Search result for

molted

(108 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molted-, *molted*, molt, molte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา molted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *molted*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molt[VI] (นกหรือสัตว์อื่น) สลัดขน, Syn. moult
molt[VI] (นกหรือสัตว์อื่น) สลัดขน, Syn. moult
molt[VI] ลอกคราบ, Syn. moult, remove skin
molt[VT] ลอกคราบ, Syn. moult, remove skin
molto[ADV] มาก (ทางดนตรี)
smolt[N] ลูกปลาแซลมอน
molten[ADJ] ซึ่งหลอมละลาย, See also: ซึ่งหลอมเหลว, Syn. heated, melted, fused, Ant. cold, cool, solid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molt(โมลทฺ) vi.,vt. เปลี่ยนขน,ลอกคราบ. n. การเปลี่ยนขน,การลอกคราบ,ขนหรือคราบหลุดออก, See also: molter n., Syn. moult
molten(โมล'เทิน) adj. หลอมเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
molt(vi) ลอกคราบ,เปลี่ยนขน
molten(vt) pp ของ melt

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
molten pool; weld poolแอ่งหลอมเหลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weld pool; molten poolแอ่งหลอมเหลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Molten Slag กากเหลว
กากเหลวที่เกิดจากการเผาที่อุณหภูมิสูงในเตา เผา มักจะไหลออกจากระบบเตาเผาพร้อม ๆ กับเถ้าถ่าน [สิ่งแวดล้อม]
Molten Salt Combustion การเผาไหม้ด้วยเกลือเหลว
เทคนิคการเผาไหม้เพื่อกำจัดสารอินทรีย์โดยการ ฉีดพ่นในอ่างเกลือเหลว ณ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล เกลือที่ใช้ ได้แก่ โซเดียมหรือโพแทสเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Molten Slagขึ้โลหะเหลว [การแพทย์]
Moltingลอกคราบ [การแพทย์]
Molting Hormoneฮอร์โมนลอกคราบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Smoking John Smoltz.จอห์น สมอทซ์ผู้ลึกลับ Nights in Rodanthe (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
But they thought that it was the mode of quenching the molten metal that hardened it.แ่ต่พวกเขาคิดว่านั่นเป็นวิธีหนึ่ง การทำให้เหล็กที่ หลอมเหลวอยู่เย็นตัวลงทันที ก็จะทำให้เหล็กแข็งแกร่งขึ้น A Night at the Bones Museum (2009)
The redheaded boy pees on the molten metal.ฉี่ของเด็กชายหัวแดง รดลงบนเหล็กร้อนแดง A Night at the Bones Museum (2009)
Then captain sweatpants, molten river.แล้วกัปตันกางเกงวอร์มจะใช้ แม่น้ำมอลตัน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
- It's molto grande.- โมโต แกรนด์ When in Rome (2010)
I mean, if this star really is this Young, then that planet should still be a ball of molten rock.ผมหมายถึง ถ้าดาวดวงนี้จริง ๆ แล้วยังอายุน้อย มันน่าจะยังคงเป็นแค่ก้อนหินก้อนเล็ก Faith (2010)
Molto bene!สุดยอดเลย! Chuck Versus the Final Exam (2010)
OK, planet this size, two poles, your basic molten core...พวกมันต้องการระเบิดนิวเคลียร์ 40%. The Eleventh Hour (2010)
Okay, also, uh, will you tell Clark to throw a blanket over my molting swallowtail caterpillars at 4:30 or they will die.โอเค ช่วยบอกให้คาร์ก ไปจัดการ ทำความสะอาดกล่องหางหนอน ที่กำลังลอกคราบให้ด้วย หนอนผีเสื้อน่ะ ตอนเวลา 4.30 The Witch in the Wardrobe (2010)
Oh, he's just molting.มันแค่ผลัดขนน่ะ Special Education (2010)
Molto bene.แจ๋วเลย Middle Man (2010)
Molten steel, razor-sharp blades, lots of time to himself.หลอมเหล็ก ฝนดาบ และอื่นๆอีก How to Train Your Dragon (2010)
Molto bene!Molto Bene (ดีมาก) Competitive Wine Tasting (2011)
One more second, he was ready to pour molten wax directly into his ears.วินาทีต่อมา เขาคงพร้อมที่จะไปหยอดยาล้างขี้หูเลยหละ And Lots of Security... (2011)
Ok, it won't be a molten mass next week, I promise.โอเค สัปดาห์หน้า มันคงไม่ละลายเละเทะอีกแล้ว ฉันสัญญา Hope (2011)
Some molt, some eat their young, which I consider the height of bad parenting, but as far as we're concerned, they're pretty harmless to us.บางชนิดลอกคราบ บางชนิดกินลูกตัวเอง ซึ่งฉันว่าพวกเนี้ย เป็นพ่อแม่ที่แย่มาก แต่ยังไงก็เหอะ พวกนี้ไม่ค่อยมีอันตรายกับเราเท่าไหร่ Tarantella (2012)
