Search result for

pinatas

(51 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pinatas-, *pinatas*, pinata
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pinatas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pinatas*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hanging up there like a big pinata.ห้อยต่องแต่งเหมือน พินญาต้า Save the Last One (2011)
This is a pinata for a cricket. I'm kidding; it's a very powerful weapon. Point it away from your face, press the button on top,นี่คือไส้อั่วหมักอย่างดี ล้อเล่นนะ นี่อาวุธฉุกเฉินยื่นไปให้พ้นหน้า กดปุ่มที่อยู่ด้านบน Iron Man 3 (2013)
Mariachi bands. Pinatas filled with gift cards.วง Mariachi Pinatas ที่เต็มไปด้วยบัตรของขวัญ Truth and Consequences (2013)
No way! A pinata?ไม่จริง นั่นปินยาต้า Hotel Transylvania 2 (2015)
And if I had a baseball bat, we could hang you from the ceiling and play piòata.Hätte ich einen baseballschläger, könnten wir mit Ihnen Pinata spielen. Dust to Dust (1996)
A piòata, huh?Eine Pinata also? Dust to Dust (1996)
General Juan Pinata -General Juan PinataStan Down (2001)
Hey, he's like a pinata!Hey, er ist wie eine pinataPeter Pan 2: Return to Never Land (2002)
Piñata!Pinata! PinataThe Cat in the Hat (2003)
Piñata!PinataThe Cat in the Hat (2003)
Piñata!PinataThe Cat in the Hat (2003)
- The spinach armada.- Spinata-Armada. The Lion King 3: Hakuna Matata (2004)
I'll order the spinach pie that we like so much.Ich werde uns den Spinatauflauf bestellen, den du so gern magst. Queens (2005)
Spinach pie, my room decorated with flags... your apartment's alarm password is the worst I can expect from life.Spinatauflaug und ein Zimmer voller Wimpel... Der Code für deine Alarmanlage und ein Wohnungsschlüssel. Das scheint mir wirklich kein guter Plan für's weitere Leben. Queens (2005)
[Oh, did you really mean it?Lass deinen Ärger an 'ner Pinata aus. Du bist gefeuert. The Ex (2006)
Nobody touched the pinata.Keiner hat die Pinata angerührt. Queer Duck: The Movie (2006)
I'm not a pinata.Ich bin keine PinataQueer Duck: The Movie (2006)
We've got a whole piñata full of cigarettes for you to swing at.Wir haben einen ganzen Pinata, voll mit Zigaretten, für dich, um daran zu pendeln. Very Bad Things (2006)
Do you think you could help me build a piñata shaped like some actress named Salma Hayek ?Meinst du, du könntest mir helfen, eine Pinata zu bauen? Die wie eine Schauspielerin namens Salma Hayek geformt ist? Born a Gamblin Man (2006)
- That's one big piñata.Das ist eine riesen PinataUnder the Same Moon (2007)
Yeah, she's like a giant piñata, just waiting for some kid to take a mallet to her stomach and free the goodies inside.- Ja, sie sieht aus wie 'ne Riesen-Pinata, die darauf wartet, abgestochen zu werden, damit die Leckereien rausfallen. Gilmore Girls Only (2007)
Well, then may I suggest you get a very long stick and play panty pinata.Dann dürfte ich vorschlagen, dass du dir einen sehr langen Stock besorgst... und etwas "Höschen-Pinata" spielst. The Panty Piñata Polarization (2008)
You two didn't team up on the pinata contest this year, did you?Ihr zwei wart dieses Jahr nicht im selben Team beim Pinata Wettbewerb, stimmts? Tuesday the 17th (2009)
It's a million degrees out, why don't you go live on Hoth, you freak?Warum lebst du nicht einfach auf Hoth, du Freak? (Eisplanet in StarWars) Du behältst die PinataTuesday the 17th (2009)
Hey, Killer B, if you're looking for your pocket knife, it's still in my back.Hey, "Killer B." Wenn du dein Taschenmesser suchst, es steckt immer noch in meinem Rücken. Wo ist deine Clown PinataTuesday the 17th (2009)
Isn't that your...Das ist meine Rick Astley PinataTuesday the 17th (2009)
Shawn, it's good to see you.Wer würde eine Eric Stoltz Pinata machen? Tuesday the 17th (2009)
Man, this place brings back so many bad memories.Shawn, du musst diese Pinata Sache vergessen. Wir waren 11. Ich wollte gewinnen. Tuesday the 17th (2009)
How could something so ugly happen here? Just doesn't make any sense.Es tut mir Leid das ich dich abserviert und eine Pinata mit Jason Cunningham gemacht habe. Tuesday the 17th (2009)
-Pinata? .- Eine PinataShifting Equilibrium (2009)
. -It's not just any pinata--- Das ist nicht irgendeine Pinata... Shifting Equilibrium (2009)
It's a Gandhi pinata.Eine Gandhi-PinataShifting Equilibrium (2009)
Okay, so a Gandhi pinata or a turbaned snake charmer is gonna end up working against you here.Und eine Gandhi Pinata oder eine Turban tragende Schlangenbeschwörerin könnten sie sehr leicht verärgern. Shifting Equilibrium (2009)
And you're just in time for the piñata.Und Sie kommen gerade rechtzeitig für die Pinata5 Quarts (2009)
Wow, it's like a sweaty piñata.Das ist wie eine schwitzige PinataRock Show (2009)
You hang the Chacata-Panecos piñata.Du hängst die Chacata-Panecos pinata auf. Spanish 101 (2009)
You want first crack at the piñata? Yeah.- Willst du den ersten Schlag auf die PinataOiled (2010)
Gomey, go beat your piñata.Gomie, geh und hau deine PinataCaballo sin Nombre (2010)
This pinhata was his idea, and now I don't know how to hang it up. [###]Die Pinata war seine Idee, und ich weiß nicht, wie ich sie aufhängen soll. Bond of Silence (2010)
You don't like the pinata?Magst du die Pinata nicht? The Gone Fishin' Job (2010)
I love the word "mamihlapinatapai."Ich liebe das Wort "Mamihlapinatapai". Life in a Day (2011)
I guess there's a little candy in every pinata.Ich glaube, in jeder Pinata sind Süßigkeiten. The Baytown Outlaws (2012)
And I made some vegan spinach casserole and some tempeh-stuffed cabbage rolls and then some steamed seaweed.Ich hielt es für schöner, wenn wir zusammen essen. Ich machte einen veganen Spinatauflauf und tempehgefüllte Krautwickel und dazu gedämpfte Algen. Wide Deceiver (2012)
There's gonna be a piñata...Es wird eine Pinata geben... Thriller (2013)
With your sombreros and your pinatas and your... what, your 30 men?Mit deinen Sombreros und deinen Pinatas und deinen, was, 30 Männern? Three Amigos (2014)
I feel like a piñata, you know, and I'm just gonna pop.Ich fühle mich wie eine Pinata, die am Platzen ist. Big News (2014)
So what do you really want, besides a piñata?Also, was willst du neben einer Pinata noch? Big News (2014)
You can stuff them in a giant piñata for all I care.Du kannst meinetwegen alles in eine riesige Pinata stecken. Not Just a Pretty Face (2015)
Let's crack this piñata.Lasst uns diese Pinata öffnen. The Prisoner (2015)
How many -- how many opportunities has God had to crack this piñata, and I don't see any candy on the floor, do you?Wie viele Möglichkeiten hatte Gott, um die Pinata zu knacken, aber ich sehe keine Süßigkeiten auf dem Boden, oder? Baby (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top