ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mass meet

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mass meet-, *mass meet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mass meeting[N] การประชุมใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mass meetingn. การชุมนุมขนาดใหญ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
市民大会[しみんたいかい, shimintaikai] (n) citizens' rally; mass meeting [Add to Longdo]
衆議[しゅうぎ, shuugi] (n) mass meeting [Add to Longdo]
大会[たいかい, taikai] (n,adj-no) convention; tournament; mass meeting; rally; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top