ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nachzudenken

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nachzudenken-, *nachzudenken*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, in my bed, I've had time to think.Ich hatte viel Zeit, nachzudenken. L'étrange Monsieur Steve (1957)
What's crazy is to imagine incredible things.Was ich verrückt finde, ist, wirklich über Ungeheures nachzudenken. Elevator to the Gallows (1958)
Some more of that doing without thinking?Noch mal handeln, ohne nachzudenken? The Law and Jake Wade (1958)
"I should've brought a stone for the knife, " he thought.Aber du hast es nicht. Jetzt ist keine Zeit, darüber nachzudenken. The Old Man and the Sea (1958)
You find yourself thinking about this, realizing what a wonderful thing your body is and what an awful and wrong thing it is to maltreat it.Du fängst an, darüber nachzudenken und erkennst, wie wunderbar dein Körper ist und dass es falsch ist, ihn zu misshandeln. The Diary of an Unknown Soldier (1959)
never for a second considering where you'd get the money.Ohne darüber nachzudenken, woher du das Geld bekommen kannst. Out There - Darkness (1959)
I make those to help me think sometimes.Die helfen mir manchmal nachzudenken. Anatomy of a Murder (1959)
It's so hard to try to think what to do.Es ist so schwer, wenn ich versuche, darüber nachzudenken. The Diary of Anne Frank (1959)
When I begin to think I get mad.Wenn ich anfange, nachzudenken... dann werde ich wütend. The Diary of Anne Frank (1959)
I had plenty of time to figure out how to get back at you.Und da hatte ich lange genug Zeit, darüber nachzudenken, wie ich dich erwischen kann. Face of the Frog (1959)
It is now 28 hours and 11 minutes since I let you go home to think.Janey, du hattest jetzt bereits 28 Stunden und 11 Minuten Zeit um nachzudenken. It Happened to Jane (1959)
Makes a girl think.Da fängt man an nachzudenken. Some Like It Hot (1959)
Makes a girl think.Da fängt man an nachzudenken! Some Like It Hot (1959)
ANYWAY, IT STARTED ME THINKING.Jedenfalls begann ich nachzudenken. Perchance to Dream (1959)
- What is there to think about?Was gibt es da nachzudenken? Exodus (1960)
But I hate to even think about it.Aber ich hasse es, darüber überhaupt nachzudenken. Psycho (1960)
He thought he could solve all problems without reflection or calculation Calculation!Er dachte, man könne Probleme lösen, indem man einfach losrennt, ohne nachzudenken, ohne Berechnungen! Paris Belongs to Us (1961)
I want you to seem to be surging forward. Try againIch will, dass Sie sich immer vorwärtsbewegen, ohne nachzudenken. Paris Belongs to Us (1961)
AND WHERE ARE THE CHILDREN? UPSTAIRS WITH ANNA.Ich wollte mal ein Weilchen allein sein, um nachzudenken. The Innocents (1961)
We're here to not think.Wir sind hier, um nicht mehr nachzudenken. Saint-Tropez Blues (1961)
Well then, we have plenty of time to consider this offer.15 Tage, so ist es. -Gut, dann haben wirgenauso lange Zeit, um überdas Angebot nachzudenken. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
Well, it seems she's got something to think about now, anyway.Na, über das, was sie jetzt erlebt, lohnt es nicht mehr nachzudenken. Barabbas (1961)
You know, we do things without thinking about them at all.Wissen Sie, wir tun oft Dinge, ohne darüber nachzudenken. A Penny for Your Thoughts (1961)
Because he couldn't stop thinking about it.Weil er nicht aufhören konnte, darüber nachzudenken. Shadow Play (1961)
See, that's what i don't understand- i don't understand how it is that i could crush them out, and i don't think about it, i don't feel it.Siehst du, das verstehe ich nicht. Ich kann nicht verstehen, wie ich sie erschießen lassen kann, ohne nachzudenken. Ich fühle nichts dabei. The Mirror (1961)
You still have time to think about the rest.Du hast immer noch Zeit, über den Rest nachzudenken. Le combat dans l'île (1962)
