ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

politique

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politique-, *politique*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจทางการเมือง[n. exp.] (amnāt thāng kānmeūang) EN: political power   FR: pouvoir politique [m]
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt kānmeūang) EN: wrest political power ; seize political power   FR: s'emparer du pouvoir politique
การเมือง[n.] (kānmeūang) EN: politics ; political affairs   FR: politique [f] ; affaires politiques [fpl]
การเมืองใหม่[n. exp.] (kānmeūang mai) EN: new politics   FR: nouvelle politique [f]
การเมืองไทย[n. exp.] (kānmeūang Thai ) EN: Thai politics   FR: politique thaïlandaise [f]
ความคิดทางการเมือง[n. exp.] (khwāmkhit thāng kānmeūang) EN: political thought   FR: pensée politique [f]
เกี่ยวกับการเมือง[adj.] (kīokap kānmeūang) EN: political   FR: politique
กรมการเมือง[n. exp.] (krom kānmeūang) EN: provincial directorate ; politbureau   FR: bureau politique [m]
เล่นการเมือง[v. exp.] (len kānmeūang) EN: be in politics   FR: faire de la politique
แนวนโยบาย[n. exp.] (naēo nayōbāi) EN: policy   FR: ligne politique [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  politique /pɔlitik/ 
   policy; politics

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top