Search result for

pkg

(94 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pkg-, *pkg*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pkg มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ยาเ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาเม็ด[N] pill, See also: tablet, Ant. เม็ด, Example: เด็กๆ ชอบกินยาน้ำมากกว่ายาเม็ด
ยาเบื่อ[N] poison, See also: strychnin(e), Example: ขโมยวางยาเบื่อสุนัขก่อนที่เข้าขโมยของในบ้าน
ยาเขียว[N] green medicine, See also: antipyretic from certain powdered medicinal plants, a febrifuge compounded of powdered her, Example: เด็กออกหัดต้องกินยาเขียวเพื่อขับพิษ, Count unit: ขนาน, Thai definition: ยารักษาโรค ทำด้วยใบไม้ล้วน มีหลายชนิด
ยาเขียว[N] Thunbergia laurifolia Linn., Syn. ต้นยาเขียว, รางจืด, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Thunbergia laurifolia Linn. ในวงศ์ Thunbergiaceae ดอกสีม่วงอ่อนออกเป็นช่อห้อย ใช้ทำยาได้
ยาเสพติด[N] drug, See also: narcotic, dope, opiate, Syn. สิ่งเสพติด, สารเสพติด, Example: วัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดล้วนมีสาเหตุและเหตุผลแตกต่างกันไป, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยาเกร็ดน. ยาที่ไม่ใช่ยาตำราหลวง.
ยาเขียว ๑น. ยาแก้ไข้ ทำด้วยใบไม้ล้วน มีหลายชนิด เช่น ยาเขียวใหญ่ ยาเขียวเล็ก ยาเขียวมหาอุดม.
ยาเขียว ๑ดูใน ยา ๑.
ยาเขียว ๒ดู รางจืด (๑).
ยาเคี้ยวน. ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้ง นอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว.
ยาเบื่อน. ยาพิษเป็นต้นที่กินแล้วทำให้เมาหรือตาย.
ยาเป่าน. ยาผงใช้เป่าเข้าลำคอ แก้เจ็บคอ.
ยาเยียก. รักษา, บำรุง.
ยาเส้นน. ยาสูบชนิดหนึ่งที่หั่นใบยาเป็นเส้น ๆ หรือเป็นชิ้นเล็ก ๆ สำหรับมวนสูบหรือใส่กล้องสูบ.
ยาเส้นปรุงน. ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opiateยาเข้าฝิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pillยาเม็ด (คุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foam tabletยาเม็ดฟองฟู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pastilleยาเม็ดอม [มีความหมายเหมือนกับ drop ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dragéeยาเม็ดเคลือบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pilule; pilletยาเม็ดเล็ก [มีความหมายเหมือนกับ pellet ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pillet; piluleยาเม็ดเล็ก [มีความหมายเหมือนกับ pellet ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphrodisiacยาเร้ากำหนัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug, habit-formingยาเสพติด [มีความหมายเหมือนกับ dope ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habit-forming drugยาเสพติด [มีความหมายเหมือนกับ dope ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drug abuse and crimeยาเสพติดกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Narcoticsยาเสพติด [TU Subject Heading]
Tabletsยาเม็ด [TU Subject Heading]
Acriflavineยาเหลือง [การแพทย์]
Acriflavine Solutionยาเหลือง [การแพทย์]
Action, Onset ofยาเริ่มออกฤทธิ์, ออกฤทธิ์ได้เร็ว, การเริ่มต้นของการออกฤทธิ์ [การแพทย์]
Alumina Tabletsยาเม็ดอาลูมินา [การแพทย์]
Amodiaquineยาเอโมไดอาควิน [การแพทย์]
APCยาเม็ดสีชมพู [การแพทย์]
APC Tabletsยาเม็ดเอพีซี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How's the--how's a.p. economics treating you?ยังไง - - ยัง A.P. ก็กำลังเยียวยาเธอนะ Pret-a-Poor-J (2008)
You switched her meds?คุณเปลี่ยนยาเธอ Not Cancer (2008)
I swapped her meds.ฉันกวาดยาเธอทิ้ง Not Cancer (2008)
One--E.R. Routinely tests for drugs.1.แผนกฉุกเฉินตรวจ\ การใช้ยาเสพติดตามระเบียบแล้ว Adverse Events (2008)
Just leaves toxins or drugs.เหลือไว้แต่สารพิษกับยาเสพติด Adverse Events (2008)
It's drugs.มันเป็นยาเสพติด Adverse Events (2008)
Drug tests only test for drugs they've made tests for.ผลการตรวจตรวจเฉพาะยาเสพติด Adverse Events (2008)
