ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleurisy

P L UH1 R AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleurisy-, *pleurisy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleurisy(n) โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleurisy with effusion; pleurisy, wetเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, acuteเยื่อหุ้มปอดอักเสบเฉียบพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, adhesiveเยื่อหุ้มปอดอักเสบยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, basalเยื่อหุ้มฐานปอดอักเสบ [ มีความหมายเหมือนกับ pleurisy, diaphragmatic ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, chronicเยื่อหุ้มปอดอักเสบเรื้อรัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, circumscribedเยื่อหุ้มปอดอักเสบเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, costalเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, diaphragmaticเยื่อหุ้มปอดส่วนกะบังลมอักเสบ [ มีความหมายเหมือนกับ pleurisy, basal ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, diffuseเยื่อหุ้มปอดอักเสบทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, doubleเยื่อหุ้มปอดอักเสบสองข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Horribly, too. Pleurisy aspiration.อย่างน่ากลัวด้วย น้ำท่วมปอด Infected (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLEURISY P L UH1 R AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleurisy (n) plˈuəʳrəsiː (p l u@1 r @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾性[かんせい, kansei] (adj-na, n, adj-no) dry; dryness; dry (pleurisy) [Add to Longdo]
胸膜炎[きょうまくえん, kyoumakuen] (n) pleurisy [Add to Longdo]
湿性[しっせい, shissei] (n) wet (pleurisy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleurisy \Pleu"ri*sy\, n. [F. pleur['e]sie, L. pleurisis,
   pleuritis, Gr pleyri^tis (sc. no`sos), fr. pleyra` rib,
   side.] (Med.)
   An inflammation of the pleura, usually accompanied with
   fever, pain, difficult respiration, and cough, and with
   exudation into the pleural cavity.
   [1913 Webster]
 
   {Pleurisy root}. (Bot.)
   (a) The large tuberous root of a kind of milkweed ({Asclepias
     tuberosa}) which is used as a remedy for pleuritic and
     other diseases.
   (b) The plant itself, which has deep orange-colored flowers;
     -- called also {butterfly weed}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pleurisy
   n 1: inflammation of the pleura of the lungs (especially the
      parietal layer)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top