ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

people of the world

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -people of the world-, *people of the world*, people of the worl
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The people of the world have a right to know what really happened.คนในโลกมี สิทธิที่จะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ Contact (1997)
Dear people of the world I, Willy Wonka have decided to allow five children to visit my factory this year.ชาวโลกที่รัก ฉัน วิลลี่ วองก้า จะอนุญาตให้เด็กห้าคนเข้าเยี่ยมโรงงานของฉันในปีนี้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
To me, the unhappiest people of the world are retired.สำหรับผมแล้วน่ะ คนที่ไม่มีความสุขมากที่สุด คือคนแก่เกษียณอายุแล้ว Frost/Nixon (2008)
Ten, 20, 50 bucks a pop all paid in full, nice and neat, untraceable from the good-hearted people of the world to Mr. Walter H. White cancer saint.กระจายเงินบริจาคให้เป็นส่วนแบ่งเล็กๆ เข้ามาจากทั่วทุกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 50 เหรียญ ในจำนวนที่จ่ายเข้ามาเต็มทั้งหมด ได้แบบเเนบเนียนและเจ๋ง ไม่สามารถติดตามได้ Phoenix (2009)
Every country in one night, making people of the world happy.ทุกประเทศในคืนเดียว ทำให้ผู้คนในโลกมีความสุข Hop (2011)
All the people of the world will be his herd.โลกทั้งใบจะเป็นกองพลของเขา A Golden Crown (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
people of the world"Hello, people of the world!"

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลโลก[n.] (phonlalōk) EN: world population ; citizens of the world ; people of the world   FR: citoyen du monde [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top