Since we came out, I've forgotten to think about... before.Seit wir hier sind, habe ich vergessen, über früher nachzudenken. Sundays and Cybèle (1962)
And here, I'd forgotten to think about it.Und hier habe ich vergessen, darüber nachzudenken. Sundays and Cybèle (1962)
What is there to think about?Was gibt es da nachzudenken? How the West Was Won (1962)
But just then he begins to think.Während er wegrennt, fängt er plötzlich an nachzudenken. Vivre Sa Vie (1962)
It was an impulsive movement to gain time for thought, to make sure that my vision had not deceived me, to calm and subdue my fancy for a more sober and more certain gaze.Es war eine unwillkürliche Bewegung, um Zeit zu gewinnen und nachzudenken, um mich zu vergewissern, dass mein Blick mich nicht getäuscht hatte, um meinen Geist zu beruhigen und auf eine kühlere und zuverlässigere Betrachtung vorzubereiten. Vivre Sa Vie (1962)
- It's 5 to 12, Mr. Lagerführer. There's no time to think about it.Wir haben keine Zeit mehr, um darüber nachzudenken. Nackt unter Wölfen (1963)
I've had time to think about myself since Kurt died.Seit Kurts Tod hatte ich Zeit, über mich nachzudenken. The Cardinal (1963)
I suggest you deliberate further.Ich rate Euch, darüber nachzudenken. Cleopatra (1963)
I'm trying to think!Ich versuche nachzudenken. The Great Escape (1963)
The 20 years after the war gave us time to think.Wir hatten in den 20 Jahren seit Kriegsende genug Zeit, darüber nachzudenken. Atragon (1963)
I beg your pardon?Deshalb mag ich die Gegenwart, weil... ich in der Gegenwart keine Zeit habe nachzudenken. Une Femme Mariée (1964)
I came here to think, period.Ich bin nur hier, um nachzudenken. The 10th Victim (1965)
I'll give you time to think about it while I'm going to get your little brother to prove that I always keep my word.Ich gebe Ihnen nun Zeit darüber nachzudenken. Inzwischen werde ich Ihren Bruder holen. Um Ihnen zu beweisen, dass ich das halte, was ich versprochen haben. Fantomas Unleashed (1965)
Right, every waiter... to be possibly my husband in disguise.Richtig, bei jedem Kellner... darüber nachzudenken, ob sich nicht dahinter mein Mann verbirgt. Again the Ringer (1965)
Tony just hasn't had time to think about it.Tony hatte noch keine Zeit, darüber nachzudenken. Jeannie and the Marriage Caper (1965)
Give us a chance to think.Gib uns die Chance nachzudenken. Movie Star Munster (1965)
Once a bloke starts thinking about a bird he's finished with, well, there's a waste of time for you.Wenn ein Mann anfängt, über eine Verflossene nachzudenken, na, das ist doch Zeitverschwendung. Alfie (1966)
Well, it's time you started thinking about... that.Nun, du solltest anfangen, darüber nachzudenken. Carry On Screaming! (1966)
You'll have time to figure it out.Sie haben ja Zeit, darüber nachzudenken. Hogan Gives a Birthday Party (1966)
As a matter of fact, I do.Ohne lang nachzudenken, weiß ich jemanden. The Assassin (1966)
Try and just do a couple without thinking about it, eh? Go on.Schlag mal ein paar, ohne nachzudenken. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
Madam, I've had a little time to think about what you did.Madam, ich hatte etwas Zeit, über Ihre Worte nachzudenken. Bigger Than a Bread Box and Better Than a Genie (1966)
Lucky I've still got time to think of something better.Gut, dass ich noch Zeit habe, besser darüber nachzudenken. A Man and a Woman (1966)
Well? I hope a night's meditation was profitable.Sie sollten mal eine Nacht Gelegenheit haben, darüber nachzudenken, wie man mit Beamten umgeht. The Restaurant (1966)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ohne lange nachzudenkenOTTOMH : off the top of my head [Add to Longdo]
ohne nachzudenkenWT : without thinking [Add to Longdo]
ohne viel nachzudenkenWTTM : without thinking too much [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top