Search result for

lased

(882 entries)
(1.6149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lased-, *lased*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lased มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lased*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
flash meeting (slang ) A spontaneous and unscheduled meeting with way more people than need to be there. These meetings are generally unorganized.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
plastination (n ) วิธีการกำซาบเนื้อเยื่อด้วยพลาสติก
rhinoplasty (n ) ศัลยกรรมจมูก

English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, S. rubber band
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
plasticine(n) ดินน้ำมัน เช่น Plasticine is loved for its soft, malleable and non-hardening characteristics, it can be used again and again.
last will(n ) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., R. testament

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ceramic glass[เซ รา มิค กล๊าส] (n ) แก้วเซรามิค
classified advertisement (n phrase ) โฆษณาย่อย
classifying (n ) การจำแนกประเภท
cut classes (vi ) หนีเรียน
Elastic Rail Pad (jargon ) แผ่นยืดหยุ่นรองใต้ราง
glass silkผ้าไหมแ้ก้ว
guerrillas (n) กองโจร, กองกำลัง
gürrillas (n) กองกำลัง
kailas (n) เขาไกรลาศ วิมาณของพระอิศวร หรือ พระศิวะ
last but not leastสุดท้าย แต่สำคัญไม่น้อยกว่าคน หรือเรื่อง หรือสิ่ง ที่กล่าวมาแล้ว
last-minute flight (n) การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในรายการราคาตั๋วเครื่องบินแบบปกติ
See also: R. last-minute
last-minute trip (n) การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก
See also: R. last-minute
Middle class[มิดเดิล คลาส] ฐานะปานกลาง
MLAsMembers of the Northern Ireland Assembly สมาชิกผู้แทนสมัชชาไอร์แลนด์
modulus of elasticity (n ) อตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับแรงบีบหรือดึง
plasma membrane (n) เยื่อหุ้มเซลล์
See also: S. cell membrane,
Plassey (name ) ปลาศี เป็นหมู่บ้านในรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ. 1757 อังกฤษได้รับชัยชนะในยุทธการที่ปลาศี และเริ่มแผ่อิทธิพลครอบงำอินเดีย
Plastic[ก้อบ - แก้บ] (n slang ) ก็อบแก๊ป
pyroclastic (adj ) ประกอบด้วยหินแร่จากภูเขาไฟ
rhinoplasty[ไรโนพลาสตี้] (n ) พี่ฤทธิ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alas    [INT] คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, See also: อนิจจา, พุทโธ่, โถ
lash    [VT] กระตุ้น, See also: ยุยง, ส่งเสริม, Syn. drive, incite, encourage
lash    [VT] กระทบอย่างแรง (คลื่น, ฝน), See also: สาด, ซัด, Syn. beat
lash    [N] การกระทบอย่างแรงของคลื่นหรือสายฝน, See also: การซัด, การสาด, Syn. beat, impact
lash    [N] การเฆี่ยน, See also: การโบย, การตี, การหวด, Syn. stroke, blow
lash    [N] ขนตา, Syn. eyelash
lash    [VT] เฆี่ยน, See also: ฟาด, ตี, หวด, โบย, Syn. beat, hit, strike
lash    [VI] ตำหนิ, See also: โจมตี, ว่ากล่าว, ด่าว่า, Syn. attack, reprove, berate
lash    [N] สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน, See also: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม, Syn. severe scolding, verbal attack
lash    [N] แส้, Syn. whip, thong, strap
lash    [VT] ผูกเชือก, Syn. tie, bind, fasten
lass    [N] เด็กสาว, See also: สาวน้อย, Syn. girl, young woman
lass    [N] สาวคนรัก, See also: หญิงคนรัก, Syn. female sweetheart, girlfriend
last    [N] คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย, See also: คนสุดท้าย
last    [ADV] ครั้งล่าสุด, See also: ล่าสุด, Syn. most recently
last    [N] ช่วงสุดท้าย
last    [ADJ] ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว, Syn. only remaining
last    [ADV] ในที่สุด, See also: โดยสรุป, Syn. finally, in conclusion
last    [ADJ] เป็นไปได้น้อยที่สุด, See also: เหมาะสมน้อยที่สุด
last    [ADJ] ล่าสุด, See also: ครั้งล่าสุด, ที่ผ่านมา, Syn. most recent, latest
last    [ADJ] สุดท้าย, See also: หลังที่สุด, ท้ายสุด, หลังสุด, Syn. final, ultimate
last    [ADV] สุดท้าย, See also: ท้ายสุด, หลังสุด, Syn. finally
last    [VT] คงอยู่, See also: อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป, Syn. continue, go on
last    [VI] คงอยู่, See also: อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป, Syn. stay alive
last    [N] แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า)
atlas    [N] กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ
atlas    [N] หนังสือแผนที่, See also: สมุดแผนที่, Syn. book of maps
blast    [VT] ระเบิด, Syn. explode
blast    [N] การระเบิด, Syn. burst, detonation, explosion
clash    [VT] ขัดแย้ง
clash    [VI] ขัดแย้ง, Syn. conflict, fail to harmonize
clash    [VT] ตัดกัน (สี)
clash    [VI] ตัดกัน (สี)
clasp    [VT] จับไว้แน่น, Syn. grasp, grip, hold tightly
class    [VT] จัดแบ่งหมวดหมู่, See also: จัดกลุ่ม, Syn. classify, categorize
class    [N] ชนชั้น, Syn. caste, social rank, social stratum
class    [N] ชั้นเรียน
class    [ADJ] ที่ดีเยี่ยม
class    [N] ประเภทหรือชนิด, Syn. category, division, group, kind, sort
flash    [VI] ส่องแสงวาบขึ้นมา, See also: แปลบ, แลบ, วูบ, Syn. flare, gleam
flash    [VT] ส่องไฟ (ทางเดิน), See also: ฉายไฟ
flash    [N] แสงวาบ, See also: แสงปลาบ, Syn. flare, gleam, spark
flash    [N] ไฟแฟลช (ของกล้องถ่ายรูป)
flash    [VI] วูบผ่านไปอย่างรวดเร็ว, See also: ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
flash    [VT] แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว เช่น บัตร, Syn. show, display, Ant. conceal, hide
flash    [N] ชั่วอึดใจเดียว, See also: ชั่วพริบตาเดียว, Syn. moment, instant, jiffy
flash    [ADJ] โอ้อวด, Syn. showy, ostentatious
flask    [N] ขวดแก้วที่ใช้ในงานทดลองวิทยาศาสตร์
flask    [N] กระติกน้ำร้อน-น้ำเย็น, Syn. vacuum bottle, vacuum flask
glass    [N] แก้ว, See also: สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoplasmodiumพลาสโมเดียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plasmaพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma arcอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma arc cutting; arc plasma cuttingการตัดด้วยอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma arc welding; arc plasma weldingการเชื่อมด้วยอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma jetพวยพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma membrane; membrane, cellเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; cell membrane; plasmalemmaเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plasma osmotic pressure; pressure, oncoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma torchหัวเชื่อมพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma volumeปริมาตรน้ำเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, oncotic; pressure, plasma osmoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protoplasmโพรโทพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protoplastโพรโทพลาสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phaneroplasmodiumฟาเนอโรพลาสโมเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proplastidโพรพลาสทิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pubioplastyศัลยกรรมตกแต่งหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenic crush; phrenemphraxis; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniclasia; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniclasis; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyroclastic rock; volcanic clasticหินตะกอนภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phrenicotripsy; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasisการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctoplasty; rectoplastyศัลยกรรมตกแต่งไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
play; free play; lashระยะว่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure, plasma osmotic; pressure, oncoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plastic baseฐานพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic clayพลาสติกเคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plastic fillerสีโป๊พลาสติก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic flowการไหลแบบพลาสติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plastic gasket compound; formed-in-place gasketปะเก็นเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic limit (PL)ขีดจำกัดพลาสติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plastic stripแถบพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plasticityสภาพพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plasticity index (PI)ดรรชนีพลาสติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plastidพลาสทิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudotumor; pseudoneoplasm; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phoroblast; fibroblastเซลล์สร้างเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phoroplast; tissue, connectiveเนื้อเยื่อยึดเสริม, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อยึดต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plagioclaseแพลจิโอเคลส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
place of last previous residenceถิ่นที่อยู่เดิมครั้งหลังสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
phalloplastyศัลยกรรมตกแต่งองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prejudice, classความเดียดฉันท์ทางชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthioplastyศัลยกรรมตกแต่งหนังหุ้มปลาย(องคชาต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
P.C. (position classification)การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotumour; pseudoneoplasm; pseudotumorเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma๑. พลาสมา๒. น้ำเลือด [มีความหมายเหมือนกับ plasma, blood] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perineoplastyศัลยกรรมตกแต่งฝีเย็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Classificationการวิเคราะห์หนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Atlasหนังสือแผนที่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Atlasหนังสือแผนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anonymous classicงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, หนังสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library classificationการจัดหมู่หนังสือ
เดิมห้องสมุดส่วนใหญ่จัดเก็บหนังสือ ตามขนาดของหนังสือ ตามสีของปก หรือตามลำดับเลขทะเบียนของหนังสือ ต่อมา ได้มีผู้คิดระบบจัดหมู่หนังสือขึ้น โดยแบ่งวิชาความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ โดยมีพัฒนาการ ดังนี้

1. สมัยโบราณ

1.1 ชาวอัสซีเรียน เชื่อกันว่า ชาวอัสซีเรียนเป็นพวกที่เริ่มวิธีการจัดหมู่อย่างเป็นแบบแผน ในสมัยพระเจ้าอัสซูบานิปาล มีการจัดกลุ่มแท่งดินเหนียวในห้องสมุดแห่งเมืองนิเนเวห์ออกเป็น 2 หมวดใหญ่แบ่งตามเนื้อเรื่อง คือ เรื่องราวทางโลก และ เรื่องราวทางสวรรค์

1.2 ชาวโรมัน ห้องสมุดในสมัยโรมัน มีการแบ่งแยกหนังสือตามประเภทของผู้เขียน เป็น 2 หมวด คือ หนังสือของพวกนักเขียนนอกศาสนา และหนังสือของพวกนักเขียนที่นับถือศาสนาคริสต์หรือนักบวช

1.3 ชาวอียิปต์ คัลลิมาคัส ซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดอเล็กซานเดรีย จัดแบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 5 หมวดใหญ่ คือ กวีนิพนธ์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วาทศิลป์ และเบ็ดเตล็ด

2 สมัยกลาง อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก คิดระบบการจัดแบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 3 ภาคได้แก่

- ความรู้ภาคปฏิบัติ (Practical หรือ Ethical) ประกอบด้วย วิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์

- ความรู้ในทางสร้างสรรค์ (Productive หรือ Creative) ประกอบด้วย วิชากวีนิพนธ์ และศิลปะ

- ความรู้ภาคทฤษฎี (Theoretical) ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทววิทยา

3. สมัยศตวรรษที่ 16 คอนราด เกสเนอร์ (Conrad Gesner) เขียนหนังสือชื่อ Bibliotheca Universalis ซึ่งเป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือภาษาลาติน กรีก และฮินดู จัดเรียงตามรายชื่อหนังสือตามลำดับหัวข้อวิชา โดยแบ่งออกเป็น 21 หัวข้อ

4. สมัยศตวรรษที่ 17 เซอร์ ฟรานซิส เบคอน (Sir Francis Bacon) ได้เขียนหนังสือชื่อ The Advancement of Learning ขึ้นในปี ค.ศ. 1605 โดยเบคอนมีความคิดว่า มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิดเป็น 3 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีผลทำให้เกิดความรู้ขึ้น ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความจำ (Memory) ทำให้เกิดวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนที่ 2 จินตนาการ (Imagination) ทำให้เกิดวิชาร้อยกรอง และ ส่วนที่ 3 เหตุผล (Reason) ทำให้เกิดวิชาปรัชญา

จากแนวความคิดนี้เอง ประธานาธิบดี โธมัส เจฟเฟอสัน (Thomas Jefferson) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้นำมาจัดทำเป็นระบบจัดหมู่หนังสือในห้องสมุดส่วนตัว ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นระบบจัดหมู่หนังสือในหอสมุดรัฐสภาอเมริกันในยุคแรก

5. สมัยศตวรรษที่ 18 กุสตาฟ บูรเนต์ (Gustave Brunet) ชาวฝรั่งเศส เขียนหนังสือคู่มือการจัดหมู่หนังสือและห้องสมุดชื่อ Manuel du Libraire et d l' Amateur de Livres โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 5 หมวดใหญ่คือ เทววิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดี

