Search result for

mamies

(139 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mamies-, *mamies*, mamie , mamy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mamies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mamies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockamamie[SL] ตลก, See also: เหลวไหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acromastitis; mamillitis; mammillitis; thelitisหัวนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammilla; mamilla๑. หัวนม๒. ส่วนคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammillary; mamillary๑. -หัวนม๒. -ส่วนคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammillated; mamillated-มีปุ่มคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammilliform; mamilliformรูปคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamilla; mammilla๑. หัวนม๒. ส่วนคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamillary; mammillary๑. -หัวนม๒. -ส่วนคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamillate-รูปเต้านม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mamillated; mammillated-มีปุ่มคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamilliform; mammilliformรูปคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamillitis; acromastitis; mammillitis; thelitisหัวนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammillitis; acromastitis; mamillitis; thelitisหัวนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thelitis; acromastitis; mamillitis; mammillitisหัวนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burimamideบิวริมาไมด์บิวริมาไมด [การแพทย์]
Dimethylformamideไดเมทิลฟอร์มมาไมด์ [การแพทย์]
Dramamineดรามามีน [การแพทย์]
Formamidesฟอร์มาไมด์,ฟอรมามีด [การแพทย์]
Hydrophis Mamillarisงูแสมรังคอยาว [การแพทย์]
Mamillatedเหมือนหนังคางคก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mamiแม่.. ! The Breath (2009)
Mami![Alle] MamiSissi: The Young Empress (1956)
Mummy!Mami, MamiThe Red Circle (1960)
Hey mom!MamiBurnt Offerings (1976)
Mom!MamiTootsie (1982)
Mummy!MamiThe Sect (1991)
-Baby?MamiHe Got Game (1998)
Mommy?MamiA.I. Artificial Intelligence (2001)
Mom!MamiMortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
Amamiya...Amamiya... The Perfect World of Kai (2007)
Mommy.MamiSacrifice (2008)
Mummy...MamiBayonetta: Bloody Fate (2013)
Mummy!- Mach ich, MamiBayonetta: Bloody Fate (2013)
Mummy.MamiBayonetta: Bloody Fate (2013)
Mummy!MamiBayonetta: Bloody Fate (2013)
Giddy up!MamiGrace of Monaco (2014)
Mami.อ๋อ มาิมิ Akai ito (2008)
I heard about Mami going out with A-kun butฉันได้ยินเรื่องที่เธอเดทกับอัคคุงแต่ Akai ito (2008)
I met Mami-chan there.ฉันเจอมามิจังมา Akai ito (2008)
Then why do they have us on this cockamamie health plan?แล้วเขาให้เราสมัครประกันสุขภาพทำไม Burn After Reading (2008)
Mamiแม่ครับ! The Breath (2009)
Mamiแม่! The Breath (2009)
And you don't deliver or you try to fuck me with some kinda weird cockamamie scheme of yoursแล้วคิดชิ่งงานนี้ หรือมีแผนตุกติกคิดหนีหรืออะไรล่ะก็ The Expendables (2010)
Scared the shit out of mi mami.เอาความกลัวออกจากแม่ของฉัน I Smell a Rat (2010)
