Search result for

men and women

(34 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -men and women-, *men and women*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I'm a girl. Men and women are equal.แต่ชั้นเป็นผู้หญิงนะ เดี๋ยวนี้ชายกับหญิงเท่าเทียมกันแล้ว My Sassy Girl (2008)
In the faces of men and women,ในใบหน้าทั้งหญิงและชาย Hachi: A Dog's Tale (2009)
There's plenty of men and women in prison who can never cut it to Slayers shouldn't they be given the same chance, roll the dice for a ticket out?มีนักโทษอีกมากมาย Nที่คุณสมบัติไม่ถึงที่จะร่วมเกมได้ พวกเค้าก็ควรได้รับการเสี่ยงโชคแบบนี้ Nเพื่อโอกาสที่จะพ้นโทษได้ไม่ใช่เหรอ? Gamer (2009)
Technically, G.I. Joe does not exist, but if it did, it'd be comprised of the top men and women from the best military units in the world, the alpha dogs.โดยเทคนิคแล้วหน่วย จี ไอ โจ ไม่มีตัวตน แต่ถ้ามี มันเป็นหน่วยที่ประกอบด้วย สุดยอดชายหญิง ที่เก่งที่สุดจากหน่วยงานที่ดีที่สุดของกองทัพบนโลก ชื่อ อัลฟา ด็อก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And we're back with The Ugly Truth, where we're gonna be talking about what it is men and women really want in relationships.กลับมาพบกับรายการความจริงที่น่ากลัว ซึ่งคืนนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ.. ..ความสัมพันธ์อะไรกันแน่ที่คุณผู้ชายและหญิงต้องการ The Ugly Truth (2009)
If it weren't for these three things, men and women wouldn't even speak.ถ้าไม่มีสามสิ่งนี้ ชายกับหญิงคงไม่มาคุยกันด้วยซ้ำ The Ugly Truth (2009)
- Next up here to tell us the ugly truth about men and women is Mike Chadway, everybody...มาพบกับการบอกความจริง เกี่ยวกับชายและหญิง.. ..กับไมค์ แชดเวย์ ทุกท่าน นี่ไมค์แชดเวย์ The Ugly Truth (2009)
All the world's a stage and all the men and women merely players.ทุกแห่งในโลกคือเวที ผู้หญิงผู้ชายทุกคนคือนักแสดง The Age of Dissonance (2009)
The casting couch is a long-honored tradition between men and women.โซฟาคัดเลือกตัวเป็นประเพณีที่มีเกียรติมานาน ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เจฟฟรี่ Chuck Versus the Beefcake (2009)
To all the brave men and women who have volunteered-- [distant explosion] Okay, what was that? [intercom crackles]รวมไปถึงความกล้าหาญ ชาย และ หญิง มีใครอยากเป็นอาสาสมัคร-- โอเค , นั่นอะไร นี่ ยังก์ พูด ว่ามา ฐาน ถูกโจมตี Air: Part 1 (2009)
The question is,why alternate victims in clusters of men and women?คำถาม ทำไมเลือกเหยื่อทั้งชายและหญิง To Hell... And Back (2009)
And when the good men and women who have come here from three separate counties have finished collecting evidence, then you can see it.โกไลท์ลี: Night of Desirable Objects (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
men and womenBoth men and women won the tennis championship.
men and womenBoth young and old, men and women, regularly get together at the local bathhouses.
men and womenI feel strongly that men and women are equal.
men and womenMen and women between the ages of 25 and 54 have the most stressful lives.
men and womenMen and women went into battle.
men and womenNo inequality should be allowed to exist between men and women.
men and womenPioneer men and women had a hard life, and so did their children.
men and womenRock appeals to young men and women.
men and womenThat's not what I mean. Sex discrimination, female discrimination, completely apart from that, men and women are different.
men and womenThe methods used to overcome stress are different for men and women: drinking is the major method used by men, while women deal with stress by chatting.
men and womenThere are dangers that threaten both men and women.
men and womenThey take it for granted that men and women are equal.

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
歌垣[うたがき, utagaki] (n) (arch) gathering of men and women who sang courtship songs to each other and danced; dancing and singing feast of young men and women in ancient Japan [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) [Add to Longdo]
士女[しじょ, shijo] (n) men and women; the whole town [Add to Longdo]
善男善女[ぜんなんぜんにょ, zennanzennyo] (n) pious men and women [Add to Longdo]
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) men and women; man and woman; both sexes; both genders; (P) [Add to Longdo]
男女同権[だんじょどうけん, danjodouken] (n) equal rights among men and women [Add to Longdo]
匹夫匹婦[ひっぷひっぷ, hippuhippu] (n) coarse men and women [Add to Longdo]
老若男女[ろうにゃくなんにょ;ろうじゃくだんじょ, rounyakunannyo ; roujakudanjo] (n) men and women of all ages [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top