ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piece of wood

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piece of wood-, *piece of wood*, piece of woo
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good piece of wood too.ชิ้นส่วนที่ดีของไม้มากด้วย Pinocchio (1940)
You know I would never bother you when you're getting a piece of wood but this is muy importante.ตัวเองรู้ดีใช่ไหม ว่าเค้าไม่เคยเป็นตัวก่อปัญหาให้ตัวเองเลย... ...แต่คราวนี้เป็นเรื่องสำคัญจริง ๆ ฮอลลีวูดต้องการความช่วยเหลือล่ะ Mannequin (1987)
You're gonna need a harder piece of wood than that, cowboy.คุณต้องการอะไรที่แข็งกว่าไม้นั่นนะ พ่อหนุ่ม The Girl Next Door (2004)
There was a piece of wood with a nail in it.ไปโดนไม้ที่มีตะปูเข้า Broad Daylight (2010)
Somewhere there is a piece of wood with Nadia's nail in it--จะมีแผ่นไม้ที่มีตะปู ของนาเดียตอกอยู่ Death Didn't Become Him (2011)
For example, the glitter in the metallic paint is made with ground-up minute particles of recycled glass and on the inside, we find a piece of wood trim that is only taken from trees that have been burnt down in forest fires or felled by stormsยกตัวอย่างเช่น ประกายภายในสีเมทัลลิค ทำมาจากแก้วรีไซเคิลป่นละเอียด และภายในเราจะพบลายไม้ ที่มาจาก Episode #18.4 (2012)
My father enchanted objects so that what might be a useless piece of wood in the hands of a looter would become magical in his.พ่อของเราร่ายมนต์กับของ ที่ดู เป็นเศษไม้ไร้ค่าในมือโจร แต่กลับเป็นพลังวิเศษสำหรับเขา The Heart of the Truest Believer (2013)
I'm hitting a rotten piece of wood here.กดปุ่มเน่าเสียชิ้นส่วนของไม้ที่นี่ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกบิด[N] piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument, Count unit: ลูก, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับปิดช่วงหรือลดสายเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดหรือเครื่องสีให้ตึงหรือหย่อน มักทำด้วยไม้หรืองา
ท่อนไม้[N] log, See also: piece of wood, Example: ช้างลากท่อนไม้ไปตามทาง, Count unit: ท่อน, Thai definition: ส่วนของต้นไม้ที่ตัดออกเป็นตอนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีกไม้[n. exp.] (sīk māi) EN: piece of wood ; piece of split wood   
แต่งไม้[v. exp.] (taeng māi) EN: finish a piece of wood   

Japanese-English: EDICT Dictionary
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris [Add to Longdo]
上がり框;上框(io)[あがりがまち;あがりかまち, agarigamachi ; agarikamachi] (n) piece of wood at front edge of entranceway floor; agarikamachi [Add to Longdo]
斗きょう[ときょう, tokyou] (n) piece of wood supporting deeply receded eaves, esp. in temple construction [Add to Longdo]
板切れ[いたきれ, itakire] (n) scrap lumber; piece of wood [Add to Longdo]
付け木[つけぎ, tsukegi] (n) spill (piece of wood for lighting) [Add to Longdo]
棒切れ;棒切(io)[ぼうきれ;ぼうぎれ, boukire ; bougire] (n) stick; piece of wood; bit of a broken pole [Add to Longdo]
木口[きぐち, kiguchi] (n) (1) grade of wood; quality of wood; (2) cut end (of a piece of wood) [Add to Longdo]
木切れ[きぎれ, kigire] (n) a piece of wood (cut from a larger piece) [Add to Longdo]
撓める;橈める(iK)[たわめる, tawameru] (v1,vt) (uk) to bend (a piece of wood, etc.); to bow [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top