ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opaques

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opaques-, *opaques*, opaque
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา opaques มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *opaques*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opaque[ADJ] มัว, See also: ไม่ใส, ขุ่น, ทึบแสง, Syn. dim, cloudy, murky, Ant. transparent, translucent
opaque[ADJ] คลุมเครือ, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. obscure, Ant. clear, lucid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid

English-Thai: Nontri Dictionary
opaque(adj) อับแสง,ทึบแสง,ขุ่น,มัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radiopaque; roentgenopaqueทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenopaque; radiopaqueทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opaqueทึบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
opaqueทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque areaพื้นที่ทึบแสง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque materialวัสดุฝ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
opaque projectorเครื่องฉายภาพทึบแสง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreign Bodies, Opaqueการเห็นสิ่งแปลกปลอมที่ทึบแสง [การแพทย์]
Fuzzy Opaqueจอประสาทตาขุ่นขาว [การแพทย์]
opaque objectวัตถุทึบแสง, วัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
opaqueness[โอะเพค-เน็ซ] (n ) ขุ่น, ทึบ, มัว, ไม่ใส, อับแสง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might be, but the label's obscured and the varnish is odd... it's slightly opaque.อาจเป็นได้ แต่ยี่ห้อเห็นไม่ชัด น้ำมันเคลือบก็ดูแปลก The Red Violin (1998)
Water ain't exactly opaque.ที่จริงน้ำมันไม่มืดเลย Shake and Fingerpop (2009)
IT'S MORE OPAQUE.มันดูยากขึ้น อยู่ในเงามืด Skyfall (2012)
Sheriff Corbin's murder are opaque at best.ในคดีฆาตกรรมนายอำเภอ คอร์บิน มันเป็นเรื่องคลุมเครือที่สุด Blood Moon (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาลอ[N] walleye, See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of cont, Syn. ตาถั่ว, Example: ลุงเป็นตาลอมากขึ้นทุกทีต้องรีบพาไปหาหมอ, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ตาถั่ว[N] eye affected by cataract, See also: opaque spot on the cornea, Ant. ตาดี, Example: เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ตะกั่วแดง[N] red lead, See also: minium, vivid red opaque oxide (used chiefly as a pigment), cinnabar, Syn. เสน, Thai definition: สารประกอบประเภทออกไซด์ของตะกั่ว ลักษณะเป็นผงละเอียดสีแดงเข้ม ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีทา และทำแก้ว
ทึบแสง[V] opaque, See also: dim
ทึบ[ADJ] opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับแสง[adj.] (apsaēng) FR: opaque
ไม่โปร่งแสง[adj.] (mai prōngsaēng) EN: opaque   FR: opaque
ไม่โปร่งใส[adj.] (mai prōngsai) EN: murky ; opaque   
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
สีทึบ[n. exp.] (sī theup) EN: opaque colour   FR: couleur opaque [f]
ตะกั่วแดง[n. exp.] (takūa daēng) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar   FR: minium [m] ; cinabre [m]
ทึบ[adj.] (theup) EN: opaque   FR: opaque

CMU English Pronouncing Dictionary
OPAQUE OW0 P EY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opaque (j) ˈoupˈɛɪk (ou1 p ei1 k)
opaquely (a) ˈoupˈɛɪkliː (ou1 p ei1 k l ii)
opaqueness (n) ˈoupˈɛɪknəs (ou1 p ei1 k n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透明[bù tòu míng, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] opaque, #26,332 [Add to Longdo]
涅白[niè bái, ㄋㄧㄝˋ ㄅㄞˊ, / ] opaque white [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] opaque; white quartz [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontrastmittel {n}radiopaque material [Add to Longdo]
Undurchsichtigkeit {f}opaqueness [Add to Longdo]
dunkel; undurchsichtig; lichtundurchlässig; opak {adj}opaque [Add to Longdo]
undurchsichtig; unverständlich {adj}opaque [Add to Longdo]
undurchsichtig {adv}opaquely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オペーク[, ope-ku] (n) opaque [Add to Longdo]
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) [Add to Longdo]
遮光カーテン[しゃこうカーテン, shakou ka-ten] (n) lined curtain; opaque curtain [Add to Longdo]
乳色[にゅうしょく;ちちいろ, nyuushoku ; chichiiro] (n) milk white; opaque white [Add to Longdo]
濃茶[こいちゃ, koicha] (n) exceptionally dark, opaque matcha [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top