But mi mami dragged me all over the fucking globe.แต่แม่ผมก็ลากผมไปๆ มาทั่วโลก I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Mami was raped.แม่ผมถูกข่มขืน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
B, every couple of years, we get these cockamamie charges coming in from various parts of the state.สอง เราถูกกล่าวหาแบบนี้เกือบทุกปี จากหลายๆเขตในรัฐ พวกเขาด่าผมซะเสียเลย Bad Teacher (2011)
Hey, mami!มาเล่นเป่าแตรกันไหมจ๊ะ Just Go with It (2011)
Look, if you want your relationship with Leonard to continue, you're going to have to believe whatever wild-eyed, cockamamie excuse the white devil has the nerve to offer you.นี่ ถ้าเธอยังอยากคบกันเลนเนิร์ดอยู่ เธอก็ต้องเชื่อทุกอย่าง รวมไปถึงข้ออ้างเห่ยๆทุกข้อ The Zarnecki Incursion (2011)
When Santana finally said, "Mami, papi, I'm gay,"เมื่อซานทาน่า บอกว่า "มามี๊ ปาปี๊ หนูเป็นชอบผู้หญิง" Goodbye (2012)
Now, Etienne, let's step into this cockamamie contraption.ตอนนี้ Etienne ให้ก้าวเข้าส นี้ contraption cockamamie. Now You See Me (2013)
Almost getting your father killed over some cockamamie pot of gold.เกือบจะฆ่าพ่อตัวเอง ด้วยเรื่องหม้อทองคำเหลวไหลเนี่ย Nebraska (2013)
This would be during her hiatus, and word around Shubert Alley is she's looking into prosthetics, as is Miss Mamie Gummer, daughter of the legendary legend,โชว์นี้จะอยู่ในช่วงที่เธอหยุดพักพอดี แล้วก็มีที่เขาพูดๆกันแถวShubert Alley ว่าเธอกำลังมองๆอยู่ว่าจะทำศัลยกรรม Wonder-ful (2013)
Tranquilo, mami.Tranquilo, mamiHair of the Dog (2013)
And, uh, extra Dramamine?ยาแก้เมาเรืออย่างดี The Bon Voyage Reaction (2013)
Hola, mamita. Listen, I got a question for you.ฟังนะ ผมมีคำถาม Pawn (2013)
They're dead inside,mami.เพราะมันมีแต่ความตายไง แม่คุณ Goodbye High (2013)
Hope that's okay with you, Mami.ว่าไง Eve The Purge: Anarchy (2014)
I think we have some Dramamine in the hab pod, I'm just gonna get that or maybe in the cryo-beds.อยู่ในเตียงไคโยเดี๋ยวฉันมา Interstellar (2014)
That's a lot of Dramamine.ฝากดูแลครอบครัวผมด้วยนะ Interstellar (2014)
Who's this Morticia-looking mamita?แล้วอีสาวหน้าบึ้งนั่นใคร Max (2015)
Can you tell Dr. Golan that if she hadn't encouraged this cockamamie trip maybe my son wouldn't be mopping around all day in a derelict houseช่วยบอกคุณหมอโกแลนว่า ถ้าเธอไม่แนะนำมาที่เฮงซวยนี่ ลูกชายของผมคงจะไม่เดินเป็นผีดิบ อยู่ในบ้านร้างทั้งวัน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
What am I, Mamie Eisenhower in a limousine?ฉันเป็นใครกัน มามี่ ไอเซนฮาวร์ในรถลิมูซีนเหรอ Rules Don't Apply (2016)
Or Mamie, for instance? Do you think they're straight arrows?หรือแมมี่ เป็นต้น นายคิดว่าพวกหล่อนเป็นคนตรงรึเปล่า Rules Don't Apply (2016)
Mamie, I forgot something. I'll catch up with you later.แมมี่ ฉันลืมอะไรไป ไว้ค่อยเจอกันนะ Rules Don't Apply (2016)
Hey, Mamie.ดีจ้ะ แมมี่ Rules Don't Apply (2016)
Mamie Murphy knows Richard Miskin very well.แมมี่ เมอร์ฟีย์รู้จักริชาร์ด มิสคินดีมาก Rules Don't Apply (2016)
I talked to Mamie Murphy.ฉันคุยกับแมมี่ เมอร์ฟีย์ Rules Don't Apply (2016)
Mommy.MamiMakkers, staakt uw wild geraas (1960)
- Mommy!- MamiGood Neighbor Sam (1964)

