[とりや, toriya] (n) bird dealer; poulterer [Add to Longdo]
南蛮煮[なんばんに, nanbanni] (n) (1) sauteed vegetables with fish or poultry made into a stew; (2) poultry or fish stew with chili peppers and Welsh onions mixed in [Add to Longdo]
養鶏[ようけい, youkei] (n) poultry raising; poultry farming; chicken farming; (P) [Add to Longdo]
養鶏家[ようけいか, youkeika] (n) poultry farmer [Add to Longdo]
養鶏業[ようけいぎょう, youkeigyou] (n) the poultry industry; poultry farming [Add to Longdo]
養鶏場[ようけいじょう, youkeijou] (n) poultry or chicken farm [Add to Longdo]
罨法[あんぽう, anpou] (n,vs) poultice; (cold) pack [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家禽[jiā qín, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄣˊ, ] poultry; domestic fowl, #10,963 [Add to Longdo]
种禽[zhǒng qín, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, / ] cock; male breeding poultry, #65,484 [Add to Longdo]
安瓿[ān bù, ㄢ ㄅㄨˋ, ] ampoule, #93,206 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] dried poultry, #234,837 [Add to Longdo]
斯特凡诺普洛斯[Sī tè fán nuò pǔ luò sī, ㄙ ㄊㄜˋ ㄈㄢˊ ㄋㄨㄛˋ ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, / ] Stephanopoulos (e.g. former Clinton aide George Stephanopoulos), #314,621 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] poulpe, #618,905 [Add to Longdo]
禽畜[qín chù, ㄑㄧㄣˊ ㄔㄨˋ, ] poultry and livestock [Add to Longdo]
野外放养[yě wái fáng yǎng, ㄧㄝˇ ㄨㄞˊ ㄈㄤˊ ㄧㄤˇ, / ] free-range (breeding livestock or poultry) [Add to Longdo]
长沙湾[cháng shā wān, ㄔㄤˊ ㄕㄚ ㄨㄢ, / ] Cheung Sha Wan (poultry market in Hong Kong) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top