6. สมัยศตวรรษที่ 19-20 ได้มีผู้คิดระบบจัดหมู่หนังสือเพื่อใช้ในห้องสมุดอย่างจริงจังหลายระบบ ได้แก่

ค.ศ. 1876 ระบบทศนิยมดิวอี้

ค.ศ. 1891 ระบบเอ็กแพนซีฟ

ค.ศ. 1901 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ค.ศ. 1905 ระบบทศนิยมสากล

ค.ศ. 1906 ระบบซับเจ็ค

ค.ศ. 1933 ระบบโคลอน

ค.ศ. 1935 ระบบบิบลิโอกราฟิค

ระบบการจัดหมู่ในระยะแรกมีแนวคิดในการแบ่งวิชาความรู้ออกเป็นหมวดหมู่อย่างมีเหตุผลตามแนวทฤษฎี จึงเรียกว่า ระบบทฤษฎี (Theoretical system) ต่อมาในศตวรรษที่ 20 แนวความคิดเปลี่ยนเป็นการคำนึงถึงหนังสือที่มีอยู่จริงในห้องสมุด จึงเรียกว่า ระบบปฏิบัติ (Practical system)

บรรณานุกรม

กุลธิดา ท้วมสุข. 2533. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง. ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์. 2520. ประวัติการทำบัตรรายการและการจัดหมู่หนังสือ. เอกสารบรรณารักษศาสตร์ เล่ม 19. กรุงเทพฯ : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Wynar, Bohdan S. 1985. Introduction to Cataloging and Classification. 7th ed. Littletob, Colo. : Libraries Unlimited. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Decimal classificationการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Decimal Classificationระบบทศนิยมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Classification, Dewey Decimalการวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้
ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification Syste, - DDC หรือ DC) เป็นระบบการจัดหมู่หนังสือที่เก่าแก่และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้คิดระบบทศนิยมดิวอี้ คือ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน เมื่อปี ค.ศ. 1873 และจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1876 ใช้ชื่อว่า A Classicification and Subject Index for Cataloging and Arranging Books and Pamphlets of a Library โดยครอบคลุมการแบ่งย่อยเนื้อหาวิชาจากเรื่องกว้างๆ ไปจนถึงเนื้อเรื่องเฉพาะ นอกเหนือจากฉบับพิมพ์แล้ว ปัจจุบันคือ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 ยังมีเป็นแบบออนไลน์อีกด้วย

ลักษณะทั่วไปของระบบทศนิยมดิวอี้

1. ระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นระบบที่คิดขึ้นโดยการแบ่งวิชาความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักทฤษฎี (Theoretical systems) กล่าวคือ กำหนดการแบ่งหมวดหมู่วิชาความรู้ในแต่ละหมวดหมู่ โดยคำนึงถึงลำดับพัฒนาการของการเกิดวิชาความรู้ในแต่ละสาขาเป็นสำคัญ เริ่มจาก

- ปรัชญา: เป็นเนื้อหาความรู้แรก เป็นเรื่องที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับตน คือใคร มาจากไหน ความดีหรือความชั่ว คืออะไร เป็นอย่างไร

- ศาสนา: เป็นวิชาที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้าคือใคร จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร

- สังคมศาสตร์: ถัดจากคิดเกี่ยวกับตัวเอง คือ การที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับบุคคลอื่น การอยู่ร่วมกันต้องมีการคิดถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้อื่น

- ภาษา: การที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับถ้อยคำและการสื่อสารเพื่อการติดต่อ สมาคม

- วิทยาศาสตร์: มนุษย์คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ทำไมจึงเกิด มีการคิด พิสูจน์ ได้ข้อเท็จจริงที่อธิบายปรากฏารณ์ต่างๆ และบันทึกข้อเท็จจริงนั้นๆ ไว้

- วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี: เมื่อมนุษย์นำความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสุขสบาย

- ศิลปะและนันทนาการ: มนุษย์คิดสร้างสรรค์จากความประทับใจของตนเป็นงานเชิงศิลปะ ดนตรี และความบันเทิง

- วรรณกรรมหรือวรรณคดี: งานศิลปะที่สร้างขึ้นถูกมนุษย์นำมาถ่ายทอด และบอกเล่าผ่านทางตัวอักษร

- ประวัติศาสตร์: มนุษย์บันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน สถานที่ เหตุการณ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้

- ความรู้ทั่วไปหรือเบ็ดเตล็ด: การเอาความรู้อื่นๆ ที่ไม่อาจจัดไว้ในหมวดหมู่อื่นได้ มารวมไว้ด้วยกัน

2. จัดแบ่งหมวดวิชาความรู้ในสาขาต่างๆ โดยเริ่มจากเรื่องทั่วๆ ไป สู่เรื่องที่เฉพาะยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็นชั้น ชั้นละ 10 กลุ่ม จากหมวดใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย ดังนี้

2.1 การแบ่งครั้งที่ 1 (First Summary) คือ แบ่งวิชาความรู้ทุกแขนงวิชาของมนุษยชาติออกเป็นหมวดใหญ่ (Main class) 10 หมวด ใช้เลขอารบิกหลักร้อย 0-9 เป็นสัญลักษณ์แทนวิชาความรู้ทั้ง 10 หมวด ดังนี้

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และ ความรู้ทั่วไป (Computer science, information & general works)

100 ปรัชญาและจิตวิทยา (Philosophy and psychology)

200 ศาสนา (Religion)

300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)

400 ภาษา (Languages)

500 วิทยาศาสตร์ (Science)

600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology and applied science)

700 ศิลปะและนันทนาการ (Arts and recreation)

800 วรรณคดี (Literature)

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ (History, geography and biography)

2.2 การแบ่งครั้งที่ 2 (Second Summary) คือ การแบ่งหมวดวิชาความรู้หมวดใหญ่แต่ละหมวดออกเป็นหมวดย่อย (Division) 10 หมวด ใช้เลขอารบิกหลักสิบ 0-9 แทนความรู้หมวดย่อย เช่น หมวดใหญ่ 600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบ่งเป็นหมวดย่อย 10 หมวด คือ

600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology (Applied sciences)

610 แพทยศาสตร์ (Medical sciences)

620 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

630 เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

640 คหกรรมศาสตร์ (Home economics)

650 การจัดการ (Management)

660 อุตสาหกรรมเคมี (Chemical engineering)

670 โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)

680 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้เฉพาะอย่าง (Manufacture for specific uses)

690 การก่อสร้าง (Buildings)

ดังนั้น หมวดใหญ่ 10 หมวดจึงแบ่งเป็นหมวดย่อยได้ 100 หมวด ดังนี้

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไป (Computer science, information & general works)

010 บรรณานุกรม (Bibliographies)

020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Library & information sciences)

030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม (Encyclopedias & books of facts)

040 ยังไม่กำหนดใช้ (No longer used)

050 นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Magazines, journals & serials)

060 สมาคม องค์การและพิพิธภัณฑวิทยา (Associations, organizations & museums)

070 สื่อใหม่ วารสารศาสตร์ และการพิมพ์ (News media, journalism & publishing)

080 รวมเรื่อง (General collections)

090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก (Manuscripts & rare books)

100 ปรัชญา (Philosophy)

110 อภิปรัชญา (Metaphysics)

120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ (Epistemology, causation, humankind)

130 จิตวิทยานามธรรม (Paranormal phenomena)

140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม (Specific philosophical schools)

150 จิตวิทยา (Psychology)

160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา (Logic)

170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม (Ethics (Moral philosophy))

180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก (Ancient, medieval, Oriental philosophy)

190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (Modern Western philosophy (19th-century, 20th-century))

200 ศาสนา (Religion)

210 ศาสนาธรรมชาติ (Natural theology)

220 ไบเบิล (Bible)

230 เทววิทยาตามแนวคิดคริสต์ศาสนา (Christian theology)

240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา (Christian moral & devotional theology)

250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ (Christian orders & local church)

260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา (Christian social theology)

270 ประวัติคริสต์ศาสนา (Christian church history)

280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา (Christian denominations & sects)

290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ (Other & comparative religions)

300 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา และ มนุษยวิทยา (Social sciences, Sociology & anthropology)

310 สถิติศาสตร์ (General statistics)

320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (Political science)

330 เศรษฐศาสตร์ (Economics)

340 กฎหมาย (Law)

350 รัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาการทหาร (Public administration)

360 การบริการสังคม และสมาคม (Social services; assoication)

370 การศึกษา (Education)

380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง (Commerce, communications, transport)

390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา (Customs, etiquette, folklore)

400 ภาษา (Language)

410 ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

420 ภาษาอังกฤษ (English & Old English)

430 ภาษาเยอรมัน (Germanic languages; German)

440 ภาษาโรมานซ์ ; ภาษาฝรั่งเศส (Romance languages; French)

450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน (Italian, Romanian, Rhaeto-Romantic)

460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (Spanish & Protugese languages)

470 ภาษาละติน (Italic languages; Latin)

480 ภาษากรีก (Hellenic languages; Classical Greek)

490 ภาษาอื่นๆ (Other languages)

500 วิทยาศาสตร์ (Sciences)

510 คณิตศาสตร์ (Mathematics)

520 ดาราศาสตร์ (Astronomy & allied sciences)

530 ฟิสิกส์ (Physics)

540 เคมี (Chemistry & allied sciences)

550 วิทยาศาสตร์โลก (Earth sciences)

560 บรรพชีวินวิทยา (Paleontology; Paleozoology)

570 ชีววิทยา (Life sciences)

580 พฤกษศาสตร์ (Plants)

590 สัตววิทยา (Zoological sciences/Animals)

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี (Technology (Applied sciences))

610 แพทยศาสตร์ (Medical sciences; Medicine)

620 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering & applied operations)

630 เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว (Home economics & family living)

650 การจัดการธุรกิจ (Management & auxiliary services)

660 วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering)

670 โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)

680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร (Manufacture for specific uses)

690 การก่อสร้าง (Buildings)

700 ศิลปกรรม การบันเทิง (Arts)

710 ภูมิสถาปัตย์ (Civic & landscape art)

720 สถาปัตยกรรม (Architecture)

730 ประติมากรรม (Plastic arts; Sculture)

740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์ (Drawing & decorative arts)

750 จิตรกรรม ภาพเขียน (Painting & paintings)

760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก (Graphic arts; Printmaking & prints)

770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย (Photography & photographs)

780 ดนตรี (Music)

790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา (Recreational & performing arts)

800 วรรณกรรม วรรณคดี (Literature)

810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ (Literature rhetoric & criticism)

820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ (English & Old English literatures)

30 วรรณคดีภาษาเยอรมัน (Literatures of Germanic languages)

840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ (Literatures of Romance languages)

850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน (Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic)

860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (Spanish & Portugese literature)

870 วรรณคดีภาษาละติน (Italic literature; Latin)

880 วรรณคดีภาษากรีก (Hellenic literatures; Classical Greek)

890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ (Literatures of other languages)

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (History, geography & biography)

910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว (Geography & travel)

920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Biography, genealogy, insignia)

930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ (History of ancient world)

940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก (General history of Europe)

950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก (General history of Asia; Far East)

960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา (General history of Africa)

970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ (General history of North America)

980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ (General history of South America)

990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก (General history of other areas)

จากหมวดย่อย 100 หมวด เลขตัวที่ 2 คือเลขหลักสิบของหมวดย่อยทั้ง 100 หมวด เป็นเลข 0-9 เหมือนๆ กัน เพราะหมวดใหญ่แต่ละหมวดแบ่งเป็น 10 หมวดย่อยเท่าๆ กัน ซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของระบบที่ใช้เลขฐาน 10 เป็นหลักในการแบ่งหมวดหมู่วิชาความรู้จากหมวดใหญ่ไปหมวดย่อย และเลขหมู่หมวดใหญ่แต่ละหมวด ต่างก็มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาความรู้หมวดย่อยทุกหมวด เช่น หมวด 100 ครอบคลุมวิชาความรู้ในหมวด 110-190

2.3 การแบ่งครั้งที่ 3 (Third Summary) คือ การแบ่งวิชาความรู้ในหมวดย่อยแต่ละหมวดออกเป็นหมู่ย่อย (Section) 10 หมู่ย่อย ตัวอย่าง การแบ่งหมวดย่อย 630

630 เกษตรศาสตร์

631 เทคนิค อุปกรณ์ และวัสดุ (Techniques, equipment, materails)

