ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

line out

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -line out-, *line out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
line out[PHRV] ลากเส้น, See also: วาดเส้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since it's my ass on the line out there, use the Zastaber.ตั้งแต่ที่ฉันเริ่มเข้ามาทำงานบ้าๆนี่ ฉันใช้แต่แซสท์เอเบอร์. Ghost in the Shell (1995)
Every line out of your mouth is a sick joke.ทุกประโยคที่ออกจากปากคุณมันเป็นตลกร้าย All in the Family (2008)
Do you mind if I take a look at the main line out back?สายส่งหลักที่อยู่ด้านหลัง? Blowback (2010)
I don't want to go back in that line out there because it's a little long, and isn't there a side door or somethingไม่อยากกลับไปเข้าคิวอีก เพราะแถวมันยาว และไม่มีประตูด้านข้างหรืออะไรที่ Rough Trade (2010)
You need to let the line out a little bit.นายต้องออกห่างออกมา Intrigue (2011)
These are kids' dreams on the line out there.ความฝันของเด็กเหล่านี้อาจพังสลาย Nationals (2012)
There's a big line out front and I'm a little pee shy.คือแถวมันค่อนข้างยาวแล้วผมขี้อายนิดๆ. A Bear in Need (2012)
Of course. There's a line outside you can hang it on.ได้สิ มีราวแขวนด้านนอก The Conjuring (2013)
There's going to be a line out the door like it's a whorehouse.มีเป็นไปได้ออกบรรทัด ประตูเหมือนมันเป็นซ่อง. The Family (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
line outThat's not in my line outside my field.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラインアウト[, rain'auto] (n) line out [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top