ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pacht

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pacht-, *pacht*
CMU English Pronouncing Dictionary
PACHTER    P AE1 K T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pacht {f}leasehold [Add to Longdo]
Pacht {f}; Miete {f}lease [Add to Longdo]
Pachtdauer {f}term of lease [Add to Longdo]
Pachtzins {m}rent [Add to Longdo]
pachten; mieten; leasen (von) | pachtend; mietend; leasend | gepachtet; gemietet; geleast | pachtet; mietetto lease (from) | leaseing | leased | leases [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
租借[そしゃく, soshaku] Pacht [Add to Longdo]
租借地[そしゃくち, soshakuchi] Pachtland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Pacht /paxt/ 
   lease; leasehold; rent

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  pacht /pɑxt/
   farm

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top