632 ความเสียหายของพืชอันเกิดจากเชื้อโรคและสัตว์ (Plant injuries, diseases, pests)

633 การเพาะปลูกพืชไร่ (Field & plantation crops)

634 การทำสวนผลไม้ ผลไม้ และป่าไม้ (Orchards, fruits, forestry)

635 การทำสวนครัว (Garden crops (Horticulture))

636 สัตวบาล (Animal husbandry)

637 อุตสาหกรรมนมเนย (Processing dairy & related products)

638 การเพาะเลี้ยงแมลง (Insect culture)

639 การล่าสัตว์ การตกปลา การอนุรักษ์ (Hunting, fishing, comservation)

ในแต่ละหมู่ย่อย ยังแบ่งวิชาความรู้ออกไปสู่เรื่องที่เฉพาะมากขึ้นได้อีก โดยการกระจายเลขหลังจุดทศนิยมต่อจากเลข 3 หลักดังกล่าว เช่น

หมวด 600 Technology (Applied sciences) เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์

610 Medical sciences Medicine (การแพทย์)

611 Human anatomy, cytology, tissues (กายวิภาคศาสตร์ เนื้อเยื่อ)

630 Agriculture & related technologies (การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร)

631 Crops & their production (พืชและผลิตผล)

632 Plant injuries, diseases, pests (โรคพืช แมลงศัตรูพืช)

633 Field crops (พืชไร่)

634 Orchards, fruits, forestry (ผลไม้และการทำป่าไม้)

.9 Forestry (การทำป่าไม้)

.92 Forest economy (ไม้เศรษฐกิจ)

.928 Management (การจัดการ)

.956 Forestation (การเพาะพันธุ์)

.9562 Seeds, seed collecting, seeding (เมล็ดพันธุ์)

ตัวอย่าง หนังสือ เรื่อง การปลูกพืชด้วยเมล็ด เลขหมู่ที่กำหนดได้ คือ 634.9562

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลขหมู่ที่กำหนดได้ คือ 495.913

ระบบทศนิยมดิวอี้มีตารางช่วย (Auxiliary tables) ซึ่งเป็นตารางย่อยใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หนังสือ เพื่อระบุลักษณะเฉพาะของหนังสือมากยิ่งขึ้น ว่าเนื้อเรื่องที่เขียนในลักษณะใด เขียนเป็นภาษาใด เกี่ยวกับพื้นที่หรือท้องถิ่นใด หรือเกี่ยวกับใคร เป็นต้น ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ตารางช่วยดังกล่าวมี 7 ตาราง ได้แก่

ตารางที่ 1 ตารางเลขวิธีเขียน (Standard subdivisions) หรือ ตารางย่อยมาตรฐาน ใช้ประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมู่ได้ทุกหมวดหมู่ แสดงถึงวิธีเขียน เช่น

01- สำหรับหนังสือที่เขียนในเชิงทฤษฎีและปรัชญา

02- สำหรับหนังสือคู่มือ หนังสือภาพ หนังสือที่มีตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญ หนังสือนามานุกรม และหนังสือเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

03- สำหรับหนังสือพจนานุกรม สารานุกรม บัญชีคำศัพท์

04- เป็นเลขว่างซึ่งจะกำหนดใช้เพื่อแบ่งย่อยเรื่องเฉพาะของเลขหมู่บางเลขหมู่เท่านั้น

05- สำหรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น หนังสือรายปี รายงานประจำปี วารสารและหนังสือพิมพ์

06- สำหรับเรื่องของสมาคมและชมรมวิชาชีพ รวมทั้งการดำเนินงานของสมาคมหรือชมรมนั้นๆ

07- สำหรับหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อการศึกษาและการสอน เช่น ตำรา งานวิจัย หลักสูตร สมุดแบบฝึกหัด เป็นต้น

08- สำหรับหนังสือที่เขียนถึงประวัติและพรรณนาเรื่องราวของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มอาชีพ

09- สำหรับหนังสือที่เขียนถึงประวัติของเรื่องราวต่างๆ ในยุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่ง และเขียนถึงเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ คือ ประวัติของพุทธศาสนา

พุทธศาสนา (เลขหมู่คือ 294)

วิธีเขียน (เลขจากตารางที่ 1)

ประวัติ (-09)

เลขหมู่ที่กำหนดจากการเติม ได้เป็น 294.309

เนื้อเรื่องของหนังสือ เป็น พจนานุกรมทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (500)

วิธีเขียน (เลขจากตารางที่ 1)

พจนานุกรม (-03)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 503

ตารางที่ 2 ตารางเลขภูมิศาสตร์ (Areas) ใช้ประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมู่ที่มีคำอธิบายให้เพิ่มเลขภูมิศาสตร์ เพื่อแสดงให้ทราบถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องภายในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นที่ใด ซึ่งอาจจะเป็นทวีป ประเทศ รัฐ เมือง แม่น้ำ มหาสมุทร เป็นต้น

-1 เขตภูมิศาสตร์ทั่วๆ ไป ไม่จำกัดเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น เขตมหาสมุทร ทะเล เขตภูมิอากาศ

-2 สำหรับหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วๆ ไป ไม่จำกัดเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง

-3 ดินแดนสมัยโบราณ เช่น เมโสโปเตเมีย ปาเลสไตน์ อียิปต์

-4 ทวีปยุโรป

-5 ทวีปเอเซีย

-6 ทวีปแอฟริกา

-7 ทวีปอเมริกาเหนือ

-8 ทวีปอเมริกาใต้

-9 พื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และดินแดนที่อยู่นอกโลก เช่น อวกาศ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร

ตารางที่ 3 ตารางเลขเฉพาะสำหรับหมวดวรรณคดี ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่ในหมวดวรรณคดีเพื่อระบุลักษณะคำประพันธ์ของวรรณคดีนั้นๆ

-08 สำหรับหนังสือรวมวรรณคดี เฉพาะภาษาของนักเขียนหลายๆ คน

-09 สำหรับหนังสือประวัติศาสตร์และวิจารณ์วรรณคดีเฉพาะภาษาของนักเขียนหลายๆ คน

-1-8 ลักษณะคำประพันธ์ ได้แก่

-1 กวีนิพนธ์

-2 บทละคร

-3 นวนิยาย

-4 ความเรียง บทความ

-5 สุนทรพจน์ ปาฐกถา

-6 จดหมาย

-7 เรื่องเชิงล้อเลียนและตลกขบขัน

-8 งานเขียนเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น บันทึกประจำวัน บันทึกความจำ สุภาษิตคำคม

ตารางที่ 4 ตารางเลขเฉพาะสำหรับหมวดภาษา เป็นตารางเลขย่อยซึ่งกำหนดให้ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่ในหมวดภาษาเฉพาะ เพื่อระบุเรื่องเฉพาะของแต่ละภาษานั้น เช่น ไวยากรณ์ภาษา พจนานุกรมภาษา หลักการอ่าน เขียนภาษา เป็นต้น

-1 หลักในการเขียนและพูดภาษาต่างๆ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

-2 นิรุกติศาสตร์

-3 พจนานุกรมภาษา

-32-39 พจนานุกรมสองภาษา

-5 ระบบโครงสร้างหรือหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้เป็นมาตรฐาน

-7 ภาษาที่ไม่ได้ใช้เป็นมาตรฐาน เช่น ภาษาถิ่น ภาษาแสลง ภาษาโบราณ

-8 ภาษาประยุกต์ (การนำเอาภาษาไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ เช่น การแปล การสอน)

ตัวอย่าง

เนื่อเรื่องของหนังสือ เป็นพจนานุกรมภาษาไทย

ภาษาไทย (495.91)

เรื่องเฉพาะทางภาษา (เลขจากตารางที่ 4)

พจนานุกรมภาษาเดียว (-3)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 495.913

ตารางที่ 5 ตารางเลขเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ กลุ่มชนชาติ เป็นตารางย่อยที่ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หรือเลขในตารางอื่นเพื่อแบ่งย่อยเนื้อเรื่องออกไปตามกลุ่มเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์

-01 ชนพื้นเมือง

-03 กลุ่มเผ่าพันธุ์พื้นฐานของมนุษย์ เช่น คอเคซอยด์ มองโกลอยด์

-1-9 กลุ่มเชื้อชาติของมนุษย์ จัดตามถิ่นกำเนดหรือถิ่นที่อยู่

-1 เชื้อชาติอเมริกันเหนือ

-2 เชื้อชาติแองโกล-แซกซอน บริติช อังกฤษ

-3 เชื้อชาตินอร์ดดิค เช่น พวกเยอรมัน

-4 เชื้อชาติลาตินใหม่ เช่น พวกฝรั่งเศส

-5 เชื้อชาติอิตาเลียน

-6 เชื้อชาติสเปนและโปรตุเกส

-7 เชื้อชาติอิตาลิค เช่น พวกโรมันโบราณ

-8 เชื้อชาติกรีก

-9 เชื้อชาติอื่นๆ เช่น พวกอินเดียน สลาฟ แอฟริกัน ไทย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ เรื่อง ประเพณีการแต่งงานของไทย

ประเพณีการแต่งงาน (392.5)

เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ (เลขจากตารางที่ 5)

เชื้อชาติไทย (-9591)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 392.50899591

ตารางที่ 6 ตารางเลขภาษา กำหนดเพื่อใช้กับเลขหมู่ในตารางช่วยอื่น เพื่อระบุภาษาที่ใช้ในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือแต่ละเล่ม

สังเขปตารางเลขภาษา

-1 ภาษาอินโด-ยูโรเปียน

-2 ภาษาอังกฤษและแองโกล-แซกซอน

-3 ภาษาเยอรมัน

-4 ภาษาตระกูลโรมานซ์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส

-5 ภาษาอิตาเลียน

-6 ภาษาสเปนและโปรตุเกส

-7 ภาษาตระกูลอิตาลิค เช่น ภาษาลาติน

-8 ภาษาตระกูลเฮลเลนิก เช่น ภาษากรีก

-9 ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาฮีบรู เป็นต้น

ตัวอย่าง

เนื้อเรื่องของหนังสือ สารานุกรมภาษาไทย

สารานุกรมทั่วไป (039)

ภาษา (เลขจากตารางที่ 6)

ภาษาไทย (-95911)

เลขหมู่ที่เกิดจากการเติม 039.95911

ตารางที่ 7 ตารางเลขบุคคล เป็นตารางย่อยซึ่งกำหนดให้ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หรือเลขในตารางช่วยอื่นเพื่อระบุเรื่องย่อยของหนังสือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในลักษณะใด เช่น กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ชนชั้นทางสังคม ฯลฯ ตาราง 7 จะใช้ประกอบกับเลขหมู่ที่มีคำอธิบายให้เติมเลขบุคคลจากตาราง 7 ช่วย (Add "Persons" notation ...) เช่น Add "Person" notation 04-87 from Table 7 to base number 704 e.g. lawyers as artists 704.344; however, class art dealers in 338.7617; description, critical appraisal, wors, biography of artisits in 709.2

สังเขปตารางเลขบุคคล

-01 ปัจเจกบุคคล

-02 กลุ่มบุคคลทั่วไปไม่ระบุลักษณะเฉพาะทางอาชีพ เพศ วัย และอื่นๆ

-03 กลุ่มบุคคลจัดตามภูมิหลังทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์

-04 กลุ่มบุคคลจัดตามเพศและความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

-05 กลุ่มบุคคลจัดตามอายุ

-06 กลุ่มบุคคลจัดตามลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ

-08 กลุ่มบุคคลจัดตามสภาพทางร่างกายและจิตใจ

-09 กลุ่มบุคคลที่ไม่จัดอยู่ในวิชาชีพเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นักวิจัย นักการศึกษา บรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ โดยจะมีตัวเลขแบ่งย่อยอีกตามกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ

ตัวอย่าง หนังสือเกี่ยวกับจิตรกรรมและมัณฑนศิลป์ของเด็กนักเรียน

จิตรกรรมและมัณฑศิลป์ (704.04-.87)

เด็กนักเรียน หาเลขเด็กนักเีรียนจากตาราง 7 (-054 4)

เลขหมู่ทีเ่กิดจากการเติม 704.0544

บรรณานุกรม

Guide to use of Dewey decimal classification : based on the practice of the Decimal Classification Office at the Library of Congress. 1962. Lake Placid Club, N.Y. : Forest Press.

OCLC Online Computer Library Center, Inc. Summaries DDC Dewey Decimal Classification. 2003. Rereive from http://www.oclc.org/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf.

