ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

n��tigen | jdn. n��tigen, etw. zu tun | zum handeln n��tigen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -n��tigen | j [...] eln n��tigen-, *n��tigen | j [...] eln n��tigen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ナンキョウ[なんきょう, nankyou] (n) ข่า
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคลายความเครียด
短期[たんき, tanki] (vt, adj, adv) ระยะส้น, See also: A. 長期, R. 中期
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
関心[かんしん, kanshin] (vt) สนอกสนใจ
短期[たんき, tanki] (adj, adv) ช่วงเวลาส้นๆ, See also: A. 長期, R. 中期
判断[はんだん, handan] (n, vi, vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
所管[しょかん, shokan] (n, adj) อำนาจในการตัดสิน
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
立憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
喫煙所[きつえんじょ, kitsuenjo] (n) ที่สูบบุหรี่
婚姻登録証[こんいんとうろくしょう, kon'intourokushou] (n) ทะเบียนสมรส
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
莢豌豆[さやえんどう, sayaendou] (n, adj) ถั่ว, ที่ใช้ถั่ว, See also: S. bead, pill
偽善[ぎぜん, gizen] เจ้าเล่ห์
混乱[こんらん, konran] (n) ความปั่นป่วน , วุ่ยวาย , โกลาหล
認識[にんしき, ninshiki] (n) การยอมรับ
選別[せんべつ, senbetsu] (n, vt) การเลือก การคัดเลือก
バ-ジョン[ばーしょん, bashon] เวอร์ชั่น (Version)
点検[てんけん, tenken] (n, vi) (การ)ตรวจสภาพ, See also: S. 検査, R. 調査
基板[きばん, kiban] (n) แผ่นวงจรไฟฟ้า, See also: S. Printed Circuit Board PCB
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดลมระบายอากาศ, See also: R. 送風機、扇風機
犯行[はんこう, hankou] (n) อาชญากรรม, See also: R. 犯人
[けん, ken] (n) คดี, เรื่อง หรือ หัวข้อที่เป็นปัญหา, See also: R. 事柄、問題
参上[さんじょう, sanjou] (n, vi, vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา, See also: S. 訪問、伺う
追伸[ついしん, tsuishin] (n) ปัจฉิมลิขิต (ป.ล.)
御膳[ごぜん, gozen] (n) อาหารที่จัดวางในสำรับสำหรับกษัตริย์, See also: R. 食事
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, See also: S. 代価、価格
相関[そうかん, soukan] (n, vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
新形[しんがた, shingata] (n) รุ่นใหม่, โฉมใหม่, See also: S. 新型
手付金[てつけきん, tetsukekin] (n) เงินมัดจำ, See also: S. 手付
消火栓[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง, See also: R. 火事
反対[はんたい, hantai] (n, prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม, See also: S. 逆
炊飯器[すいはんき, suihanki] (n) หม้อหุงข้าว
缶切り[かんきり, kankiri] (n) ที่เปิดกระป๋อง
文句[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า, See also: R. 文句を言う
ずきんずきん[ずきんずきん, zukinzukin] (vt) ปวดตุบ ๆ (ใส่อารมณ์ว่าปวดมาก) - ปวดฟัน: 歯がずきずきする。 - ปวดฟันมาก : 歯がずきんずきんする。, See also: S. ずきずき
ガンガン[がんがん, gangan] (n, vt, adj, adv) -(คำเลียนเสียง) แก๊ง แก๊ง : がんがん音。 - ปวดหัว : 頭ががんがんする。
医院[いいん, iin] (n) คลีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค, See also: R. 病院、診療室
人文学部[じんぶんがくぶ, jinbungakubu] (n) คณะมนุษยศาสตร์
認識[にんしき, ninshiki] ตระหนัก
貧乏[びんぼう, binbou] (n, vt, adj) ยากจน ตัวอย่าง 私がびんぼう人です。(ฉันเป็นคนจน)
考え物[かんがえもの, kangaemono] (n) แปลตรงๆ ว่า เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา. แต่โดยมากใช้ในการแนะนำผู้อื่นไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
勘弁[かんべん, kanben] (n) ยกโทษ ขออภัย ในบางครั้งใช้ในการปฏิเสธคำขอร้อง
人口稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
人口甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์
人工呼吸を施す[じんこうこきゅうをほどこす, jinkoukokyuuwohodokosu] (modal, verb) ผายปอด
人工降雨[じんこうこうう, jinkoukouu] (n) ฝนเทียม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top