หรือคุณหมายถึง myopia% near-sight% nearsightedneß?
Search result for

myopia* near- [...] arsightedness

(1 entries)
(0.2759 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -myopia* near- [...] arsightedness-, *myopia* near- [...] arsightedness*, myopia* near-sight* nearsightednes
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
myopia; near-sight; nearsightednessสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

myopia ( M AY0 OW1 P IY0 AH0); near ( N IH1 R)-sight ( S AY1 T); nearsightedness ( N IY1 R S AY2 T AH0 D N AH0 S)

 


  

 
myopia
 • ภาวะสายตาสั้น[Lex2]
 • (ไมโอ\'เพีย) n. ภาวะสายตาสั้น,การมองการณ์ไม่ไกล [Hope]
 • (n) สายตาสั้น [Nontri]
 • /M AY0 OW1 P IY0 AH0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
near
 • ใกล้: ใกล้ๆ, ที่มีระยะทางใกล้กัน [Lex2]
 • ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด: ใกล้ชิด [Lex2]
 • ในระยะเวลาอันใกล้[Lex2]
 • ใกล้เข้ามา: เข้ามาใกล้, ใกล้ [Lex2]
 • (เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา. ###SW. nearness n. ###S. close [Hope]
 • (adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด [Nontri]
 • (pre) ใกล้,เกือบจะ,แทบ,จวน,เร็วๆนี้ [Nontri]
 • (vi,vt) เข้ามาใกล้,ใกล้เข้ามา [Nontri]
 • /N IH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
sight
 • การเห็น: สายตา, กำลังสายตา, การมองเห็น [Lex2]
 • ภาพ: วิว, ทิวทัศน์, สิ่งที่มองเห็น [Lex2]
 • เห็น: มองเห็น, สังเกตเห็น [Lex2]
 • เล็ง: เล็งวัด, ส่อง [Lex2]
 • (ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด [Hope]
 • (n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต [Nontri]
 • (vt) ส่อง,เห็น,เล็ง,สังเกต,ทอดสายตา [Nontri]
 • /S AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
nearsightedness
 • การมีสายตาสั้น[Lex2]
 • /N IY1 R S AY2 T AH0 D N AH0 S/ [CMU]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Lear, Narr, Nest, Nero, Nerv, Nerz, Bar, Bea, bar, rar, Anwar, Ar, Hera, Neckar, Nektar, er, Lears, Neger, Negro, Nehru, Nepal, Notar, gebar, neuer, Beas, Behr, Maar, Meer, Ness, mehr, nett, neue, zwar, NDR, NEC, NVA, New, Zar, dar, der, gar, her, nah, neu, nur, per, wer, linear, Ungar, nebst, unbar, Neapel, Deal, Haar, Heer, Herr, Isar, Jean, Neid, Neon, Nepp, Netz, News, Noah, Paar, Peak, Star, Team, Teer, Wehr, kehr, klar, leer, nein, neun, paar, real, sehr, zehr, Bart, Bern, Bert, Wart, Meran, Art, Unart, Lesart, derart, neben, neunt, Farn, Garn, Harn, Kern, Part, UART, Wert, fern Sicht, sieht

Similar FRENCH words suggested by aspell:
myopie, myopies, myopes, myope

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top