CMU English Pronouncing Dictionary
MAMIE    M EY1 M IY0
MAMIS    M AE1 M IH2 S
YANOMAMI    Y AE2 N OW0 M AE1 M IY0
YANOMAMI    Y AA2 N OW0 M AA1 M IY0
DRAMAMINE    D R AE1 M AH0 M IY2 N
COCKAMAMIE    K AO2 K AH0 M EY1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mamie    (n) (m ei1 m ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
様見ろ[さまみろ, samamiro] (phrase) สมน้ำหน้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f}mom; momma; mommy [Am.] [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f} | Muttis {pl}; Mamas {pl}; Mamis {pl}mum; mummy [Br.] | mommies [Add to Longdo]
mamillarisch {adj}; zur Brust gehörend [anat.]mammary; breast-related [Add to Longdo]
mies; ziemlich wertlos {adj}cockamamie; cockamamy [Am.] [Add to Longdo]
Anamischnepfe {f} [ornith.]Amami Woodcock [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
アマミスズメダイ[, amamisuzumedai] (n) stout chromis (Chromis chrysura) [Add to Longdo]
シマミドリハゼ[, shimamidorihaze] (n) Afele's fringefin goby (Eviota afelei); Afele's pygmy goby [Add to Longdo]
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami) [Add to Longdo]
ハシナガヤモリザメ[, hashinagayamorizame] (n) longnose sawtail cat shark (Galeus longirostris, found in Amami-oshima, the Ogasawara and Izu islands) [Add to Longdo]
マミー[, mami-] (n) mammy; mommy [Add to Longdo]
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory [Add to Longdo]
一敗地に塗れる[いっぱいちにまみれる, ippaichinimamireru] (exp,v1) to meet with defeat [Add to Longdo]
雨水[あまみず(P);うすい, amamizu (P); usui] (n) (1) rain water; (2) (See 二十四節気) "rain water" solar term (approx. Feb 19); (P) [Add to Longdo]
奄美の黒兎[あまみのくろうさぎ;アマミノクロウサギ, amaminokurousagi ; amaminokurousagi] (n) (uk) Amami rabbit (Pentalagus furnessi); Ryukyu rabbit [Add to Longdo]
灰塗れ[はいまみれ, haimamire] (adj-na) covered with ashes [Add to Longdo]
垣間見る(P);かいま見る[かいまみる, kaimamiru] (v1,vt) to take a peep at; to catch a glimpse of; (P) [Add to Longdo]
甘味(P);甘み(P);あま味[あまみ(P);かんみ(甘味;甘み);うまみ(甘味;甘み), amami (P); kanmi ( amami ; kan mi ); umami ( amami ; kan mi )] (n) sweetness; sugary taste; (P) [Add to Longdo]
甘味所;甘味処[かんみどころ;あまみどころ, kanmidokoro ; amamidokoro] (n) cafe featuring Japanese-style sweets [Add to Longdo]
間宮海峡[まみやかいきょう, mamiyakaikyou] (n) strait between Sakhalin and the east coast of Siberia [Add to Longdo]
玉味噌[たまみそ, tamamiso] (n) miso ball; bean paste ball [Add to Longdo]
血塗れ;血まみれ[ちまみれ, chimamire] (adj-na,adj-no) bloodstained; bloody [Add to Longdo]
御摘み;御摘まみ;お摘み;お摘まみ[おつまみ, otsumami] (n) snacks to go with alcohol [Add to Longdo]
今宮[いまみや, imamiya] (n) (1) newly born imperial prince; (2) newly constructed (branch) shrine [Add to Longdo]
撮み洗い;摘み洗い[つまみあらい, tsumamiarai] (n) washing only the soiled part (of a garment) [Add to Longdo]
山道[さんどう(P);やまみち;せんどう, sandou (P); yamamichi ; sendou] (n) mountain road; mountain trail; (P) [Add to Longdo]
山道に掛かる[やまみちにかかる, yamamichinikakaru] (exp,v5r) to come to a mountain path [Add to Longdo]
旨味;旨み;うま味[うまみ, umami] (n) (1) good flavor (flavour); good taste; deliciousness; (2) umami (fifth category of taste, corresponding to the flavour of glutamates); (3) skill; (4) profit [Add to Longdo]
