Search result for

jurés

(187 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jurés-, *jurés*, juré
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jurés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jurés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abjure[VT] บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, See also: สละ, Syn. repudiate, abrogate
adjure[VT] สั่งการ, See also: สั่งอย่างเอาจริงเอาจัง
adjure[VT] อ้อนวอน, See also: ร้องขอ
injure[VT] ทำร้าย, See also: ทำให้บาดเจ็บ, ทารุณ, Syn. hurt, damage, harm, wound, Ant. heal
conjure[N] ร่ายเวทมนตร์
de jure[ADJ] ตามกฎหมาย, See also: โดยกฎหมาย, Syn. legal
de jure[ADV] ตามกฎหมาย, See also: โดยกฎหมาย, Syn. legally
injured[ADJ] ซึ่งได้รับบาดเจ็บ, See also: บาดเจ็บ, Syn. hurt, wounded, broken
injured[N] ผู้ได้รับบาดเจ็บ, See also: คนเจ็บ, Syn. sufferer
perjure[VT] ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. misrepresent, falsify, forswear
conjurer[N] ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น, Syn. conjuror
conjurer[N] ผู้ที่ร่ายมนต์, Syn. conjuror, magician, sorcerer
conjure up[PHRV] ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)
conjure up[PHRV] ทำให้เกิด(บางสิ่ง) ในใจ, See also: ก่อให้เกิด, ผุดขึ้นในใจ
conjure away[PHRV] ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)
conjure with[PHRV] แสดงกลกับ, See also: เล่นกลกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg,appeal,enchant,charm
conjurer(คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน, Syn. magician
dejure(ดีจัว'รี) ตามกฎหมาย,ตามลัทธิ
injure(อิน'เจอะ) vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย,ทำผิด,ทำร้าย,ประทุษร้าย,กระทบกระเทือน,ร้าวราน., See also: injurable adj. injurer n., Syn. hurt
injured(อิน'เจิร์ด) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับอันตราย, See also: injuredly adv injuredness n., Syn. wounded)
perjure(เพอ'เจอะ) vt. ให้การเป็นพยานเท็จ,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ., See also: perjurer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
conjure(vi) ร่ายเวทมนตร์,เรียกผี,ปลุกผี,เล่นกล
conjure(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน
conjurer(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
injure(vt) ทำให้เสียหาย,ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ
perjure(vt) เบิกความเท็จ,ทวนสาบาน,ให้การเท็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recognition, de jureการรับรองโดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salvo jure (L.)โดยไม่มีอคติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvo jure cujuslibet (L.)ไม่เสื่อมเสียถึงสิทธิของผู้ใด, โดยไม่ให้ผู้ใดเสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juris et de jure (L.)โดยกฎหมายและตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de jure (L.)โดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
de jure (L.)โดยนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de jure populationประชากรโดยนิตินัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
de jure recognitionการรับรองโดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ipso-jure (L.)โดยนิตินัย, โดยข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injured personผู้เสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
De Jure Population ประชากรนิตินัย หรือ ประชากรอาศัย (resident population)
ประชากรที่มีชื่อว่าอาศัยอยู่ในเขตนั้นในวันทำ สำมะโน [สิ่งแวดล้อม]
de jureโดยนิตินัย [การทูต]
Brain Injuredสมองได้รับอันตราย [การแพทย์]
De Jureวิธีนิตินัย [การแพทย์]
De-Jureวิธีนิตินัย [การแพทย์]
Limb, Injuredขาที่มีปัญหา [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดเจ็บสาหัส[V] seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
ทำร้ายร่างกาย[V] attack, See also: injure, molest, harm, abuse, hurt, Example: เขากับพวกนับสิบคนรุมทำร้ายร่างกายคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: ประทุษร้ายต่อร่างกาย
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
ผู้เสียหาย[N] injured person, See also: sufferer, the wounded, Example: ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้เรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของกิจการ, Count unit: ราย, คน, Thai definition: บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได้ตามที่กฎหมายกําหนด, Notes: (กฎหมาย)
เล่นกล[V] play tricks, See also: juggle, conjure, play magic, Example: ชายคนนั้นจะมาเล่นกลง่ายๆ ให้เด็กๆ ดูที่หัวมุมถนนเป็นประจำ, Thai definition: เล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริง
อาน[ADJ] injured, See also: damaged, Thai definition: บอบช้ำ
บอบช้ำ[V] wound, See also: injure, hurt, Syn. ระบม, Example: พวกโจรบอบช้ำมากเพราะถูกรุมประชาทัณฑ์, Thai definition: สภาวะร่างกายหรือจิตใจที่ถูกทำร้ายอย่างหนัก
บาดเจ็บ[V] be injured, See also: be wounded, get hurt, Syn. เจ็บ, Example: คนขับรถบาดเจ็บที่ศีรษะเพียงเล็กน้อย แต่ผู้โดยสารหลายคนบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวด
