ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parliamentary procedure*

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: parliamentary procedure, -parliamentary procedure-, *parliamentary procedure*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parliamentary procedure; procedure, parliamentaryวิธีดำเนินการทางรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parliamentary procedure
   n 1: a body of rules followed by an assembly [syn: {order},
      {rules of order}, {parliamentary law}, {parliamentary
      procedure}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

parliamentary ( P AA2 R L AH0 M EH1 N T ER0 IY0) procedure ( P R AH0 S IY1 JH ER0)*

 


  

 
parliamentary
 • เกี่ยวกับรัฐสภา[Lex2]
 • (พาร์ละเมน'ทะรี) adj. เกี่ยวกับรัฐสภา [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับรัฐสภา,ของรัฐสภา,ซึ่งมีรัฐสภา [Nontri]
 • /P AA2 R L AH0 M EH1 N T ER0 IY0/ [CMU]
 • /P AA2 R L AH0 M EH1 N ER0 IY0/ [CMU]
 • (j) /pˌaːləm'ɛntriː/ [OALD]
procedure
 • ขั้นตอน: กระบวนการ, การดำเนินงาน [Lex2]
 • (โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ,วิธีการ,ระเบียบการ,วิธีการปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน,กำหนดการ. ###SW. procedural adj. ###S. course [Hope]
 • (n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง [Nontri]
 • /P R AH0 S IY1 JH ER0/ [CMU]
 • /P R OW0 S IY1 JH ER0/ [CMU]
 • (n) /pr'əs'iːʤər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top