ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pope's

P OW1 P S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pope's-, *pope's*, pope'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If necessary, we'll get the Pope's blessing. It's not hard.หากมีความจำเป็นที่เราจะได้รับพรของสมเด็จพระสันตะปาปา มันไม่ใช่เรื่องยาก The Birdcage (1996)
Warden Pope's a good guy. Don't get me wrong.พัศดีโพ๊ปเป็นคนดี อย่าเข้าใจผิดนะครับ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Now, you place the chicken on its stomach and cut along the backbone to the pope's nose, Like so.เอาไก่มาวางไว้ด้านท้อง แล้วกรีดตามกระดูกหลังมัน อย่างนี้ Julie & Julia (2009)
I don't want to hear about the Pope's hat... again.เรื่องหมวกของพระ... อีก The Plain in the Prodigy (2009)
The Ring of the Fisherman, which bears the official papal seal, must be destroyed immediately following the Pope's death.แหวนชาวประมง, สันตะปาปาประทับตราแบก, วายวอด ทันทีหลังจากการตายของสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
The Camerlengo is just a priest here. The former pope's chamberlain.Camerlengo II เป็นง่ายๆใบฎีกา, มหาดเล็กเป็นของสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
You saw the pope's position as a softening of church law.- โรเป็นตายสิ้นสุด. - ไม่มีไม่มีจ. Angels & Demons (2009)
And he does so with the Pope's blessing.และแน่นอน โปปก็สนับสนุนเขา Ironclad (2011)
I want you to start allocating Pope's Mech ammunition to the fighters.แดนเนอร์ เข้ามาข้างใน Mutiny (2011)
Pope's on trial for killing his friends in a drug deal gone bad.โป๊ปถูกกล่าวหาว่าฆ่าเพื่อนๆ ของเขา เรื่องผลประโยชน์ในการค้ายา Pilot (2011)
Pope's gang may be targeting her for reprisal.แก๊งของโป๊ปอาจจะ หมายหัวเธอเพื่อแก้แค้น Pilot (2011)
You never told me about that conversation, and it could clear Pope's name.คุณไม่เคยบอกฉันเรื่องบทสนทนานั่นเลย และมันอาจทำให้โป๊ปพ้นมลทิน Pilot (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
POPE'S    P OW1 P S

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top