縞蚯蚓[しまみみず;シマミミズ, shimamimizu ; shimamimizu] (n) brandling (species of earthworm, Eisenia fetida) [Add to Longdo]
真水[まみず, mamizu] (n,adj-no) (1) fresh water; (2) fiscal spending; government pump priming [Add to Longdo]
真南[まみなみ, maminami] (n) due south [Add to Longdo]
生身[なまみ;しょうじん, namami ; shoujin] (n,adj-no) (1) living flesh; flesh and blood; (2) (しょうじん only) {Buddh} physical body of Buddha or a bodhisattva [Add to Longdo]
生水[なまみず, namamizu] (n) unboiled water [Add to Longdo]
昔兎[むかしうさぎ;ムカシウサギ, mukashiusagi ; mukashiusagi] (n) (uk) paleolagine lagomorph (Paleolaginae spp., inc. the Amami rabbit and the red rock hares) [Add to Longdo]
相見え[あいまみえ, aimamie] (n) face-to-face encounter [Add to Longdo]
相見える[あいまみえる, aimamieru] (v1,vi) (See 見える・まみえる・1) to have an audience (with); to have an interview (with) [Add to Longdo]
泥に塗れる[どろにまみれる, doronimamireru] (exp,v1) to be covered with mud [Add to Longdo]
泥塗れ[どろまみれ, doromamire] (adj-na,n) muddy; mud-caked [Add to Longdo]
摘まみ出す;撮み出す[つまみだす, tsumamidasu] (v5s,vt) to pick out; to throw out [Add to Longdo]
摘まみ上げる;つまみ上げる[つまみあげる, tsumamiageru] (v1) to take a pinch of something (e.g. salt); to pick up in one's fingers [Add to Longdo]
摘み(P);摘まみ;撮み;抓み[つまみ, tsumami] (n) (1) (uk) knob; handle; button; (2) {comp} (file) handle; (3) snack (to have with a drink); side dish; (suf) (4) a pinch (e.g. of salt); (n,n-suf) (5) picking; harvesting; (P) [Add to Longdo]
摘み菜;摘まみ菜;撮み菜[つまみな, tsumamina] (n) rape seedlings [Add to Longdo]
摘み取る[つまみとる;つみとる, tsumamitoru ; tsumitoru] (v5r,vt) to pluck; to pick; to nip off [Add to Longdo]
摘み捻子;撮み捻子[つまみねじ, tsumamineji] (n) (uk) thumbscrew [Add to Longdo]
摘み物;撮み物(iK)[つまみもの, tsumamimono] (n) relish; drinking snack [Add to Longdo]
塗れ[まみれ;まぶれ(ok), mamire ; mabure (ok)] (n-suf) covered with; stained; smeared [Add to Longdo]
塗れる[まみれる;まぶれる(ok), mamireru ; mabureru (ok)] (v1,vi) to be smeared; to be covered [Add to Longdo]
馬道[めどう;めんどう(ok);めど(ok);うまみち(ik), medou ; mendou (ok); medo (ok); umamichi (ik)] (n) (めんどう is also written with the ateji 面道) (See 寝殿造り) long roofed passageway (originally having an earthen floor and used as a bridle path) [Add to Longdo]
[まゆ(P);まみえ(ok), mayu (P); mamie (ok)] (n) eyebrow; eyebrows; (P) [Add to Longdo]
眉白[まみじろ;マミジロ, mamijiro ; mamijiro] (n) (uk) Siberian thrush (Turdus sibiricus) [Add to Longdo]
眉白水鶏;眉白秧鶏[まみじろくいな;マミジロクイナ, mamijirokuina ; mamijirokuina] (n) (uk) white-browed crake (species of rail, Porzana cinerea) [Add to Longdo]
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore [Add to Longdo]
魔魅[まみ, mami] (n) deceiving spirit [Add to Longdo]
目見[まみ, mami] (n) (arch) look; one's eyes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲜味[xiān wèi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˋ, / ] umami, #40,533 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
垣間見る[かいまみる, kaimamiru] neugierig_blicken, heimlich_blicken [Add to Longdo]
雨水[あまみず, amamizu] Regenwasser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top