ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

landais

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -landais-, *landais*, landai
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
ชายชาวไทย[n. exp.] (chāichāo Thai ) FR: Thaï [m] ; Thaïlandais [m]
ชาวไทย[n. prop.] (Chāo Thai ) EN: Thai   FR: Thaï [m] ; Thaïe [f] ; Thaïlandais [m] ; Thaïlandaise [f]
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[adj.] (Hølandā = Hollandā) EN: Dutch   FR: hollandais
จังหวัดของประเทศไทย[n. exp.] (jangwat khøng Prathēt Thai) EN: province of Thailand   FR: province de Thaïlande [f] ; province Thaïlandaise [f]
เจ้าหน้าที่ไทย[n. exp.] (jaonāthī Thai ) EN: Thai authorities   FR: autorités thaïlandaises [fpl]
แกงไก่[n. exp.] (kaēng kai) FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
แกงเผ็ดไก่[xp] (kaēng phet kai) EN: Thai chicken curry   FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
การเมืองไทย[n. exp.] (kānmeūang Thai ) EN: Thai politics   FR: politique thaïlandaise [f]
การนวดแผนไทย[n. exp.] (kān nūat phaēn Thai ) EN: Thai massage   FR: massage thaïlandais [m] ; massage traditionnel thaï [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
オランデーズソース[, orande-zuso-su] (n) sauce Hollandaise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top