This is me thinking! And molting!ฉันก็คิดอยู่นี่ไง CTRL:A (2012)
An unsightly heap of molten dreams.การที่ฝันจำนวนมาก ต้องสูญสลาย Doubt (2012)
- Oh, my Lord. - Molten steel running everywhere.โอ้พระเจ้าของฉัน เหล็ก Molten ทำงานทุก. One Chance (2013)
Wanblees... get cuter after their first molting.วอนบลี เดี๋ยวลอกคราบก็น่ารักขึ้น Caged Fae (2013)
"Having encountered the molten beast twice before,"เคยมีการพบสัตว์หลอมละลายสองครั้งมาก่อน" Volcanalis (2013)
This seam in the sedimentary layers suggests some sort of molten cave-in a few decades back.รอยต่อในชั้นตะกอนนี้มัน การละลายบางส่วนที่อยู่ในถ้ำ เพียงไม่กี่สิบปี 0-8-4 (2013)
The blast wave will incinerate that city into molten metal.คลื่นระเบิดจะเผาเมืองที่เป็นโลหะ หลอมเหลว Transformers: Age of Extinction (2014)
Rogue planets are molten at the core but frozen at the surface.ดาวเคราะห์ โกง ถูกหล่อที่เป็นแกนหลัก แต่แช่แข็งที่พื้นผิว Standing Up in the Milky Way (2014)
The molten rock ignited coal deposits and polluted the air with carbon dioxide and other greenhouse gases.หินหลอมเหลว จุดประกายเงินฝากถ่านหิน และการปนเปื้อนในอากาศ กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Then, once again, the molten rock beneath Earth's surface burst forth and flooded a huge area of western India.หินหลอมเหลวอยู่ใต้พื้นผิวโลก ระเบิดออกมาและน้ำท่วมพื้นที่ขนาด ใหญ่ของทางตะวันตกของอินเดีย The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
For the planet's molten core.สำหรับดาวเคราะห์ หลักหลอมเหลว ออกซิเจน The Clean Room (2014)
The molten rock that erupted from Earth's crust left this caldera,หินหลอมเหลวที่พวยพุ่ง ออกมาจากเปลือกโลก เหลือสมรภูมินี้ The Immortals (2014)
Moltke!Moltke! My Führer (2007)
I'm so ticked off that I'm molting! Patience, Iago.อดทนไว้ ไอโก้ Aladdin (1992)
First I'll eat, then I'll molt.ผมจะกิน, จากนั้นจะลอกคราบ Metamorphosis (2001)
- It's skin. He must be molting.เหมือนกับผิวหนังนะ สงสัยเขาจะเพิ่งลอกคราบแน่ๆ Metamorphosis (2001)
Eusebio, er, er... (Pidgin Spanish) Er, molto bueno...อูเซบิโอ.. เอ่อ.. เอ่อ.. Love Actually (2003)
And "molto bueno" is Spanish.แล้ว มอลโต บัวโน่ ก็เป็นภาษาสเปนด้วยค่ะ Love Actually (2003)
Into the black lake of my molten heartสู่ทะเลสาปอันมิดมิของฉัน จากใจที่ละลาย Nobody Knows (2004)
Molten Cheese!ยิ้มหน่อย! Swing Girls (2004)
Molti morti- many dead.Molti morti - many dead. The Omen (2006)
All greasy and gritty, it looks like it's molting...ทั้งลึ่นทั้งมันวาวระยับ ราวกับจะหลุดหลอก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Wow. Good. molten lava cake with a two-carat diamond ring filling.ลาวาเค้กสอดใส่แหวนเพชร 2 กะรัต Chuck Versus the Marlin (2008)
I've never once seen you work with molten sugar.ฉันไม่เคยเห็นเธอใช้สายไหมทำของหวานเลย You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Molto grazie, Dr Lizardo.Molto grazie, Dr. Lizardo. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
Bravissimo, lei parla molto bene Italiano.Bravissimo, lei parla molto bene Italiano. Crocodile Dundee (1986)
E molto pericoloso, signorina.E molto pericoloso, signorina. A Fish Called Wanda (1988)
Molto pericoloso...Molto pericoloso... A Fish Called Wanda (1988)
I love your scarf.- Molto bene, molto bene. - Toller Schal. New York Stories (1989)
Tommy Molto's secretary said he wasn't coming in today.Tommy Molto kommt heute nicht, sagt seine Sekretärin. Presumed Innocent (1990)
Tommy Molto?Tommy Molto? Presumed Innocent (1990)
Molto would tip him off on everything.Molto verrät alles. Presumed Innocent (1990)
Molto's left.Molto ist gegangen. Presumed Innocent (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moltThe volcano poured molten rock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินยวง[N] colour of molten silver, See also: silvery white, Syn. สีเงินยวง, Example: มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าสีเงินยวง, Thai definition: สีเหมือนสีเงินที่ละลายคว้างในเบ้า เรียกว่า สีเงินยวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินยวง[adj.] (ngoenyūang) EN: molten silver colour ; silvery white   