ประทุษร้าย[V] injure, See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt, Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, รังแก, Example: เขาถูกประทุษร้ายจากน้ำมือของพวกผู้ร้าย
อ่วม[V] be worse, See also: injure, be terrible, be in a bad way, be downhearted, Syn. บอบช้ำ, น่วม, Example: พรุ่งนี้ผมต้องอ่วมกว่านี้แน่ๆ เพราะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก, Thai definition: ได้รับบาดเจ็บมาก
ห้อเลือด[V] bruise, See also: wound, injure, hurt, Example: มือของเธอห้อเลือดเพราะโดนประตูหนีบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut   FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[v.] (bātjep) EN: be injured   
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt   FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāhat) EN: seriously injured   FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt   FR: blesser
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names   FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
ได้รับบาดเจ็บ[v. exp.] (dāirap bātjep) EN: be injured   FR: se blesser
โดยนิตินัย[adv.] (dōi nitinai) EN: legally ; de jure ; by right   
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
เห่า[v.] (hao) EN: swear ; abuse ; curse   FR: jurer ; maudire
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim   
คอกลูกขุน[n. exp.] (khøk lūkkhun) EN: jury box   FR: banc des jurés [m]
ละทิ้งศาสนา[v. exp.] (lathing sātsanā) FR: abjurer
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
ลูกขุน[n.] (lūkkhun) EN: jury ; juror   FR: juré [m] ; membre d'un jury [m]
นักแสดงกล[n.] (naksadaēng kon) EN: magician ; conjurer ; juggler   FR: magicien [m] ; magicienne [f] ; prestidigitateur [m] ; prestidigitatrice [f] ; jongleur [m] ; jongleuse [f]
นิตินัย[adv.] (nitinai) EN: legally ; by law ; de jure   FR: légalement ; juridiquement
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; make a pledge ; declarer   FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
เป็นพยานเท็จ[v. exp.] (pen phayān thet) EN: perjure   
ผู้เสียหาย[n. exp.] (phū sīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim   FR: victime [f]
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarāi) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm   FR: blesser ; faire du mal à
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution   FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
สบถ[v.] (sabot) EN: vow ; swear ; pledge ; take an oath   FR: promettre ; jurer
สบถสาบาน[v.] (sabot sābān) EN: swear   FR: promettre ; jurer ; promis juré !
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack   FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer
ทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (thamrāi rāngkāi) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury   

CMU English Pronouncing Dictionary
JURE    JH UH1 R
JUREK    Y UH1 R EH0 K
JUREK    JH UH1 R EH0 K
MAJURE    M AA0 Y UH1 R EY0
INJURE    IH1 N JH ER0
PERJURE    P ER1 JH ER0
CONJURE    K AA1 N JH ER0
INJURES    IH1 N JH ER0 Z
INJURED    IH1 N JH ER0 D
JUREWICZ    JH UH1 R AH0 V IH0 CH
JUREWICZ    Y UH1 R AH0 V IH0 CH
CONJURES    K AA1 N JH ER0 Z
CONJURED    K AA1 N JH ER0 D
PERJURED    P ER1 JH ER0 D
PERJURER    P ER1 JH ER0 ER0
UNINJURED    AH0 N IH1 N JH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abjure    (v) (@1 b jh u@1 r)
adjure    (v) (@1 jh u@1 r)
injure    (v) (i1 n jh @ r)
abjured    (v) (@1 b jh u@1 d)
abjures    (v) (@1 b jh u@1 z)
adjured    (v) (@1 jh u@1 d)
adjures    (v) (@1 jh u@1 z)
conjure    (v) (k uh1 n jh @ r)
de jure    (j) - (d ei2 - jh u@1 r ii)
injured    (v) (i1 n jh @ d)
injures    (v) (i1 n jh @ z)
perjure    (v) (p @@1 jh @ r)
conjured    (v) (k uh1 n jh @ d)
conjurer    (n) (k uh1 n jh @ r @ r)
conjures    (v) (k uh1 n jh @ z)
perjured    (v) (p @@1 jh @ d)
perjurer    (n) (p @@1 jh @ r @ r)
perjures    (v) (p @@1 jh @ z)
conjurers    (n) (k uh1 n jh @ r @ z)
perjurers    (n) (p @@1 jh @ r @ z)
uninjured    (j) (uh1 n i1 n jh @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P) [Add to Longdo]
アンジュレーション[, anjure-shon] (n) undulation [Add to Longdo]
テーピング[, te-pingu] (n,vs) taping (e.g. an injured joint); (P) [Add to Longdo]
デモジュレータ[, demojure-ta] (n) demodulator [Add to Longdo]
ミントジュレップ[, mintojureppu] (n) mint julep [Add to Longdo]
モジュレーション[, mojure-shon] (n) modulation [Add to Longdo]
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct [Add to Longdo]
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
奇術師[きじゅつし, kijutsushi] (n) conjurer; magician; juggler; illusionist [Add to Longdo]
偽証者[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness [Add to Longdo]
