ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piece of woo

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piece of woo-, *piece of woo*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good piece of wood too.ชิ้นส่วนที่ดีของไม้มากด้วย Pinocchio (1940)
You know I would never bother you when you're getting a piece of wood but this is muy importante.ตัวเองรู้ดีใช่ไหม ว่าเค้าไม่เคยเป็นตัวก่อปัญหาให้ตัวเองเลย... ...แต่คราวนี้เป็นเรื่องสำคัญจริง ๆ ฮอลลีวูดต้องการความช่วยเหลือล่ะ Mannequin (1987)
You're gonna need a harder piece of wood than that, cowboy.คุณต้องการอะไรที่แข็งกว่าไม้นั่นนะ พ่อหนุ่ม The Girl Next Door (2004)
I still have this splinter that's been festering for three months from an old piece of wood.ฉันยังมีแผลเสี้ยนตำ เป็นหนองมา3เดือนจากไอ้ไม้ผุๆนั่นอยู่เลย. National Treasure (2004)
Like a smooth hole drilled into a piece of wood.เหมือนรูลื่นๆ ที่เจาะบนไม้ไร้ที่ติ Cashback (2006)
There was a piece of wood with a nail in it.ไปโดนไม้ที่มีตะปูเข้า Broad Daylight (2010)
You give Bill a piece of wood, and he'll make something wonderful.คุณให้ไม้ บิล เขาทำบางสิ่งขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ Consumed (2010)
Say we both fell in the water and there's only one piece of wood. Neither of us can swim.สมมติว่าเราว่ายน้ำไม่เป็น แล้วตกน้ำกันทั้งคู่ แล้วมีขอนไม้อันนึง Episode #1.13 (2010)
Will you let me have the piece of wood?เธอจะ... ให้ขอนไม้ฉันไหม Episode #1.13 (2010)
How big is that piece of wood?ขอนไม้ใหญ่แค่ไหน Episode #1.13 (2010)
Because you have a large piece of wood...เพราะมีไม้ชิ้นใหญ่แทงอยู่ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Somewhere there is a piece of wood with Nadia's nail in it--จะมีแผ่นไม้ที่มีตะปู ของนาเดียตอกอยู่ Death Didn't Become Him (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกบิด[N] piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument, Count unit: ลูก, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับปิดช่วงหรือลดสายเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดหรือเครื่องสีให้ตึงหรือหย่อน มักทำด้วยไม้หรืองา
ท่อนไม้[N] log, See also: piece of wood, Example: ช้างลากท่อนไม้ไปตามทาง, Count unit: ท่อน, Thai definition: ส่วนของต้นไม้ที่ตัดออกเป็นตอนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีกไม้[n. exp.] (sīk māi) EN: piece of wood ; piece of split wood   
แต่งไม้[v. exp.] (taeng māi) EN: finish a piece of wood   

Japanese-English: EDICT Dictionary
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris [Add to Longdo]
上がり框;上框(io)[あがりがまち;あがりかまち, agarigamachi ; agarikamachi] (n) piece of wood at front edge of entranceway floor; agarikamachi [Add to Longdo]
斗きょう[ときょう, tokyou] (n) piece of wood supporting deeply receded eaves, esp. in temple construction [Add to Longdo]
板切れ[いたきれ, itakire] (n) scrap lumber; piece of wood [Add to Longdo]
付け木[つけぎ, tsukegi] (n) spill (piece of wood for lighting) [Add to Longdo]
棒切れ;棒切(io)[ぼうきれ;ぼうぎれ, boukire ; bougire] (n) stick; piece of wood; bit of a broken pole [Add to Longdo]
木口[きぐち, kiguchi] (n) (1) grade of wood; quality of wood; (2) cut end (of a piece of wood) [Add to Longdo]
木切れ[きぎれ, kigire] (n) a piece of wood (cut from a larger piece) [Add to Longdo]
撓める;橈める(iK)[たわめる, tawameru] (v1,vt) (uk) to bend (a piece of wood, etc.); to bow [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top