ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penetration

P EH2 N AH0 T R EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penetration-, *penetration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetration(n) การโจมตีเข้าไปในเขตแดนของศัตรู, Syn. invasion, Ant. departure, evacuation
penetration(n) การได้ส่วนแบ่งตลาด
penetration(n) ความหลักแหลม, See also: ความฉลาด, ความแหลมคม, Syn. discernment, perception, keen-sightedness
penetration(n) การผ่านทะลุ, See also: การแทรกซึม
penetration(n) การแผ่ขยายอิทธิพล, See also: การแผ่ขยายวัฒนธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ,การซึมแทรก,การซึมผ่าน,ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม, Syn. ingress, entrace

English-Thai: Nontri Dictionary
penetration(n) การแทง,การรุก,การบุก,การเจาะ,การซึมผ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penetration๑. การทิ่มแทง๒. การชอนลึก๓. การเข้าลึก๔. ความลึกโฟกัส (เลนส์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetrationการล่วงล้ำ (อวัยวะเพศหญิง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration pass; penetration runเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration run; penetration passเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But rape without penetration is a form of piquerism, and that tells us he's sexually inadequate.แต่เป็นการข่มขืนโดยปราศจากการสอดใส่ เป็นรูปแบบหนึ่งของกามวิปริต และนั่นบอกเราว่า เขาเป็นพวกเสื่อมสมรรถภาพ Extreme Aggressor (2005)
Miss double penetration is ready for you.นางสาวจอมเสือก พร้อมให้นายบริการแล้ว Fix (2009)
The angle of penetration suggests a man over 6 feet tall.จากมุมองศาของลิ่มบ่งบอกว่า ผู้ชายคนนี้สูงประมาณ 6 ฟุต Polly Wants a Crack at Her (2010)
The unsub gets sexual gratification from penetration with a knife.เขาได้รับความพอใจทางเพศ จากการแทงด้วยมีด Compromising Positions (2010)
Nine millimeter hollow point, zero penetration due to kevlar lining.ขนาด 9 มม. ไม่ทะลุเข้าเกราะกันกระสุน Pandora (2011)
Don't do a double penetration right away.อย่าเพิ่งทำการสอดใส่ ทั้งหน้าและหลังทันที After Porn Ends 2 (2017)
Rick, I'll skip the foreplay and jump straight into the penetration then.ริก ผมจะข้ามพวกเรื่องไร้สาระ แล้วโดดไปที่ใจความสำคัญเลยแล้วกัน Smell the Weakness (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจาะ[kān jǿ] (n) EN: drilling  FR: pénétration [f]
การเจาะตลาด[kān jǿ talāt] (n, exp) EN: market penetration   FR: pénétration du marché [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENETRATION P EH2 N AH0 T R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetration (n) pˌɛnɪtrˈɛɪʃən (p e2 n i t r ei1 sh @ n)
penetrations (n) pˌɛnɪtrˈɛɪʃənz (p e2 n i t r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃刀[chī dāo, ㄔ ㄉㄠ, ] penetration of a cutting tool, #136,457 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Penetration {f}; Eindringen {n}; Durchbruch {m}penetration [Add to Longdo]
Penetrationskurve {f}penetration curve [Add to Longdo]
Penetrationsmesser {m} (Schmierfettprüfung)penetrameter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビームペネトレーションCRT[ビームペネトレーションシーアルティー, bi-mupenetore-shonshi-arutei-] (n) {comp} beam penetration CRT [Add to Longdo]
ペネトレーションテスト[penetore-shontesuto] (n) {comp} penetration test [Add to Longdo]
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts [Add to Longdo]
観入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) insight; penetration [Add to Longdo]
貫徹[かんてつ, kantetsu] (n,vs) accomplishment; realization; realisation; penetration; (P) [Add to Longdo]
貫入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs,adj-no) penetration [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
市場浸透[いちばしんとう, ichibashintou] (n) market penetration [Add to Longdo]
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P) [Add to Longdo]
侵入テスト[しんにゅうテスト, shinnyuu tesuto] (n) {comp} penetration test [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetration \Pen"e*tra`tion\, n. [L. penetratio: cf. F.
   p['e]n['e]tration.]
   1. The act or process of penetrating, piercing, or entering;
    also, the act of mentally penetrating into, or
    comprehending, anything difficult.
    [1913 Webster]
 
       And to each in ward part,
       With gentle penetration, though unseen,
       Shoots invisible virtue even to the deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A penetration into the difficulties of algebra.
                          --Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Acuteness; insight; sharp discoverment; sagacity; as, a
    person of singular penetration. --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Discernment; sagacity; acuteness; sharpness;
     discrimination. See {Discernment}, and {Sagacity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penetration
   n 1: an attack that penetrates into enemy territory [syn:
      {penetration}, {incursion}]
   2: clear or deep perception of a situation [syn: {penetration},
     {insight}]
   3: the act of entering into or through something; "the
     penetration of upper management by women"
   4: the ability to make way into or through something; "the
     greater penetration of the new projectiles will result in
     greater injuries"
   5: the depth to which something penetrates (especially the depth
     reached by a projectile that hits a target)
   6: the act (by a man) of inserting his penis into the vagina of
     a woman

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top