People should not be testing drugs because they're desperate.คนจะไม่ทดสอบยาเพราะว่าเค้าสิ้นหวัง Adverse Events (2008)
If it was the drugs, he'd be better.ถ้ามันเกิดจากยาเขาจะต้องดีขึ้น Adverse Events (2008)
These drugs aren't fat soluble.ยาเหล่านี้ไม่ละลายในไขมัน Adverse Events (2008)
- Drugs and alcohol wouldn't She's a smoker.ยาเสพติด และเหล้างั้นเหรอ ไม่น่าจะ เธอติดบุหรี่ด้วย Birthmarks (2008)
That means that something she did at my place set this off, either she brought drugs in or she grabbed something from my medicine cabinet.หมายถึงเธอทำบางอย่างที่บ้านฉัน ทำให้เธอเป็นแบบนี้ ไม่ว่าเธอจะเอายาเข้ามาเอง Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาเขียว[n. exp.] (yā khīo) EN: febrifuge compounded of powdered herbs   
ยาเฉพาะ[n. exp.] (yā chaphǿ) EN: specific remedy   FR: remède spécifique [m]
ยาเบื่อ[n.] (yābeūa) EN: poison ; strychnin(e)   FR: poison [m] ; strychnine [f]
ยาเม็ด[n.] (yāmet) EN: tablet ; pill   FR: cachet [m] ; comprimé [m] ; pilule [f]
ยาเส้น[n.] (yāsen) EN: pipe tobacco smoking mixture   
ยาเสพติด[n.] (yāsēptit) EN: drug ; dope   FR: drogue [f] ; stupéfiant [m] ; produit dopant [m]
ยาเสียบก้น[n. exp.] (yā sīep kon) FR: suppositoire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, S. drug addict, junkie,
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., S. Drug Enforcement Administration,
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acid[N] ยาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง), See also: ยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง, Syn. LSD, hallucinogen
cocaine[N] ยาเสพย์ติดชนิดหนึ่ง, See also: โคเคน, Syn. coke, snow
dope[N] ยาเสพติด (คำสแลง), See also: สารกระตุ้น, Syn. narcotic, opiate
hard drug[N] ยาเสพติดให้โทษที่รุนแรงมาก เช่น เฮโรอีน โคเคน, Ant. soft drug
heroin[N] เฮโรอีน, See also: ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง
narcotic[N] ยาเสพย์ติด
pharmaceutic[N] ยาเภสัชภัณฑ์, See also: ยารักษาโรค, Syn. drug, pill, medicament
philter[N] ยาเสน่ห์, Syn. aphrodisiac, philtre
philtre[N] ยาเสน่ห์, Syn. philtre
pill[N] ยาเม็ด, See also: เม็ดยา, Syn. capsule, pellet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie)
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj.,n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary)
adjuvant(แอด' วันท) adj., n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย (serving to help)
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
ampicillin(แอมพิซิล' ลิน) n. ยาเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ด้านแบคทีเรียชนิดกรัม-บวกและกรัม-ลบ
appetiser(แอพ'พีไทเซอะ) n. สิ่งที่เจริญอาหาร,ยาเจริญอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด,ทำให้เป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
campus(n) วิทยาเขต
caulk(vt) ปิดรู,ชันยาเรือ,อุดรูรั่ว,สมาน,เชื่อมรู
drug(n) ยา,ยาเสพติด,เครื่องยา
heroin(n) ยาบรรเทาปวด,ยาเสพติด,เฮโรอีน
oakum(n) เส้นเชือก,ด้ายดิบ,ชันยาเรือ
opiate(n) ยาเข้าฝิ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mushroom (slang ) ยาเสพย์ติด
See also: S. crack,drug,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
錠剤[じょうざい, jouzai] (n) ยาเม็ด , See also: S. 丸薬,

German-Thai: Longdo Dictionary
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
eine Menge|+ กริยาเอกพจน์ ไม่ว่าจะตามด้วยคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์| จำนวนมาก เช่น Herr Müller hat eine Menge Geld., Eine Menge Leute haben die Ausstellung besucht.
Drogenentzugsklinik(n) |die, pl. Drogenentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
kiffen(vt) |kiffte, hat gekifft| สูบยาเสพติด(ที่เป็นควัน), ดูดกัญชาหรือปุ๊น เช่น Du nimmst einiges in Kauf, um kiffen zu können. Für deine Gesundheit bist du aber selbst verantwortlich.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top