ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peerleß

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peerleß-, *peerleß*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peerless[ADJ] ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า, See also: ดีเลิศ, เยี่ยมที่สุด, Syn. unmatch, foremost, exemplary, Ant. worst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior

English-Thai: Nontri Dictionary
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดุล[ADJ] peerless, See also: incomparable, Syn. อดุลย์, Thai definition: ชั่งไม่ได้, ไม่มีเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary
PEERLESS    P IH1 R L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peerless    (j) pˈɪəʴləs (p i@1 l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty), #32,721 [Add to Longdo]
绝品[jué pǐn, ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, / ] peerless artwork; absolute gem, #85,426 [Add to Longdo]
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, / ] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) [Add to Longdo]
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled [Add to Longdo]
絶世[ぜっせい, zessei] (n,adj-no) peerless; unequaled; unequalled; matchless [Add to Longdo]
絶倫[ぜつりん, zetsurin] (adj-na,n,adj-no) matchless; unequaled; unequalled; peerless [Add to Longdo]
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery [Add to Longdo]
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) [Add to Longdo]
天下一品[てんかいっぴん, tenkaippin] (n) best article under heaven; peerless [Add to Longdo]
天下無双[てんかむそう, tenkamusou] (adj-na,adj-no,n) (See 天下無敵,天下無比) peerless; unequaled; unequalled [Add to Longdo]
天下無敵[てんかむてき, tenkamuteki] (adj-na,adj-no,n) (See 天下無双,天下無比) peerless; unequalled; unequaled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top