ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on top of the world

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on top of the world-, *on top of the world*, on top of the worl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on top of the world[IDM] มีความสุขมาก, See also: สุขล้น, Syn. sitting on top of the world, Ant. sitting on top of the world

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# I was on top of the world livin' high ## ฉันอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของโลก # Toy Story (1995)
The three of us, on top of the world.พวกเราสามคนบนจุดสูงสุดของโลก James and the Giant Peach (1996)
Besides, think he's out there feeling on top of the world?คุณว่าป่านนี้เค้าคงไปนั่งเหลิง.. อยู่ที่ไหนสักแห่งมั้ยล่ะ? The Great Raid (2005)
##[I'm Sitting On Top Of The World]##[I'm Sitting On Top Of The WorldKing Kong (2005)
I should be on top of the world, huh?ฉันจะไปเที่ยวรอบโลกม หืม? If in Love... Like Them (2007)
Now is the perfect time. You're on top of the world.ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสม คุณกำลังอยู่ในจุดสูงสุด Music and Lyrics (2007)
Rhino was on top of the world.เจ้าแรดเป็นสุดยอด The Ten (2007)
The big question is, with Serena single and on top of the world, will constance become the house of Van der Woodsen?คำถามคือ เซรีน่าโสดและอยู่จุดสูงสุดของโลกรึเปล่า แล้วคอนสแตนซ์จะกลายเป็นบ้าน ของแวน เดอ วูดเซ่นหรือเปล่า The Ex-Files (2008)
I could go on, but all I'm saying is I'm standing on top of the world.ผมอยู่ ณ จุดสูงสุดของโลก Jumper (2008)
No, no. He's on top of the world.ไม่ เขามีความสุขสุดยอด Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
That's why we're on top of the world.เพราะอย่างนี้เราถึงอยู่เหนือโลก Public Enemies (2009)
One thing about being on top of the world:สิ่งเดียวเกี่ยวกับการอยู่บนจุดบนสุดของโลก In the Realm of the Basses (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on top of the worldHe's on top of the world after hearing the good news.
on top of the worldI feel on top of the world.
on top of the worldJane was on top of the world when she got a record contract.
on top of the worldOn top of the world.
on top of the worldWhat a wonderful morning! I feel on top of the world.
on top of the worldYou look on top of the world every morning.

Japanese-English: EDICT Dictionary
足が地に着かない;足が地に付かない;足が地につかない[あしがちにつかない, ashigachinitsukanai] (exp) losing oneself; on top of the world; walking on air; frivolous [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top