仇する;寇する[あだする;あたする, adasuru ; atasuru] (vs-s) (1) to harm; to injure; (2) to oppose [Add to Longdo]
軽傷者[けいしょうしゃ, keishousha] (n) slightly-injured person; slightly-wounded person [Add to Longdo]
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health [Add to Longdo]
公傷制度[こうしょうせいど, koushouseido] (n) permission for sumo wrestler who was injured in an official tournament to be absent in the next one [Add to Longdo]
寿齢[じゅれい, jurei] (n) long life; age; life [Add to Longdo]
樹齢[じゅれい, jurei] (n) age of a tree; (P) [Add to Longdo]
重軽傷者[じゅうけいしょうしゃ, juukeishousha] (n,adj-no) those injured; injured persons; the wounded [Add to Longdo]
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P) [Add to Longdo]
傷を負う[きずをおう, kizuwoou] (exp,v5u) to be injured; to sustain a wound [Add to Longdo]
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P) [Add to Longdo]
傷付ける(P);疵付ける;傷つける;疵つける[きずつける, kizutsukeru] (v1,vt) (1) to wound; to injure; (2) to hurt someone's feelings (pride, etc.); (3) to damage; to chip; to scratch; (P) [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
損う(io)(P);損なう(P)[そこなう, sokonau] (suf,v5u) to harm; to hurt; to injure; to damage; to fail in doing; (P) [Add to Longdo]
損じる[そんじる, sonjiru] (v1,vi) to harm; to hurt; to injure; to damage [Add to Longdo]
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P) [Add to Longdo]
痛む[いたむ, itamu] (v5m) to hurt; to feel a pain; to be injured; (P) [Add to Longdo]
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over [Add to Longdo]
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured [Add to Longdo]
被害者[ひがいしゃ, higaisha] (n) victim; injured party; sufferer; (P) [Add to Longdo]
負う[おう, ou] (v5u,vt) (1) (See 背負う・1) to bear; to carry on one's back; (2) to take responsibility for; to accept a duty; (3) to be injured; (4) to owe; (P) [Add to Longdo]
負傷兵[ふしょうへい, fushouhei] (n) injured soldier [Add to Longdo]
魔術師[まじゅつし, majutsushi] (n) magician; conjurer [Add to Longdo]
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不受伤[bù shòu shāng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, / ] unharmed; not injured [Add to Longdo]
不幸受害[bù xìng shòu hài, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ, ] the unfortunate injured (party); a victim [Add to Longdo]
使魔法[shǐ mó fǎ, ㄕˇ ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, 使] conjure [Add to Longdo]
[shāng, ㄕㄤ, / ] injure; injury; wound [Add to Longdo]
伤人[shāng rén, ㄕㄤ ㄖㄣˊ, / ] to injure sb [Add to Longdo]
伤害[shāng hài, ㄕㄤ ㄏㄞˋ, / ] injure; harm [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] injure; puppet [Add to Longdo]
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] cut; injure [Add to Longdo]
加害[jiā hài, ㄐㄧㄚ ㄏㄞˋ, ] to injure [Add to Longdo]
受伤害[shòu shāng hài, ㄕㄡˋ ㄕㄤ ㄏㄞˋ, / ] injured [Add to Longdo]
受害[shòu hài, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ, ] to suffer damage, injury etc; damaged; injured; killed; robbed [Add to Longdo]
受害者[shòu hài zhě, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ ㄓㄜˇ, ] person who suffers damage, injury etc; a casualty; a victim; those injured and wounded [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] to kill; to injure [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] destroyed; injure [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] injure; vilify [Add to Longdo]
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful [Add to Longdo]
[yìn, ˋ, ] injured; moreover; preferably [Add to Longdo]
戕害[qiāng hài, ㄑㄧㄤ ㄏㄞˋ, ] to injure [Add to Longdo]
打伤[dǎ shāng, ㄉㄚˇ ㄕㄤ, / ] bruise; injure [Add to Longdo]
[sǔn, ㄙㄨㄣˇ, / ] to damage; injure; to lose; to harm [Add to Longdo]
损伤[sǔn shāng, ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] to harm; to damage; to injure; impairment; loss; disability [Add to Longdo]
损坏[sǔn huài, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] to damage; to injure [Add to Longdo]
损害[sǔn hài, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄞˋ, / ] harm; to damage; to injure; to infringe [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao [Add to Longdo]
死伤[sǐ shāng, ㄙˇ ㄕㄤ, / ] casualties; dead and injured [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus [Add to Longdo]
杀伤[shā shāng, ㄕㄚ ㄕㄤ, / ] to kill and injure [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] be injured; ill (of animals) [Add to Longdo]
誓绝[shì jué, ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to abjure; to swear to quit [Add to Longdo]
误伤[wù shāng, ˋ ㄕㄤ, / ] to injure accidentally; accidental injury [Add to Longdo]
变戏法[biàn xì fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] perform conjuring tricks; conjure; juggle [Add to Longdo]
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, / ] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top