กุลธิดา ท้วมสุข. 2533. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ทองหยด ประุทุมวงศ์ และ พรทิยพ์ สุวันทารัตน์. การวิเคราะห์สารนิเทศระบบทศนิยมดิวอี้ ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ หน้า 150-217. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Classification, Library of Congressระบบการจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน, การวิเคราะห์หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ระบบการจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classficiation - LC) หรือเรียกสั้นๆ ว่า LC หรือระบบ LCC เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ในระยะแรกก่อตั้งหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เมื่อปี ค.ศ. 1800 ระบบจัดหมู่หนังสือที่ใช้อยู่นั้น คิดขึ้นโดยจอห์น เบคเลย์ (John Beckley) โดยจัดหนังสือตามขนาดหน้ายก หนังสือขนาดเดียวกันจัดเรียงตามลำดับเลขทะเบียนของหนังสือ

ต่อมาในปี ค.ศ. 1812 เมื่อหนังสือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนเป็นวิธีการจัดหมู่หนังสือตามเนื้อเรื่อง โดยนำระบบจัดหมู่หนังสือของ The Library Company of Philadelphia มาใช้ แบ่งเนื้อเรื่องเป็น 18 หมวด เมื่อห้องสมุดไฟไหม้ จึงได้จัดซื้อหนังสือจำนวน 6,487 เล่มจากห้องสมุดส่วนตัวของประธานาธิบดีโธมัส เจฟเฟอร์สัน โดยคิดระบบตามที่ประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน โดยแบ่งออกเป็น 44 หมวด

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1890 เมื่อมีหนังสือเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ บรรณารักษ์ของหอสมุดในขณะนั้น คือ จอห์น รัสเซล ยัง (John Russell Young)คิดว่าระบบเดิมไม่เหมาะสม ควรคิดหาระบบใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จึงมอบหมายให้ เจมส์ แฮนสัน (James Hanson) และ ชาร์ลส์ มาร์แตล (Charles Martel) ศึกษาหาแนวทางที่จะสร้างระบบจัดหมู่หนังสือใหม่เพื่อใช้ในหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

การศึกษาอย่างจริงจังได้เริ่มเมื่อ เฮอร์เบิร์ต พุตนัม (Herbert Putnum) เข้ามาดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ในปี ค.ศ. 1899 และยังคงมอบหมายให้ แฮนสันและมาร์แตลรับศึกษาต่อไป โดยนำระบบ 3 ระบบ คือ ระบบทศนิยมดิวอี้ ระบบเอ็กแพนซีฟ และระบบจัดหมู่หนังสือของเยอรมัน ชื่อ Halle Schema ของออตโต ฮาร์ตวิก (Otto Hartwig) พบว่า ระบบเอ็กแพนซีฟมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากการจัดหมวดหมู่กว้างขวางและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายทุกๆ หมวดตามต้องการ สัญลักษณ์ที่ใช้สามารถขยายได้ทั้งชนิดที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข เพราะเป็นสัญลักษณ์ผสม เหมาะกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกันซึ่งมีหนังสือจำนวนมาก จึงได้จัดทำระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันขึ้นโดยยึดหลักการของระบบเอ็กแพนซีฟ

มีการจัดทำหมวด Z เป็นหมวดแรก เมื่อปี ค.ศ. 1902

ลักษณะทั่วไปของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

1. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นระบบที่คิดขึ้นโดยจัดแบ่งหมวดหมู่ตามสาขาวิชาความรู้ที่มีอยู่จริงของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

2. สัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ผสมระหว่างตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และเลขอารบิค โดยอักษรโรมันตัวใหญ่หนึ่งตัวแทนหมวดใหญ่และเพิ่มอักษรโรมันตัวใหญ่อีกหนึ่งหรือสองตัวแทนหมวดย่อย (ยกเว้นหมวด E-F และ Z) และแบ่งหมู่ย่อยต่อไปอีก โดยใช้เลขอารบิคจาก 1-9999 รวมทั้งขยายโดยใช้จุดทศนิยม

3. แผนการจัดหมวดหมู่จัดแบ่งวิชาความรู้ในสาขาต่างๆ โดยเริ่มจากเรื่องทั่วไปสู่เรื่องที่เฉพาะยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

3.1 การแบ่งครั้งที่ 1 เป็นการแบ่งเนื้อหาวิชาเป็น 20 หมวดใหญ่ (Main class) โดยใช้อักษรตัวเดียวโดดๆ A-Z ยกเว้น I,O,W,X,Y

A ความรู้ทั่วไป (General Works)

B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion)

C ศาสตร์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ (Auxiliary sciences of history)

D ประวัติศาสตร์ : เรื่องทั่วไปและประวัติศาสตร์โลกเก่า (History : general and old world)

E-F ประวัติศาสตร์ : อเมริกา (History : America)

G ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Maps, Anthropology, Recreation)

H สังคมศาสตร์ (Social science)

J รัฐศาสตร์ (Political science)

K กฎหมาย (Law)

L การศึกษา (Education)

M ดนตรี (Music)

N ศิลปกรรม (Fine Arts)

P ภาษาและวรรณคดี (Languages and Literature)

Q วิทยาศาสตร์ (Sciences)

R แพทยศาสตร์ (Medicines)

S เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

T เทคโนโลยี (Technology)

U ยุทธศาสตร์ (Military science)

V นาวิกศาสตร์ (Naval science)

Z บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library science)

3.2 การแบ่งครั้งที่ 2 เป็นการแบ่งหมวดย่อย (subclass) ตามสาขาวิชา โดยใช้ตัวอักษรโรมันตั้งแต่ 2 ตัว ถึง 3 ตัว เป็นสัญลักษณ์ และใช้หลักการเรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z ยกเว้นหมวด Z จะไม่มีการแบ่งครั้งที่ 2 เช่น หมวด Q แบ่งออกเป็นหมวดย่อย 12 หมวดดังนี้คือ

Q วิทยาศาสตร์ (Science)

QA คณิตศาสตร์ (Mathematics)

QB ดาราศาสตร์ (Astronomy)

QC ฟิสิกส์ (Physics)

QD เคมี (Chemistry)

QE ธรณีวิทยา (Geology)

QH ธรรมชาติวิทยา (Natural History)

QK พฤกษศาสตร์ (Botany)

QL สัตววิทยา (Zoology)

QM กายวิภาคศาสตร์ (Human Anatomy)

QP สรีรวิทยา (Physiology)

QR จุลชีววิทยา (Microbiology)

ซึ่งยังคงแบ่งต่อไปได้อีก เมื่อต้องการขยายเลขหมู่เพิ่มในภายหลัง

3.3 การแบ่งครั้งที่ 3 คือ การแบ่งออกเป็น หมู่ (division) โดยใช้ตัวเลขอารบิกตั้งแต่ 1-9999 ประกอบตัวอักษรโรมัน ในแต่ละหมู่จะมีจำนวนการแบ่งเป็นหมู่ย่อยไม่เท่ากัน เช่น หมวด LA จะแบ่งเป็น LA1-LA 2397 หรือ หมวด HV จะแบ่งเป็น HV 1-HV 9920 เป็นต้น สามารถที่จะขยายเลขหมู่สำหรับวิชาการที่จะเพิ่มใหม่ การแบ่งครั้งที่ 3 มี 2 ลักษณะ คือ

3.3.1 การแบ่งโดยใช้เลขทศนิยม คือ การนำเอาเลขทศนิยมมาขยายเลขย่อยในกลุ่มนั้น ให้ได้เลขหมู่เพิ่มขึ้นสำหรับเนื้อหาวิชาที่ควรจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

3.3.2 การแบ่งโดยใช้เลขคัตเตอร์ คือ การใช้ตัวอักษรและตัวเลขสำหรับการแบ่งย่อยเนื้อหาที่ละเอียดลงไปอีก เช่น การแบ่งย่อยตามชื่อทางภูมิศาสตร์ (geographical name) และการแบ่งย่อยตามรายชื่อเนื้อหาวิชาเฉพาะ (special topics) และการแบ่งตามเลขคัตเตอร์สำรองที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ตัวอย่าง HF 5438.5 HF เป็นหมวดย่อยของ H คือ สังคมศาสตร์ ซึ่ง HF เป็นหมู่ย่อย หมายถึง การค้า (Commerce) และแบ่งออกเป็นหมู่ คือ 5438 หมายถึง การขาย (Selling) จากนั้นแบ่งโดยใช้เลขทศนิยม คือ .5 หมายถึง การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี

DS เป็นเลขหมู่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย

575 แบ่งย่อยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางการเมืองและการทูต

.5 แบ่งย่อยเป็นความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ A-Z

.J3 ประเทศญี่ปุ่น (Japan = .J3)

จะได้เลขหมู่เป็น DS 575.5.J3 ปัจจุบัน หนังสือคู่มือหมวดหมู่รัฐสภาอเมริกันมีทั้งแบบสิ่งพิมพ์และแบบออนไลน์

บรรณานุกรม

Library of Congress. Library of Congress Classification Outline. 2011. [Online] Retrieve from: http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/. Accessed 20110516.