สีเงินยวง[n. exp.] (sī ngoenyūang) EN: colour of molten silver   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLT    M OW1 L T
MOLTZ    M OW1 L T S
MOLTEN    M OW1 L T AH0 N
MOLTER    M OW1 L T ER0
MOLTON    M OW1 L T AH0 N
MOLTING    M OW1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molto    (a) (m o1 l t ou)
molten    (v) (m ou1 l t @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmelze {f} (Metall)melting; molten mass [Add to Longdo]
Schmelze {f} (flüssiges Metall; Glas)molten metal; molten glass [Add to Longdo]
abstreifen; verlierento molt [Am.]; to moult [Br.] [Add to Longdo]
sich haarento molt [Am.]; to moult [Br.] [Add to Longdo]
sich häutento molt [Am.]; to moult [Br.] [Add to Longdo]
sich mausern; sich federn (Vogel) | mausernd | gemausert | mausertto molt [Am.]; to moult [Br.] | molting; moulting | molted; moulted | molts; moults [Add to Longdo]
schmelzen; erweichen | schmelzend; erweichend | geschmolzen; erweicht | es schmilzt | es schmolz | es ist/war geschmolzen | es schmölze | schmilz! | nicht geschmolzento melt {melted; melted, molten} | melting | melted; molten | it melts | it melted | it has/had melted | it would melt | melt! | unmelted [Add to Longdo]
Junglachs {m} [zool.]smolt [Add to Longdo]
Mauser {f}; Haarwechsel {m}; Häutung {f} [zool.]molt [Am.]; moult [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
換羽[かんう, kan'u] (n) molting [Add to Longdo]
換羽期[かんうき, kan'uki] (n) molting season [Add to Longdo]
換毛[かんもう, kanmou] (n,vs) molting [Add to Longdo]
三眠蚕[さんみんかいこ, sanminkaiko] (n) three-molt silkworm [Add to Longdo]
脱皮[だっぴ, dappi] (n,vs) (1) ecdysis; shedding (of skin); sloughing; molting; moulting; casting off; (2) freeing oneself; breaking with (convention, etc.); (P) [Add to Longdo]
[タン, tan] (n) (1) (See 水・みず・1) hot water; (2) hot bath; hot spring; (3) molten iron; (P) [Add to Longdo]
溶銑;熔銑;鎔銑[ようせん, yousen] (n) molten iron [Add to Longdo]
溶滓;熔滓[ようさい;ようし, yousai ; youshi] (n) slag; molten slug (of metal) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
换羽[huàn yǔ, ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, / ] to molt; to change feathers [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] molten; smelt [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] molten; smelt [Add to Longdo]
熔浆[róng jiāng, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] magma; molten lava [Add to Longdo]
熔融岩浆[róng róng yán jiāng, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] magma; molten lava [Add to Longdo]
脱毛[tuō máo, ㄊㄨㄛ ㄇㄠˊ, / ] to lose hair or feathers; molt; depilation; to shave [Add to Longdo]
脱发[tuō fà, ㄊㄨㄛ ㄈㄚˋ, / ] baldness; to lose hair or feathers; to molt; depilation [Add to Longdo]
融解[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, ] to melt; molten; fig. to understand thoroughly [Add to Longdo]
钢花[gāng huā, ㄍㄤ ㄏㄨㄚ, / ] the fiery spray of molten steel [Add to Longdo]
铁水[tiě shuǐ, ㄊㄧㄝˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] molten iron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molt \Molt\, Moult \Moult\, v. i. [imp. & p. p. {Molted} or
   {Moulted}; p. pr. & vb. n. {Molting} or {Moulting}.] [OE.
   mouten, L. mutare. See {Mew} to molt, and cf. {Mute}, v. t.]
   [The prevalent spelling is, perhaps, {moult}; but as the {u}
   has not been inserted in the otherwords of this class, as,
   bolt, colt, dolt, etc., it is desirable to complete the
   analogy by the spelling {molt}.]
   To shed or cast the hair, feathers, skin, horns, or the like,
   as an animal or a bird. --Bacon.
   [1913 Webster] Molt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top