ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meddle in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meddle in-, *meddle in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meddle in(phrv) สอด, See also: ยุ่งกับ, เสือกในเรื่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you decided to meddle in my love life?เข้ามายุ่งกับชีวิตรักผมเหรอ A Vision's Just a Vision (2008)
I feel that she is trying to meddle in our relationship.ฉันรู้สึกว่า เธอพยายามจะเข้าอยู่ตรงกลาง ระหว่างความสัมพันธ์ของเรา Episode #1.9 (2008)
Okay, I try not to meddle in dorota's duties, โอเค ฉันจะพยายามไม่ก้าวก่าย หน้าที่ของโดโรต้า While You Weren't Sleeping (2011)
I don't meddle in my stepmother's affairs, Or in your case, a lack thereof. Chuck here is just trying to manipulate youผมไม่ได้เข้าไปยุ่งกับชีวิตรักของแม่เลี้ยง ชัคอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะจัดการกับคุณ While You Weren't Sleeping (2011)
I will no longer meddle in her relation-chips."'และฉันจะไม่ย่วง(ยุ่ง) กับความสามพัน(สัมพันธ์)ของเธออีก' And the Break-Up Scene (2011)
We don't meddle in Whitman's affairs.เราไม่ก้าวก่ายเรื่องของวิทแมน Of Grave Importance (2012)
Don't you got enough to worry about... than to come in here and meddle in my business, huh?คุณไม่ได้มีมากพอ กังวลเกี่ยวกับ ... มากกว่าที่จะมาที่นี่ และเข้าไปยุ่งในธุรกิจของฉันฮะ? Bad Ass 2: Bad Asses (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meddle inDon't meddle in his affairs.
meddle inDon't meddle in my affairs.
meddle inDon't meddle in other people's affair.
meddle inIt is not my part to meddle in your affairs.
meddle inI would not meddle in such a thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดรู้(v) interfere, See also: meddle in, butt in, intervene, pry, be inquisitive, Syn. สอดรู้สอดเห็น, Example: อย่ามาสอดรู้กับเรื่องของฉัน, Thai Definition: แส่รู้ในเรื่องของคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทรกแซง[saēksaēng] (v) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in  FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
สอดรู้[søtrū] (v) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive  FR: fouiner ; fureter

Japanese-English: EDICT Dictionary
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top