ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mosque

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mosque-, *mosque*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mosque(n) สุเหร่า, See also: มัสยิด, Syn. masjid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mosque(มอสคฺ) n. สุเหร่า

English-Thai: Nontri Dictionary
mosque(n) สุเหร่าแขก, มัสยิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mosquesมัสยิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In every temple and mosque they have pledged to die before they lift a hand against each other.เขาได้กล่าวปฏิญาณว่าจะตาย ก่อนที่จะยกมือทำร้ายคนอื่น Gandhi (1982)
Uh, like a mosque he attends?หรือว่าอย่างมัสยิด Rendition (2007)
Does he... Does he even attend a mosque?เขาไปมัสยิดบ้างมั้ย Rendition (2007)
We could penetrate every goddamn Salafi mosque in the world and still not even get close.เราแทรกซึมไปตามมัสยิดทั่วโลก แต่ยังหาตัวเชาไม่ได้ Body of Lies (2008)
The Ikhwan Ishfan. They're just a study group of believers at his local mosque.อิควาน อิซาน พวกที่เริ่มคลั่งศาสนา ตามมัสยิดท้องถิ่นน่ะ Body of Lies (2008)
He builds mosques and shopping malls.สร้างมัสยิดและศูนย์การค้า Body of Lies (2008)
I'm near a Mosque. I could hear the call to prayer over the P.A.ผมอยู่ใกล้สุเหร่า ผมได้ยินเสียงสวด Buried (2010)
My mosque is in a league.มัสยิดของผมยังอยู่ในลีคเลย The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Now imagine what that would be if she was sitting in a church pew or a synagogue or a mosque or, for that matter, laying by herself at night in the middle of her bed, and this happened.ถูก ฉันต้องการที่จะลอยอีกครั้ง นั่นคือเย็น โอเคดี Is There a Creator? (2010)
Mosque's way the hell over there. Tower's fair game.หนทางสู่นรกเลยที่นั่น หอแห่งกลเกม We'll Meet Again (2012)
Do you know when this changed from a Christian church to a mosque?คุณรู้มั้ยว่าสุเหร่านี้ถูกเปลี่ยน จากโบสถ์คริสต์มาเป็นสุเหร่าตั้งแต่เมื่อไร Rain on the Evil and on the Good (2012)
When was the Hagia Sophia made into a mosque?สุเหร่าถูกเปลี่ยนเป็นของมุสลิมตั้งแต่เมื่อไร Rain on the Evil and on the Good (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัสยิด(n) mosque, Syn. สุเหร่า, Example: พวกชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดมัสยิดและสวนสาธารณะ, Count Unit: แห่ง, มัสยิด, หลัง, Thai Definition: สถานที่ซึ่งอิสลามิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
มัสยิด(n) mosque, Syn. สุเหร่า, Example: พวกชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดมัสยิดและสวนสาธารณะ, Count Unit: แห่ง, มัสยิด, หลัง, Thai Definition: สถานที่ซึ่งอิสลามิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
สุเหร่า(n) mosque, Syn. มัสยิด, Example: ชาวมุสลิมไปสวดมนต์ที่สุเหร่าทุกวันศุกร์, Count Unit: สุเหร่า, หลัง, Thai Definition: สถานที่ซึ่งผู้นับถือศาสนาอิสลามใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
กะดี(n) mosque, Syn. สุเหร่า, Count Unit: โรง, หลัง, Thai Definition: โรงทำพิธีศาสนาอิสลาม-ชนอิสลาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบสถ์แขก[bōt khaēk] (n, exp) FR: mosquée [ f ]
มัสยิด[matsayit] (n) EN: mosque ; masjid  FR: mosquée [ f ]
สุเหร่า[surao] (n) EN: mosque  FR: mosquée [ f ]
วัดแขก[wat Khaēk] (n, exp) FR: mosquée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mosque
mosque
mosques
mosques
mosqueda
mosquera

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mosque
mosques

WordNet (3.0)
mosque(n) (Islam) a Muslim place of worship that usually has a minaret

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Mosque

n. [ F. mosquée, Sp. mezquita, Ar. masjid, from sajada to bend, adore. ] A Muslim church or place of religious worship. [ Written also mosk. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清真寺[qīng zhēn sì, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ ㄙˋ,   ] mosque #23,150 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moschee { f } | Moscheen { pl }mosque | mosques [Add to Longdo]
Senegalschwalbe { f } [ ornith. ]Mosque Swallow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モスク[mosuku] (n) mosque; (P) #15,251 [Add to Longdo]
回教寺院[かいきょうじいん, kaikyoujiin] (n) mosque [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top