กุลธิดา ท้วมสุข. 2533. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กมลา รุ่งอุทัย. 2533. การวิเคราะห์สารนิเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ หน้า 219-281. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อัมพร ทีขะระ. 2532. คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาััลัย. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thermoplasticsเทอร์โมพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic electronicsอิเล็กทรอนิกส์แบบพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Injection molding of plasticsการฉีดขึ้นรูปพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laser weldingการเชื่อมเลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiberglassไฟเบอร์กลาส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiber Reinforced Plasticพลาสติกเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic analysis (Engineering)การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elasticityความยืดหยุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resourcesเชื้อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resources, Plantเชื้อพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germmplasm resources, Animalเชื้อพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasticizerพลาสติไซเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasmodium gallinaceumพลาสโมเดียมแกลลินาเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
LASIK (Eye surgery)เลสิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laser surgeryศัลยกรรมด้วยแสงเลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasticityสภาพพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glass coatingสารเคลือบกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasticพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastisolพลาสติโซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blood plasmaพลาสมา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasmodium falciparumพลาสโมเดียมฟัลซิปารัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Classification systemระบบการจำแนกประเภท [เศรษฐศาสตร์]
International classification of goods and servicesการจำแนกประเภทสินค้าและบริการระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Elasticityความยืดหยุ่น [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of demandความยืดหยุ่นของอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of supplyความยืดหยุ่นของอุปทาน [เศรษฐศาสตร์]
Standard industrial classificationการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Standard intemational trsde classificationการจัดประเภทมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Statistical classificationการจัดประเภทเชิงสถิติ [เศรษฐศาสตร์]
Tariff reclassificationการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Plasmaพลาสมา
สารที่อยู่ในสภาวะแก๊สได้รับพลังงานมากขึ้น อะตอมของแก๊สก็จะกลายไปเป็นไอออน(สารที่มีประจุ)ได้ เนื่องจากพลังงานที่มีค่าสูงเหล่านั้นได้ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมกลายเป็นไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blastingการระเบิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blast waveคลื่นแรงผลักดันฉับพลัน, คลื่นกระแทกที่แพร่ไปในอากาศ หรือ คลื่นที่มีความดันเพิ่มขึ้นซึ่งกำหนดได้แน่ชัด กระจายผ่านตัวกลางที่แวดล้อมอยู่ออกไปอย่างรวดเร็วจากศูนย์กลางของระเบิด หรือปรากฏการณ์ของแรงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [นิวเคลียร์]
Glassแก้ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic scrapขยะพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic bottlesขวดพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laser printer เครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
alas.abbr. Alaska
alaska(อะแลส' คะ) n. มลรัฐหนึ่งของอเมริกา -Alaskan adj., n. (in NW North America)
alloplasiaการแทนที่ของเซลล์ธรรมดาด้วยแบบของเซลล์อย่างอื่นในเนื้อเยื่อ
alloplasm(แอลโลพลาส' ซึม) ส่วนของโปรโตปลาสซึมที่ทำหน้าที่พิเศษต่างหาก. -alloplasmic, alloplasmatic adj.
alloplastyการทำศัลยกรรมตกแต่งด้วยเนื้อเยื่อของผู้อื่น
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
amylase(แอม' มิเลส) n. เอ็นไซม์ย่อมแป้งชนิดหนึ่ง
anaplasty(แอน' นะพลาสที) n. ศัยกรรมย้ายปะปลูกเนื้อเยื่อ, ภาวะการกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่ด้อยกว่า, ภาวะที่เป็นมะเร็งมาก
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
aplasia(อะเพล'เซีย) n. การไร้อวัยวะหรือเนื้อเยื่อแต่กำเนิด, การมีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่เจริญบกพร่องแต่กำเนิด. -aplastic adj.
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic
archoplasm(อาร์'โคพลาสซึม) n. = archiplasm. -archoplasmic adj.
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
australasia(ออสทระเล'เชียะ,-ชะ) n. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเกาะข้างเคียงใน
autoplast(ออ'โทพลาสทฺ) n. = autograft
autoplasty(ออโทพลาส'ทิ) n. ศัลยกรรมย้ายเพาะเนื้อเยื่อจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีก ส่วนหนึ่ง. -autoplastic adj.
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
ballast(แบล'เลิสทฺ) {ballasted,ballasting,ballasts} n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ,หินโรยทางรถไฟ,เศษหิน,กรวดที่โรยทาง,อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง,ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
blase(บลาเซ') adj. เบื่อหน่ายต่อชีวิต,เบื่อหน่ายในการเสพย์ความสุข
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blasted(บลาสฺ'ทิด) adj. เหี่ยว,ถูกทำลาย,เฮงซวย,ถูกสาปแช่ง,วายร้าย, Syn. destroyed
bootlast(บูท'ลาสทฺ) n. หุ่นรองเท้า
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได
cataclasite(แคททะแคลส'ไซทฺ) n. หินที่แตกละเอียด
cataplasian. การเสื่อมของเนื้อเยื่อหรือเซลล์
cataplasmn. ยาพอก,ยาเหนียว, Syn. poulltice
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
clasp knifen. มีดพับ
claspern. ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่เกี่ยว,สิ่งเลื้อยพัน
clasptv. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ clasp
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
classicalismn. ดูclassicism
classicismn. ลัทธิคลาสซิค,กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
classification(แคลสซิฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นหมวดหมู่., See also: classificatory adj. -al adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
atlas(n) สมุดแผนที่
ballast(n) อับเฉาเรือ
ballast(vt) ถ่วงน้ำหนัก,ทำให้มั่นคง
blase(adj) หมดอาลัยตายอยาก,เบื่อหน่ายชีวิต
blaspheme(vt) ดูหมิ่นศาสนา
blasphemous(adj) ซึ่งดูหมิ่นศาสนา
blasphemy(n) การดูหมิ่นศาสนา
BLAST blast furnace(n) เตาหลอมเหล็ก
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blast(vt) ทำลาย,ระเบิด,ทำให้เกิดเสียงดัง
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
clash(vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน
CLASP clasp knife(n) มีดพับ
clasp(n) ขอเกี่ยว,เข็มกลัด,การจับมือ,การประสาน,กำมือ
clasp(vt) เกี่ยวขอ,กลัด,กำ,จับมือ,หนีบ,กอด
clasper(n) ขอเกี่ยว,กระดุม,ตัวเกี่ยว
class(n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง
class(vt) แบ่งประเภท,จัดพวก,แบ่งชั้น
classic(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classic(n) งานทางศิลปะแบบคลาสสิค
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
classmate(n) เพื่อนร่วมชั้น
classroom(n) ห้องเรียน
cutlass(n) มีดสั้น
elastic(adj) ยืดหดได้,ไม่ตายตัว,ยืดหยุ่นได้,เด้งได้,ขยายได้
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
eyeglass(n) แว่นตา,เลนส์
eyelash(n) ขนตา
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,เลิศ,ชั้นเลิศ,ชั้นเยี่ยม
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flash(vi) ส่งแสงแลบ,เกิดขึ้นโดยเร็ว,สะท้อนกลับ,เกิดขึ้นกะทันหัน
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
flask(n) ขวด,กระติกน้ำ
glass(adj) ซึ่งทำด้วยแก้ว,ซึ่งประดับด้วยแก้ว
glass(n) แก้ว,แว่นตา,เลนส์,แว่นขยาย,ตู้กระจก,กระจก
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
glassware(n) เครื่องแก้ว
glassy(adj) เหมือนแก้ว,เหมือนกระจก,คล้ายแก้ว
hourglass(n) นาฬิกาทราย
iconoclast(n) คนคัดค้านการบูชารูปปั้น,ผู้ทำลายภาพพจน์
lascivious(adj) มีความใคร่,บ้าตัณหา
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
lash(vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย
lass(n) หญิงสาว,หญิงคนรัก,เด็กสาว
lassitude(n) ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า,ความเฉยเมย,ความเหนื่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
las"Did you watch TV last week?" "No, I didn't."
las"When did you buy it?" "Let's see. I bought it last week."
las"How long will the meeting last?" "For two hours."
las"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.
las"I can make it to my class on time," he thought.
lasSince graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.
lasExports in January were up 20% over the same period of last year.
lasThe first class begins at 8:30.
lasTwo hundred people died of cholera last year.
lasI had a whiplash injury two months ago.
lasThe two classes were brought together into a larger class.
lasSome kind of party upstairs kept me up till one last night.
lasThere was a violent clash of opinions between the two leaders.
lasTwo years have passed since I last met you.
lasMarch 15 will be my last day of school.
lasThe class of forty includes eighteen girls.
lasTwo second-class tickets to A, please.
lasAlas! We are ruined.
lasWell, we've finished at last.
lasAlas, what ill luck has befallen me!
lasAlas, he died young.
lasAlas, she died young.
lasWell, here we are at last.
lasHe is the dumbest kid in the class.
lasAkira will stay in New York while his money lasts.
lasMay I be excused from tomorrow's class?
lasFifteen years have passed since we went there last.
lasIt happened in a flash.
lasWhat happened to you last night?
lasYou were in the second year of middle school last year, right?
lasI know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?
lasI can't seem to find your last email, I wonder if you can resend it to me?
lasI know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?
lasYou are the last person I would have expected to see here.
lasI didn't get your last name.
lasHow many pupils are there in your class?
lasHow many boys are there in your class?
lasYour English is too good to be in this class.
lasI didn't catch your last name.
lasHow do you pronounce your last name?
lasWho sings the best of all the boys in your class?
lasYou are welcome in our class.
lasDo you care for classical music?
lasWhy did you live in Kyoto last year?
lasHow many Christmas cards did you write last year?
lasHave you lived in Sasayama since last year?
lasWhere did you live last year?
lasDid you live in Sasayama last year?
lasDid you give it to him last year?
lasHow many classes do you have on Mondays?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Her parents died last year. No relatives.พ่อแม่ของเธอตายไปเมื่อปีที่แล้ว ไม่มีญาติ Emancipation (2008)
Worked last time I had a stomach ache.ตอนผมปวดท้องครั้งสุดท้าย\ มันได้ผลคับ Emancipation (2008)
House was asking questions last week.เฮาส์ถามคำถามสัปดาห์ที่แล้ว Emancipation (2008)
'Cause last week you could.เพราะสัปดาห์ที่แล้วนายทำได้ Emancipation (2008)
She may not last the week.อาจเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเธอ Emancipation (2008)
I've been to 16 doctors in the last two years.สองปีที่ผ่านมา ผมไปพบหมอมาแล้ว 16 คน Last Resort (2008)
And every fellow you've had in the last five years.และหมอผู้ช่วยของคุณทุกคนใน 5 ปีสุดท้าย Last Resort (2008)
Classic signs of an upper-Lobe tumor.ลักษณะมาตราฐานของอาการเนื้องอกที่ระบบทางเดินหายใจ Last Resort (2008)
There are also classic signs of an adrenal problem.เป็นลักษณะมาตราฐานของคนที่มีปัญหากับต่อมหมวกไต Last Resort (2008)
This is your last diagnosis.นี่เป็นคำวินิจฉัยครั้งสุดท้ายของคุณ Last Resort (2008)
She dumped me when I lost the last 85 pounds.เธอทิ้งผมไปตอนที่ลดน้ำหนักได้ 85 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
So your last day is Friday.งั้น วันศุกร์นี้คือวันสุดท้ายของคุณ Dying Changes Everything (2008)
You looked 27 last week.อาทิตย์ที่แล้วคุณดูยังกับอายุ 27 Dying Changes Everything (2008)
Blast her with antibiotics and Prednisone.ให้ยาฆ่าเชื้อและ Prednisolone Dying Changes Everything (2008)
it's our last cracker.\ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กเราสุดท้ายประทัด. Gas Pills (2008)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays Gas Pills (2008)
Nice pants, Larry some chic left 'em on my house last night and you just put 'em on?นีสกางเกง, แลร์รี่ บางเก๋ซ้าย 'em ในบ้านของฉันเมื่อคืน และคุณเพิ่งวาง 'em ในได้อย่างไร? Gas Pills (2008)
May I please get the placebo, because, Ron had it last timeฉันขอได้โปรด placebo เนื่องจาก \ NRon มันมาครั้งล่าสุด Gas Pills (2008)
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
Ronnie, did you ejaculate doing a copy of any point on last week ?Ronnie, คุณอุทานทำสำเนา \ Nof จุดใดก็ได้ในสัปดาห์สุดท้าย? Gas Pills (2008)
Full auto, laser scopes.อัตโนมัติเต็มรูปแบบ วิถีเล็งด้วยเลเซอร์ Pilot (2008)
- Unofficially, this blast was seen in two counties.- ไม่เป็นทางการ การระเบิดมันเห็นได้ถึงสองเมือง Pilot (2008)
- When was the last time you saw her?- คุณเจอเธอครั้งสุดท้ายเมือไหร่ Pilot (2008)
Her O.B. Said she missed her last three appointments. No one knew.หมอที่เธอฝากครรภ์ด้วยบอกว่าเธอไม่มา ตามนัดสามครั้งสุดท้าย ไม่มีใครรู้ Pilot (2008)
- that blew up out by the streams last night.- ระเบิดกระจายไปทั่วลำน้ำเมื่อคืน Pilot (2008)
How long is it gonna last this time? Six months?ครั้งล่าสุดนี้จะได้นานแค่ไหน หกเดือนงั้นเหรอ Pilot (2008)
Then go back to class!แล้วรีบกลับไปที่ห้องเรียน Akai ito (2008)
It's rare to see you in glasses.ฉันไม่เคยเห็นเธอใส่แว่นเลย Akai ito (2008)
I'd want all the members of this class who have spent time together and become good friends to be here for this graduation together.ถ้าเราไม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เราได้ร่วมใช้เวลาร่วมกันและมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และมาอยู่ที่นี่สำเร็จการศึกษาไปด้วยกัน Akai ito (2008)
She wants to tell that to everyone in class. about Nishino.เธออยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ และ เกี่ยวกับนิชิโนะคุง Akai ito (2008)
Mei-chan... got invited for karaoke by her classmates but we chased them away.เมอิจัง... ... เพื่อนเธอชวนไปคาราโอเกะ Akai ito (2008)
Blast him!ยิงมัน! Ambush (2008)
He is a little one. Blast him!มันนั่นแหละ ยิงเลย Ambush (2008)
- Keep blasting!-ยิงคุ้มกัน! Ambush (2008)
I am very pleased to meet you, at last.ดีใจจริงที่ได้พบกับท่านในที่สุด Ambush (2008)
Well, this looks like the last one.ดีล่ะ ลำนี้คงเป็นลำสุดท้ายแล้ว Rising Malevolence (2008)
Energize plasma rotors.เดินเครื่องปืนพลาสม่า Rising Malevolence (2008)
It's a rare privilege. Alas, there are few unicorns still alive.ที่อไลส์ มียูนิคอนเหลืออยู่น้อยมาก The Labyrinth of Gedref (2008)
