Search result for

nucha* nape

(1 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nucha* nape-, *nucha* nape*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nucha; napeต้นคอ, หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

nucha ; nape

 


  

 
nape
  • ต้นคอ: ด้านหลังของคอ [Lex2]
  • (เนพ,แพน) n. หลังคอ [Hope]
  • (n) ต้นคอ [Nontri]
  • (n) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
niche, nacho, much, Noach, natch, notch, Licha, mocha, Nashua, NCAA, ouch, such, Nash, niches, nosh, inch, Lucho, Lucia, Munch, Nubia, Rocha, Sacha, bunch, dacha, duchy, munch, Burch, Butch, butch, nah, Chan, NIH, char, NYC, Punch, hunch, lunch, nus, punch, Bunche, Nichol, bunchy, nachos, Ch, Na, Noah, Quechua, ch, nu, NC, NH, nigh, Dutch, Ochoa, dutch, hutch, knish, lurch, nu's, punchy, CIA, Che, Chi, NEH, chi, NBA, NCO, NRA, Nonah, Norah, eunuch, nth, nub, nun, nut, och, sch, Enoch, Knuth, couch, pouch, touch, vouch, gnash, niche's, penuche, Noach's, notch's *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Buchs, Buch, Fuchs, Luchs, Tuchs, Wuchs, buche, bucht, nicht, wuchs, Tuch, auch, euch, nach, noch, such, Nacht, Nugat, Suche, Sucht, Wucht, Zucht, suche, sucht, Chat, Buchen, buchen, nächst, Kuchen, Suchen, suchen, fuchsen, juchzen, wuchten Name, Napf, Nase, nage, nahe

Similar FRENCH words suggested by aspell:
mucha, moucha, muchas, bûcha, nicha, hucha, jucha, mouchas, rucha, muchât, boucha, bûchas, muchai, nichas, huchas, juchas, ruchas, coucha, doucha, loucha, toucha nappe, nappé, napel, napée, cape, capé, lape, lapé, nafé, nage, nagé, nase, nope, nopé, pape, râpe, râpé, sape, sapé, tape, tapé, vape, n'axe, n'aie

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top