ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phipps.

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phipps.-, *phipps.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา phipps. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *phipps.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, you're a quick study there, Phipps.อ้า คุณเรียนรู้ได้เร็วดีนี่ฟิปส์ Black Cherry (2012)
I need you to tell me everything you can about Caleb Phipps.ผมอยากให้คุณบอกข้อมูลทั้งหมดที่มี เกี่ยวกับเคเล็บ ฟิบป์ 2 Pi R (2013)
Ryan Phipps.ไรอัน ฟิบป์ 2 Pi R (2013)
-Mr Phipps.-Mr. Phipps. The Buccaneer (1958)
Good morning, Major Phipps.Guten Morgen, Major Phipps. Man's Favorite Sport? (1964)
But if I beat you, there'd be much more glory than beating Phipps.Aber wenn ich Sie schlage, zählt das mehr als bei Phipps. Man's Favorite Sport? (1964)
Just pretend you're Major Phipps.Tun Sie so, als seien Sie Major Phipps. Man's Favorite Sport? (1964)
Yes, well, that seems to be very sensible, Mr. Phipps.Ja, das scheint mir sehr vernünftig, Mr. Phipps. Untitled (1969)
Yes, Mr. Phipps.Ja, Mr. Phipps. Untitled (1969)
Mr. Phipps.Mr. Phipps. Untitled (1969)
Oh, hi, Miss Phipps.Oh, hallo, Miss Phipps. Private Lessons (1981)
Oh, Miss Phipps.Oh, Miss Phipps. Private Lessons (1981)
I am your instructor. My name is Professor Maurice Phipps.Ich bin Ihr Dozent, Professor Maurice Phipps. Higher Learning (1995)
Well, not entirely your fault, Phipps.Nicht ganz Ihre Schuld, Phipps. An Ideal Husband (1999)
Good evening, Phipps.Guten Abend, Phipps. An Ideal Husband (1999)
I'll take you to Agent Phipps.Ich bringe Sie zu Agent Phipps. Collateral Damage (2002)
Carol phipps.Carol Phipps. Trust Never Sleeps (2008)
Well and whether, Mr. Phipps.Ja, Mr. Phipps. My Sassy Girl (2008)
Ryan Phipps.Ryan Phipps. 2 Pi R (2013)
Hello, Mr. Phipps.-Hallo, Mr. Phipps. -Du meine Güte! Cold Storage (2015)
- Mr. Phipps.-Mr. Phipps. Cold Storage (2015)
Cavanaugh to Flowers, Skipjack to Phipps.Cavanaugh zu Flowers, Skipjack zu Phipps. Cold Storage (2015)
What is that?Was ist das? Es gehörte Phipps. Fugitive Kind (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top