We're down to our last few scraps of food.เราจะมีเสบียงอาหารเหลือน้อยเต็มที The Labyrinth of Gedref (2008)
Have you given any more thought to what Anhora said last night?ท่านได้คิดถึงสื่งที่อันโทร่าพูดเมื่อคืนหรือไม่ The Labyrinth of Gedref (2008)
Well, he may have escaped last night, but at least we now know who we're looking for.เมื่อคืนเขาอาจหลบหนีไปได้ แต่สุดท้ายเราก็รู้เเล้วว่าใครคนที่เรากำลังตามหาอยู่ The Labyrinth of Gedref (2008)
It might be the last food you and your family get for some time.มันอาจเป็นอาหารมื้อสุดท้ายให้เจ้ากับครอบครัวยามหิวโหย The Labyrinth of Gedref (2008)
And last night, in the grain store, you let that villager go.และเมื่อคืน ในห้องเก็บข้าว เจ้าปล่อยคนในหมู่บ้านไป The Labyrinth of Gedref (2008)
All our remaining supplies have rotted. Every last grain.เสบียงที่ตุนไว้อยู่ๆก็เน่าเสีย ไม่เว้นสักชิ้น The Labyrinth of Gedref (2008)
Blast them!ยิงมัน Destroy Malevolence (2008)
Blast, that's not good.บ้าเอ้ย! นั่นไม่ดีเลย Destroy Malevolence (2008)
We're not gonna last a mynock minute out here.เราไม่รอดแน่ ไม่มีเวลาเหลือแล้ว Downfall of a Droid (2008)
She lost the last one.นางได้เสียหุ่นตัวสุดท้ายไป Downfall of a Droid (2008)
What do you mean, the laser guns won't fire?หมายความว่าไง ที่ว่าปืนเลเซอร์ยิงไม่ได้? Downfall of a Droid (2008)
Just like the last thousand times I looked at it.เหมือนกับที่ฉันส่องดูมาแล้วเป็นพันๆครั้งนั่นแหล่ะ Rookies (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พึ่งสุดท้าย    [N] last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
ที่ผ่านมา    [ADV] preceding, See also: last, Example: นี่ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำหมีขาวในรอบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มั่นคงถาวร    [V] last, See also: be permanent, be constant, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Thai definition: อยู่ได้นาน
มีระดับ    [V] be high class, See also: be luxurious, be lavish, fancy, be first-class, Syn. หรูหรา, Example: เธอพิถีพิถันกับการแต่งตัว เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องมีระดับ
ระดับโลก    [ADJ] world-class, See also: outstanding, Syn. ยิ่งใหญ่, สุดยอด, Example: ภายในห้องแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยชุดเครื่องเพชร จากร้านเพชรชื่อดังระดับโลก
วันสุดท้าย    [N] last day, Ant. วันแรก, Example: แล้ววันสุดท้ายที่พวกเราทุกคนไม่อยากให้มาถึง ก็มาถึงจนได้, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดขึ้นหลังสุด
คลาสสิก    [ADJ] classical, Thai definition: งานที่มีท่วงทีแบบเก่าชั้นเยี่ยม, งานที่เป็นต้นแบบ หาคนที่ทำเสมอไม่ได้, Notes: (ปาก)
คลาสสิก    [N] classic, Example: วรรณคดีมีรูปเป็นคลาสสิกแต่มีการแสดงออกเป็นโรแมนติก, Thai definition: งานศิลปะแบบกรีก-โรมัน, โดยปริยายหมายถึงงานชั้นสูงหรืองานชั้นมาตรฐาน
ชั้นต่ำ    [ADJ] low (class), See also: inferior, Syn. ชั้นล่าง, Ant. ชั้นสูง, Example: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทแก่ตัวก็ตาม แต่ส่วนมากก็ยังเป็นคนชั้นต่ำและฐานะยากจนมาก
เชือกฟาง [N] plastic rope, Example: พ่อค้าใช้เชือกฟางมัดกล่องสินค้าอย่างแน่นหนา, Thai definition: เชือกที่ทำมาจากพลาสติกแบนๆ
ถุงก๊อบแก๊บ    [N] plastic bag, Syn. ถุงพลาสติก, Example: ของหนักเกินไปจึงทำให้ถุงก๊อบแก๊บที่ใส่ของขาด, Count unit: ใบ, Thai definition: ถุงสำหรับใส่สิ่งของ ทำจากพลาสติกบางๆ, Notes: (ปาก)
ถุงพลาสติก    [N] plastic bag, Syn. ถุงก๊อบแก๊บ, Example: ถ้าเรานั่งรถไปทั่วประเทศไทยสองข้างทาง สิ่งที่เราจะไม่มีวันเลือนหายไปคือ เศษถุงพลาสติกอยู่ไปทั่ว, Count unit: ใบ, Thai definition: ถุงใส่สิ่งของทำจากพลาสติก
ลงแส้    [V] whip, See also: beat, flog, scourge, lash, thrash, Syn. โบยแส้, Example: ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
พ.อ.ต. [N] Flight Sergeant Third Class, See also: FS3, Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท. [N] Flight Sergeant Second Class, See also: FS2, Senior Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ. [N] Flight Sergeant First Class, See also: FS1, Chief Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศเอก
องค์การแก้ว    [N] The Glass Organization, Syn. องค์การแก้ว
แก้วบรั่นดี [N] brandy glass
แก้วแชมเปญ [N] champagne glasses
แก้วไวน์ [N] wine glass
ช่างกระจก    [N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
กุมมือ    [V] hold one's hand, See also: clasp (hands), Syn. จับมือ, Ant. ปล่อยมือ, Example: ลุงแกกุมมือนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด, Thai definition: ทำให้มือตนเองหรือผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตน
เพลงคลาสสิค [N] classical music, Example: เขาเปิดเพลงคลาสสิคควบคู่ไปกับการทานอาหารใต้แสงเทียน, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงที่ดีเด่นตามแบบฉบับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทุกยุคทุกสมัยซึ่งตกทอดมานาน
โฆษณาย่อย [N] classified, See also: classified ad, Example: หากสนใจลงโฆษณาย่อย สามารถติดต่อได้ทุกวันอาทิตย์, Thai definition: ประกาศข้อความเล็กๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์
ชนชั้นกรรมาชีพ    [N] working class, Syn. ชนชั้นกลาง, ชนชั้นใช้แรงงาน, Ant. ชนชั้นสูง, Example: การร่วมมือกันต่อต้านความเอารัดเอาเปรียบจะเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นกรรมาชีพ, Thai definition: ชนชั้นหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานโดยการรับค่าจ้าง หรือเงินเดือนเป็นการตอบแทน โดยเฉพาะหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ใช้แรงกายเป็นหลัก
พ่นลม    [V] blast, Syn. เป่าลม, Example: คนทรงเจ้าพ่นลมเพียง 2-3 ครั้งเขาก็ดิ้นอย่างบ้าคลั่ง, Thai definition: เป่าลมออกจากปากด้วยแรงดันจากปอด
แว่น [N] glasses, See also: spectacles, Count unit: อัน
แว่นตา [N] eye glasses, Syn. แว่นสายตา, แว่น, Count unit: อัน
ส่วนขยาย    [N] classifier, Syn. บทเสริม, ส่วนเสริม, ส่วนเพิ่มเติม, Ant. ส่วนสรุป, บทสรุป
สุดท้าย    [ADJ] last, See also: hindmost, Syn. หลังสุด, ทีหลัง, ท้าย, Ant. แรก
แสงเลเซอร์ [N] laser beam, Syn. เลเซอร์
ครั้งสุดท้าย    [ADJ] last, See also: ultimate, final, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว
คำลักษณะนาม    [N] noun classifier, Syn. ลักษณนาม, Example: คำว่า ท่าน เป็นได้ทั้งคำสรรพนามบุรุษที่สอง คำสรรพนามบุรุษที่สาม หรือคำลักษณนามก็ได้, Thai definition: คำนามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆ
จำแนกประเภท    [V] classify, See also: divide, group, sort, categorize, Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก, Ant. รวมประเภท, Example: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก, Thai definition: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
ชนชั้นล่าง    [N] working class, See also: lower level, labourer, Syn. ชนชั้นแรงงาน, ชนชั้นกรรมาชีพ, Ant. ชนชั้นนำ, Example: ในสังคมแบบเอเชีย ผู้ปกครองจะมีอำนาจครอบงำชนชั้นล่างอย่างเด็ดขาด, Thai definition: กลุ่มคนที่มีสถานะด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม
ถุงพลาสติก    [N] plastic bag, Syn. ถุงก๊อบแก๊บ, Example: ภายในห้องเก็บของที่อยู่บริเวณหลังบ้านมีถุงพลาสติกเก็บไว้เป็นจำนวนมาก, Count unit: ถุง, ใบ, Thai definition: ถุงที่ทำจากพลาสติกใช้ใส่สิ่งของต่างๆ
หมวดหมู่    [N] classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา
กลุ่มอาชีพ    [N] occupational class, See also: occupational class, Example: สังคมใหญ่ก็จะมีสังคมย่อยๆ อีกมากมาย เช่น สังคมของกลุ่มอาชีพเดียวกัน สังคมชาวพุทธ สังคมของผู้หญิง เป็นต้น, Count unit: กลุ่ม
รัดรึง    [V] caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
ระดับชั้น    [N] degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count unit: ระดับ
อนิจจา    [INT] Alas, See also: dear me!, bless me!, Syn. อนิจจัง, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชเป็นต้น
ครึ่งผีครึ่งคน    [ADJ] be on the threshold of death, See also: be at death's door, be on one's death bed, be in one's last gasps, be dying, near death, o, Syn. ร่อแร่, Example: ธุรกิจเหล่านี้โคม่าอยู่ในขั้นครึ่งผีครึ่งคน, Thai definition: จะเป็นจะตายเท่ากัน
โว้ย [INT] Alas!, Example: โว้ย! เสียงใครคนหนึ่งตะโกนด้วยความกลัดกลุ้มและท้อแท้ต่อชีวิต, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น
กระติกน้ำแข็ง    [N] vacuum flask, See also: vacuum bottle, Example: เมื่อนำแกลบออกจากก้อนน้ำแข็งแล้ว แม่ก็เอามีดตอกน้ำแข็งให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆ ใส่กระติกไว้ให้คุณๆ, Count unit: ใบ, ลูก
ชั้นครู    [N] master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
ชั้นวรรณะ    [N] castes and classes, Syn. ชนชั้น, ชั้นทางสังคม, Example: มีผู้กล่าวไว้ว่าในสังคมไทยแบ่งชั้นวรรณะออกเป็น 4 ชั้นคือ ชั้นเจ้านาย ชั้นผู้ดี ชั้นไพร่ และชั้นทาส
ชั่วกัปชั่วกัลป์    [ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
เพื่อนร่วมชั้น [N] classmate, Syn. เพื่อนร่วมห้อง, Example: ตรงลานโล่ง เลยสนามเด็กเล่นไปหน่อย เคยเป็นเวทีชกต่อยกับเพื่อนร่วมชั้นมาแล้ว, Count unit: คน
ไฟฉาย [N] flashlight, See also: searchlight, electric torch, Example: เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา, Count unit: กระบอก, Thai definition: เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก
มีดพับ    [N] pocket knife, See also: penknife, clasp knife, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดที่พับกดใบมีดเข้าร่องของด้ามไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อนิจจา[excl.] (anitjā) EN: alas! ; dear me! ; bless me!   FR:las !
อนิจจัง[interj.] (anitjang) EN: alas!   
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk chan) EN: class interval   
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk chan poēt) EN: open-ended class interval   
อ่าวอลาสก้า[n. prop.] (Āo Alāskā) EN: Gulf of Alaska   FR: golfe d'Alaska [m]
อับเฉา[n.] (apchao) EN: ballast ; weight   FR: lest [m] ; ballast [m]
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week   FR: la semaine précédente
อาทิตย์ที่แล้ว[n. exp.] (āthit thīlaēo) EN: last week   FR: la semaine dernière
แบ่งตาม[v. exp.] (baeng tām) EN: be classified according to   
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia   
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
บาศ[n.] (bāt) EN: lasso ; lariat ; noose   FR: lasso [m]
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn
บลาสโตซิสต์[n.] (blāstōsist = blāstōsis) EN: blastocyst   
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บ่วง[n.] (būang) EN: loose ; noose ; lasso ; lariat   FR: boucle [f] ; lasso [m] ; lacet [m]
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit   
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้น [n.] (chan) EN: [class. : layer ; tier ; stratum ; terrace]   
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs khlās) EN: first class   FR: première classe [f]
ช่างฉาบปูน[n. exp.] (chang chāp pūn) EN: plasterer   FR: plâtrier [m]
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
ช่างกระไร[X] (changkrarai) EN: Alas ! ; never mind   
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classifier : types of items]   
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chan kammāchīp) EN: proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m]
ชั้นกรรมกร[adj.] (chan kammakøn) EN: working-class   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕[xp] (chan matthayomseuksā pī thī hā) FR: cinquième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de cinquième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖[xp] (chan matthayomseuksā pī thī hok) FR: sixième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de sixième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑[xp] (chan matthayomseuksā pī thī neung) FR: première année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de première année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓[xp] (chan matthayomseuksā pī thī sām) FR: troisième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de troisième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔[xp] (chan matthayomseuksā pī thī sī) FR: quatrième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de quatrième année de l'enseignement secondaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAS    EH1 L EY1 EH1 S
LAS    L AA1 S
PLAS    P L AE1 S
LAST    L AE1 S T
LAST    L AO1 S T
KLAS    K L AE1 S
LASH    L AE1 SH
LASK    L AE1 S K
ALAS    AH0 L AE1 S
BLAS    B L AA1 S
GLAS    G L AE1 S
LASS    L AE1 S
LASE    L EY1 Z
LAST    L AE1 S
BLASE    B L EY1 Z
CLASH    K L AE1 SH
BLASI    B L EY1 Z IY0
COLAS    K OW1 L AH0 S
LASER    L EY1 Z ER0
LASSO    L AE1 S OW0
BLASS    B L AE1 S
KLASE    K L EY1 Z
LASKO    L AE1 S K OW0
LASKI    L AA1 S K IY0
KLASS    K L AE1 S
GALAS    G EY1 L AH0 Z
HALAS    HH AA1 L AH0 Z
LASKE    L EY1 S K
FLASK    F L AE1 S K
LASKY    L AE1 S K IY0
KALAS    K AA1 L AH0 Z
LASCA    L AA1 S K AH0
GLASS    G L AE1 S
LASCO    L AA1 S K OW0
GOLAS    G OW1 L AH0 Z
ATLAS    AE1 T L AH0 S
KULAS    K Y UW1 L AH0 Z
ISLAS    AY1 L AH0 Z
GULAS    G Y UW1 L AH0 Z
FLASH    F L AE1 SH
LASKA    L AA1 S K AH0
BALAS    B AE1 L AH0 S
BLAST    B L AE1 S T
CLASS    K L AE1 S
LASSA    L AA1 S AH0
LASLO    L AA1 S L OW0
LASEK    L AA1 S EH0 K
LASCH    L AE1 SH
LALAS    L AA1 L AH0 S
LASMO    L AE1 S M OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alas    (uh) (@1 l a1 s)
lash    (v) (l a1 sh)
lass    (n) (l a1 s)
last    (v) (l aa1 s t)
Silas    (n) (s ai1 l @ s)
atlas    (n) (a1 t l @ s)
blast    (v) (b l aa1 s t)
clash    (v) (k l a1 sh)
clasp    (v) (k l aa1 s p)
class    (v) (k l aa1 s)
colas    (n) (k ou1 l @ z)
flash    (v) (f l a1 sh)
flask    (n) (f l aa1 s k)
galas    (n) (g aa1 l @ z)
glass    (v) (g l aa1 s)
hulas    (n) (h uu1 l @ z)
kolas    (n) (k ou1 l @ z)
laser    (n) (l ei1 z @ r)
lasso    (v) (l a1 s uu1)
lasts    (v) (l aa1 s t s)
plash    (v) (p l a1 sh)
plasm    (n) (p l a1 z @ m)
slash    (v) (s l a1 sh)
Alaska    (n) (@1 l a1 s k @)
Dallas    (n) (d a1 l @ s)
blas_e    (j) (b l aa1 z ei)
blasts    (v) (b l aa1 s t s)
clasps    (v) (k l aa1 s p s)
classy    (j) (k l aa1 s ii)
flashy    (j) (f l a1 sh ii)
flasks    (n) (f l aa1 s k s)
glassy    (j) (g l aa1 s ii)
koalas    (n) (k ou1 aa1 l @ z)
lascar    (n) (l a1 s k @ r)
lasers    (n) (l ei1 z @ z)
lashed    (v) (l a1 sh t)
lashes    (v) (l a1 sh i z)
lasses    (n) (l a1 s i z)
lassie    (n) (l a1 s ii)
lassos    (v) (l a1 s uu1 z)
lasted    (v) (l aa1 s t i d)
lastly    (a) (l aa1 s t l ii)
plasma    (n) (p l a1 z m @)
splash    (v) (s p l a1 sh)
uvulas    (n) (y uu1 v y u l @ z)
villas    (n) (v i1 l @ z)
violas    (n) (v ai1 @ l @ z)
violas    (n) (v i1 ou1 l @ z)
Alaskan    (n) (@ l a1 s k @ n)
splashy    (n) (s p l a1 sh ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
塗る[ぬる, nuru] Thai: ฉาบสี English: to plaster
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
枯れる[かれる, kareru] Thai: เฉา English: to be blasted
[くみ, kumi] Thai: คำเรียกระดับชั้นเรียน English: class
読者層[どくしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers

