Search result for

org)制作,仅供交流学习,禁止用于任何商业用途

(0 entries)
(1.2081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -org)制作,仅供交流学习,禁止用于任何商业用途-, *org)制作,仅供交流学习,禁止用于任何商业用途*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

org ( AO1 R G))制作 (zhì zuò)仅供 (jǐn gōng)交流学习 (jiāo liú xué xí)禁止 (jìn zhǐ)用于 (yòng yú)任何 (rèn hé)商业用途 (shāng yè yòng tú)

 


  

 
org
 • องค์กร[Lex2]
 • /AO1 R G/ [CMU]
制作
 • (せいさく) (n,vs) (1) work (film, book); (2) production; creation; (P) [EDICT]
 • (zhì zuò, ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ) make; manufacture [CE-DICT-Simplified]
禁止
 • (きんし) (n,vs) prohibition; inhibition; ban; (P) [EDICT]
 • (jìn zhǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ) to prohibit [CE-DICT-Simplified]
 • (jìn zhǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ) to prohibit [CE-DICT-Traditional]
用于
 • (yòng yú, ㄩㄥˋ ㄩˊ) use in; use on; use for [CE-DICT-Simplified]
 • (yòng yú, ㄩㄥˋ ㄩˊ) use in; use on; use for [CE-DICT-Traditional]
任何
 • (rèn hé, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ) any; whatever; whichever; whatsoever [CE-DICT-Simplified]
 • (rèn hé, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ) any; whatever; whichever; whatsoever [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top