ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

out of one's way

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out of one's way-, *out of one's way*
English-Thai: Longdo Dictionary
go out of one's wayอุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out of one's way[IDM] ไปให้พ้นทาง, See also: อย่าขวางทาง, Syn. out of one's way, Ant. out of one's way

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way   FR: essayer ; faire son possible
สาระแน[v.] (sāranaē) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop   FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄り道[よりみち, yorimichi] (n,vs) dropping in on the way; breaking one's journey; making a stopover; going out of one's way; (P) [Add to Longdo]
柄にも無く;柄にもなく[がらにもなく, garanimonaku] (exp) out of one's way; out of character; unlike one [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top