German-Thai: Longdo Dictionary
lassenยอมให้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาช่วย)
lassenวางไว้ ปล่อยไว้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาแท้) | ließ, gelassen |
läßt, See also: lassen
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
Zulassung(n) |die, pl. Zulassungen| การอนุญาต
Glas(n) |das, pl. Gläser| แก้วน้ำ
Flasche(n) |die, pl. Flaschen| ขวด
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten
Anlass(n) |der, pl. Anlässe| เหตุผล, สาเหตุ
anlässlichเนื่องในโอกาส เช่น Ich lade meine Schulkameraden zum Abendessen anlässlich meines 60. Geburtstages ein. ฉันชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาทานอาหารเย็นในโอกาสวันครบรอบวันเกิดที่ 60 ของฉัน
Anlass(n) |der, pl. Anlässe| โอกาส, วาระพิเศษ เช่น Was ist der Anlass für dieses Fest? งานเลี้ยงนี้เนื่องในโอกาสใด
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
Zulassungsbescheid(n) |der| คำตอบรับ เช่น ตอบรับเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น, See also: A. der Ablehnungsbescheid,
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg
loslassen(vt) |läßt los, ließ los, hat losgelassen| ปล่อย(จากมือ) เช่น Hey Franz! Laß meinen Stift bitte los! , See also: A. festhalten,
lassen(vt) |läßt, ließ, hat gelassen, ตามด้วยกิริยาที่ไม่ผันรูป| อนุญาต, ปล่อยให้ทำ เช่น Er läßt mich nicht weiter schlafen. เขาไม่ปล่อยให้ฉันนอนต่อ
entlassen(vt) |entließ, hat entlassen| ไล่ออก(จากงาน) เช่น Der Chef hat heute einen Angestellten entlassen. วันนี้หัวหน้าไล่พนักงานออกหนึ่งคน , See also: S. jmdn. feuern, Related: kündigen,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
sich verlassen(vt) |verläßt sich, verließ sich, hat sich verlassen, + auf etw./jmdn. (A)| ไว้ใจ, เชื่อใจ เช่น Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin immer für dich da. เธอไว้ใจฉันได้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ, See also: S. auf etw.(A)/jmdn. vertrauen,
verlassen(vt) |verläßt, verließ, hat verlassen, + etw./jmdn. (A)| ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ออกจาก เช่น Er hat die Stadt vor fünf Jahren verlassen. เขาออกจากเมืองนี้ไปเมื่อห้าปีก่อน, Er hat seine Frau endlich verlassen. ในที่สุดเขาก็ทิ้งภรรยาไป
lassen|läßt, ließ, hat gelassen, ตามด้วยกิริยาที่ไม่ผันรูปท้ายประโยค| เป็นกริยาช่วยใช้บ่งว่า กรรมของประโยคถูกกระทำ ซึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งของ Passivbildung เช่น Man ließ drei Häuser bauen. = Es wurden drei Häuser gebaut.
zuverlässig(adj adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้
Glasnudel(n) |die, pl. Glasnudeln| วุ้นเส้น
nachlässig(adv) |in etw.(D)| ละเลย เช่น Er ist nachlässig in seiner Kleidung. เขาละเลยเสื้อผ้าของเขา, Das Kind wurde nachlässig behandelt. เด็กคนนี้ถูกปล่อยปละละเลย
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, See also: S. Reagenzglas,
gepflasterte Strasseถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น Eine gepflasterte Straße läuft entlang des Kanals in Richtung Stadt. Schon von hier aus könnt Ihr die Kirche sehen.
Lärmbelästigung(n) |die, pl. Lärmbelästigungen| มลพิษทางเสียง, เสียงรบกวน เช่น Stete Lärmbelästigung macht krank.; Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Altglassammelbehälter nur. werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr befüllt werden

