ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

popular music

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popular music-, *popular music*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Popular musicดนตรียอดนิยม [TU Subject Heading]
Popular music fansแฟนดนตรียอดนิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
popular musicShe is a popular musician but very modest.
popular musicSome people like classical music, while others like popular music.
popular musicYoung people like popular music.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลงสากล[phlēng sākon] (n, exp) EN: Western song ; Western-style music ; modern song ; popular song ; popular music

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流行音乐[liú xíng yīn yuè, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] popular music, #18,233 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビバップ;ビーバップ[bibappu ; bi-bappu] (n) bebop (1940s popular music) [Add to Longdo]
ヘッドバンギング[heddobangingu] (n) head banging (esp. in popular music) [Add to Longdo]
ポピュラーミュージック[popyura-myu-jikku] (n) popular music [Add to Longdo]
ポピュラー音楽[ポピュラーおんがく, popyura-ongaku] (n) popular music [Add to Longdo]
演る[やる, yaru] (v5r) (sl) (See 演じる) (usu. used in the popular music industry) to perform; to play; to act [Add to Longdo]
俗調[ぞくちょう, zokuchou] (n) popular music; vulgar music [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  popular music
      n 1: any genre of music having wide appeal (but usually only for
           a short time) [syn: {popular music}, {popular music genre}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top