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
Elastizitätsmodul {n} (n ) อตราการยืดหรือหดของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง
See also: S. E-Modul {n},

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
A-Betrieb {m}class-A operation [Add to Longdo]
Abblaseventil {n} [techn.]blow-off valve [Add to Longdo]
Abdeckplatte {f} | Abdeckplatten {pl}flashing | flashings [Add to Longdo]
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
Abfindung {f} (bei Entlassung)severance pay [Add to Longdo]
Ablasshahn {m}drain cock [Add to Longdo]
Ablass {m}indulgence [Add to Longdo]
Ablasskanal {m}; Abzugskanal {m}; Rinne {f}; Gosse {f}; Entwässerungsgraben {m}drain [Add to Longdo]
Ablassventil {n}release valve [Add to Longdo]
Abpflasterung {f}armouring [Add to Longdo]
Abplatzen der Glasur in kleinen Teilenblistering [Add to Longdo]
Absetzen {n} der Glasursedimentation [Add to Longdo]
Ablaufen {n} | Ablaufen {n} der Glasurrun-off | glaze run-off [Add to Longdo]
Abstimmung {f} [electr.] | Abstimmung des Durchlassbereichstuning | passband tuning [Add to Longdo]
Abstrahlen {n} (mit Sand usw.)blast [Add to Longdo]
Abtastlaserstrahl {m}scanning laser beam [Add to Longdo]
Abwasserbelastung {f}waste water load [Add to Longdo]
Abzapfwechsler {m} unter Laston-load tap-changer [Add to Longdo]
Achs-Elastokinematik {f}axial elasto-kinematics [Add to Longdo]
Aderlass {m}blood-letting; bleeding [Add to Longdo]
Äquivalenzklasse {f} [math.]equivalence class [Add to Longdo]
Albtraum {m}; Alptraum {m}; drückende Last {f}incubus [Add to Longdo]
Altersklasse {f}age group [Add to Longdo]
Altglas {n}used glass [Add to Longdo]
Altlast {f}dangerous waste [Add to Longdo]
Altlasten {pl}old neglected deposits of toxic waste [Add to Longdo]
Altlasten {pl}inherited waste; polluted areas [Add to Longdo]
Altlastensanierung {f}rehabilitation of inherited waste [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f}; Entlassung {f}dismissal [Add to Longdo]
Amylase {f}amlylase [Add to Longdo]
Anflugglasur {f}; Salzglasur {f}vapour glazing [Add to Longdo]
Anforderungsstufe {f}performance level; performance class [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Ankerwinde {f}anchor windlass [Add to Longdo]
Ankerwinde {f}; Ladewinde {f}; Winde {f} | Ankerwinden {pl}; Ladewinden {pl}; Winden {pl}windlass | windlasses [Add to Longdo]
Anlagenklasse {f}asset category [Add to Longdo]
Anlass {m}; Anlaß {m} [alt]; Gelegenheit {f}occasion [Add to Longdo]
beim geringsten Anlassat the slightest provocation [Add to Longdo]
Anlasseinrichtung {f}starting device [Add to Longdo]
Anlassen {n}; Anlauf {m}starting [Add to Longdo]
Anlassen {n} (Stahl)tempering [Add to Longdo]
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter [Add to Longdo]
Anlasstemperatur {f}annealing temperature [Add to Longdo]
Anordnung {f} nach Sachgebietensubject classification [Add to Longdo]
Anordnung {f}; Gebot {n}; Befehl {m}; Erlass {m} | Anordnungen {pl}; Gebote {pl}fiat | fiats [Add to Longdo]
Anspruchsklasse {f}grade [Add to Longdo]
Anwalt vor Gericht sein | als Anwalt vor Gericht zugelassen werdento be a member at the bar | to be admitted to the bar [Add to Longdo]
Apfel {m} | Äpfel {pl} | glasierter Apfel | für einen Apfel und ein Ei; für ein Butterbrotapple | apples | toffie apple [Br.]; candy apple | for peanuts; for next to nothing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
A級[エーきゅう, e-kyuu] (adj-f,n) class-A [Add to Longdo]
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship [Add to Longdo]
おやしお型潜水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]
がたり[, gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump) [Add to Longdo]
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
ここで会ったが百年目;ここで逢ったが百年目;此処で会ったが百年目;此処で逢ったが百年目[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come [Add to Longdo]
この期;此の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game [Add to Longdo]
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P) [Add to Longdo]
これっ切り;此れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament [Add to Longdo]
これ切り;此れ切り;是切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[, zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to,adv) (on-mim) splash; plop [Add to Longdo]
しなしな;しねしね[, shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer [Add to Longdo]
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P) [Add to Longdo]
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
せん断弾性係数;剪断弾性係数[せんだんだんせいけいすう, sendandanseikeisuu] (n) elastic shear modulus [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer [Add to Longdo]
たちかぜ型護衛艦[たちかぜがたごえいかん, tachikazegatagoeikan] (n) Tachikaze class destroyer [Add to Longdo]
ちびちび;ちびりちびり[, chibichibi ; chibirichibiri] (adv,adv-to) (on-mim) making something last [Add to Longdo]
ちゃぷちゃぷ;チャプチャプ[, chapuchapu ; chapuchapu] (adj-na,adj-no,adv-to,n) splish-splash; glug-glug [Add to Longdo]
とべ[, tobe] (n) (sl) last (in a contest) [Add to Longdo]
どんぶりこ;どんぶらこ[, donburiko ; donburako] (adv,adv-to) (1) (どんぶりこ only) (on-mim) plop; splash; (2) (on-mim) tumbling [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
はたかぜ型護衛艦[はたかぜがたごえいかん, hatakazegatagoeikan] (n) Hatakaze class destroyer [Add to Longdo]
はつゆき型護衛艦[はつゆきがたごえいかん, hatsuyukigatagoeikan] (n) Hatsuyuki class destroyer [Add to Longdo]
はるしお型潜水艦[はるしおがたせんすいかん, harushiogatasensuikan] (n) Harushio class submarine [Add to Longdo]
はるな型護衛艦[はるながたごえいかん, harunagatagoeikan] (n) Haruna class destroyer [Add to Longdo]
ばちゃん;バチャン[, bachan ; bachan] (adv,adv-to) (on-mim) with a splash [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, / ] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
一溜烟[yī liù yān, ㄧ ㄌㄧㄡˋ ㄧㄢ, / ] in a flash, quickly [Add to Longdo]
一等[yī děng, ㄧ ㄉㄥˇ, ] first class; grade A [Add to Longdo]
一级[yī jí, ㄧ ㄐㄧˊ, / ] first class; category A [Add to Longdo]
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] sudden idea; flash of insight [Add to Longdo]
一类[yī lèi, ㄧ ㄌㄟˋ, / ] same type; category 1 (i.e. class A) [Add to Longdo]
一类保护动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] class A protected animal [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters [Add to Longdo]
三级[sān jí, ㄙㄢ ㄐㄧˊ, / ] grade 3; third class; category C [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
上世纪[shàng shì jì, ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] last century [Add to Longdo]
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, / ] first (of two parts); last (week etc); previous; the above [Add to Longdo]
上个星期[shàng gè xīng qī, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, / ] last week [Add to Longdo]
上个月[shàng gè yuè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ ㄩㄝˋ, / ] last month [Add to Longdo]
上周[shàng zhōu, ㄕㄤˋ ㄓㄡ, ] last week [Add to Longdo]
上星期[shàng xīng qī, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, ] last week; previous week [Add to Longdo]
上月[shàng yuè, ㄕㄤˋ ㄩㄝˋ, ] last month [Add to Longdo]
上次[shàng cì, ㄕㄤˋ ㄘˋ, ] last time [Add to Longdo]
上流[shàng liú, ㄕㄤˋ ㄌㄧㄡˊ, ] upper class [Add to Longdo]
上课[shàng kè, ㄕㄤˋ ㄎㄜˋ, / ] to attend class [Add to Longdo]
下半年[xià bàn nián, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] last-half year [Add to Longdo]
下层[xià céng, ㄒㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, / ] underlayer; lower class; lower strata; substrate [Add to Longdo]
下旬[xià xún, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄩㄣˊ, ] last third of the month [Add to Longdo]
下流[xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar [Add to Longdo]
下级[xià jí, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˊ, / ] low ranking; low level; an underclass [Add to Longdo]
下课[xià kè, ㄒㄧㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] class is over [Add to Longdo]
不碎玻璃[bù suì bō li, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, ] shatterproof or safety glass [Add to Longdo]
不见经传[bù jiàn jīng zhuàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄢˋ, / ] not found in the classics (成语 saw); unknown; unfounded; not authoritative [Add to Longdo]
中伏[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, ] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
中产[zhōng chǎn, ㄓㄨㄥ ㄔㄢˇ, / ] middle class; to ascend to the middle class [Add to Longdo]
中产阶级[zhōng chǎn jiē jí, ㄓㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] middle class [Add to Longdo]
[chuàn, ㄔㄨㄢˋ, ] to string together; to mix up; to conspire; to connect; a string (computing); (classifier for rows or strings) [Add to Longdo]
丹毒[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, ] erysipelas [Add to Longdo]
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, ] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] (final particle in classical Chinese, expressing question or doubt, similar to 嗎|吗) [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [Add to Longdo]
[gè, ㄍㄜˋ, ] Taiwanese variant of 個|个 (classifier) [Add to Longdo]
二伏[èr fú, ㄦˋ ㄈㄨˊ, ] same as 中伏, last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
二十年目睹之怪现状[èr shí nián mù dǔ zhī guài xiàn zhuàng, ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ ㄓ ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] The strange state of the world witnessed over 20 years, novel by late Qing novelist Wu Jianren 吳趼人, classified as "novel of denunciation" 譴責小說|谴责小说 [Add to Longdo]
二等[èr děng, ㄦˋ ㄉㄥˇ, ] second class; second-rate [Add to Longdo]
二等舱[èr děng cāng, ㄦˋ ㄉㄥˇ ㄘㄤ, / ] second class cabin [Add to Longdo]
二等车[èr děng chē, ㄦˋ ㄉㄥˇ ㄔㄜ, / ] second class [Add to Longdo]
二级[èr jí, ㄦˋ ㄐㄧˊ, / ] grade 2; second class; category B [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] (classical) to say [Add to Longdo]
五级[wǔ jí, ˇ ㄐㄧˊ, / ] grade 5; fifth class; category E [Add to Longdo]
五经[Wǔ Jīng, ˇ ㄐㄧㄥ, / ] the Five Classics of Confucianism - namely the Book of Songs 詩經|诗经, the Book of History 書經|书经, the Classic of Rites 禮記|礼记, the Book of Changes 易經|易经, and the Spring and Autumn annals 春秋 [Add to Longdo]
亚纲[yà gāng, ㄧㄚˋ ㄍㄤ, / ] subclass (taxonomy) [Add to Longdo]
人次[rén cì, ㄖㄣˊ ㄘˋ, ] person-times; visits; classifier for number of people participating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class [Add to Longdo]
サブクラス[さぶくらす, sabukurasu] subclass [Add to Longdo]
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class [Add to Longdo]
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] file owner class [Add to Longdo]
ファイル他者クラス[ファイルたしゃクラス, fairu tasha kurasu] file other class [Add to Longdo]
ファセット分類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] faceted classification system [Add to Longdo]
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]
ブジェクトクラス[ぶじえくとくらす, bujiekutokurasu] object class [Add to Longdo]
プラズマディスプレイ[ぷらずまでいすぷれい, purazumadeisupurei] plasma display [Add to Longdo]
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
レーザ[れーざ, re-za] laser [Add to Longdo]
レーザーディスク[れーざーでいすく, re-za-deisuku] laser disk, LD [Add to Longdo]
レーザダイオード[れーざだいおーど, re-zadaio-do] laser diode [Add to Longdo]
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
レーザメモリ[れーざめもり, re-zamemori] laser memory [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
円記号[えんきごう, enkigou] yen sign, back slash [Add to Longdo]
回線種別[かいせんすべつ, kaisensubetsu] line type, line classification [Add to Longdo]
階層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]
階層分類体系[かいそうぶんるいたいけい, kaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
外部文書クラス[がいぶぶんしょクラス, gaibubunsho kurasu] external document class [Add to Longdo]
割付け対象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] layout object class [Add to Longdo]
管理オブジェクトクラス[かんりオブジェクトクラス, kanri obujiekutokurasu] managed object class [Add to Longdo]
簡略分類体系[かんりゃくぶんるいたいけい, kanryakubunruitaikei] broad classification system [Add to Longdo]
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO [Add to Longdo]
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] interchange format class [Add to Longdo]
公開文種別[こうかいぶんしゅべつ, koukaibunshubetsu] public text class [Add to Longdo]
合成形分類体系[ごうせいがたぶんるいたいけい, gouseigatabunruitaikei] synthetic classification system [Add to Longdo]
字類条件[じるいじょうけん, jiruijouken] class condition [Add to Longdo]
字類名[じるいめい, jiruimei] class name [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, ) [Add to Longdo]
十進分類体系[じっしんぶんるいたいけい, jisshinbunruitaikei] decimal classification system [Add to Longdo]
書式フラッシュ[しょしきフラッシュ, shoshiki furasshu] form flash [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
深層分類体系[しんそうぶんるいたいけい, shinsoubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]
図録[ずろく, zuroku] atlas [Add to Longdo]
精密分類体系[せいみつぶんるいたいけい, seimitsubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system [Add to Longdo]
線形分類体系[せんけいぶんるいたいけい, senkeibunruitaikei] linear classification system [Add to Longdo]
選択クラス[せんたくクラス, sentaku kurasu] selected class [Add to Longdo]
組終端[くみしゅうたん, kumishuutan] last character position of line [Add to Longdo]
装置クラス[そうちクラス, souchi kurasu] device class [Add to Longdo]
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] ein_Glas, ein_Trunk, -voll [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] erstklassig [Add to Longdo]
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下す[くだす, kudasu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ろす[おろす, orosu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
不徳[ふとく, futoku] mangelnde_Tugend, Laster [Add to Longdo]
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
任す[まかす, makasu] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]
任せる[まかせる, makaseru] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]
休まる[やすまる, yasumaru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休む[やすむ, yasumu] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休める[やすめる, yasumeru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
伸縮[しんしゅく, shinshuku] das_Ausdehnen_und_das_Zusammenziehen, Elastizitaet [Add to Longdo]
余す[あます, amasu] uebriglassen [Add to Longdo]
余裕[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
余裕しゃくしゃく[よゆうしゃくしゃく, yoyuushakushaku] -ruhig, sehr_ruhig, gelassen, sehr_gelassen [Add to Longdo]
保釈[ほしゃく, hoshaku] Freilassung_gegen_Kaution [Add to Longdo]
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
免囚[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]
免税[めんぜい, menzei] Steuerbefreiung, Steuererlass [Add to Longdo]
免職[めんしょく, menshoku] Amtsentlassung [Add to Longdo]
免除[めんじょ, menjo] Befreiung, Erlass, Erlassung [Add to Longdo]
入れる[いれる, ireru] hineinstecken, einlassen [Add to Longdo]
[さつ, satsu] (Numeralklassifikator fuer Buecher) [Add to Longdo]
冒とく[ぼうとく, boutoku] Gotteslaesterung, Blasphemie, Schaendung, Entehrung [Add to Longdo]
冷静[れいせい, reisei] kuehl, ruhig, gelassen [Add to Longdo]
凍結[とうけつ, touketsu] gefrieren_lassen, einfrieren_lassen [Add to Longdo]
出獄[しゅつごく, shutsugoku] (aus dem Gefaengnis) entlassen_werden [Add to Longdo]
分類[ぶんるい, bunrui] Einteilung, Klassifizierung [Add to Longdo]
切り捨てる[きりすてる, kirisuteru] niederhauen, weglassen [Add to Longdo]
削除[さくじょ, sakujo] Streichung, Weglassung [Add to Longdo]
勉強[べんきょう, benkyou] Studium, das_Lernen, Preisnachlass [Add to Longdo]
勲一等[くにっとう, kunittou] Orden_1.Klasse [Add to Longdo]
[ひつ, hitsu] (Numeralklassifikator fuer Tiere und Stoffrollen) [Add to Longdo]
厄介者[やっかいもの, yakkaimono] Familie, Familienangehoerige, Klotz_am_Bein, -Last [Add to Longdo]
去る[さる, saru] fortgehen, verlassen, vergehen [Add to Longdo]
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
古典[こてん, koten] Klassiker, klassische_Literatur [Add to Longdo]
古文[こぶん, kobun] klass.Literatur, klass.Stil [Add to Longdo]
同級生[どうきゅうせい, doukyuusei] Klassenkamerad, Mitschueler [Add to Longdo]
吹き込む[ふきこむ, fukikomu] hineinwehen, hineinblasen, einspielen (Platte), jemanden_beeinflussen [Add to Longdo]
吹く[ふく, fuku] -blasen, -wehen [Add to Longdo]
和む[なごむ, nagomu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
和らげる[やわらげる, yawarageru] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  lase \lase\ (l[=a]z) v. i. [imp. & p. p. {lased} (l[=a]zd); p.
     pr. & vb. n. {lasing}.] [by back-formation from {laser}. See
     {laser}.]
     To give off a beam of coherent light; -- of a laser.
     [PJC]

Are you satisfied with the result?

Go to Top