Search result for

juliennes

(55 entries)
(1.2955 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juliennes-, *juliennes*, julienne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา juliennes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *juliennes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
julienne[ADJ] ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have your triangles, shaved, obelisks, natural, julienne...มีเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นเส้น เป็นแท่ง เป็นชิ้นบางๆ... Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
As the French like to call it... "Julienne." I think that's how they say it.ออกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า "จูลีเอนน์" คิดว่าเขาออกเสียงกันอย่างงั้นนะ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Combination hookah and coffee maker-- also makes Julienne friesสามารถทำปลาแผ่นบางๆได้ด้วย มันจะไม่แตก Aladdin (1992)
Make hundreds of julienne carrots in seconds.Er schneidet Hunderte Julienne-Karotten in Sekunden. Explorers (1985)
Listen, Julienne. I can't come back.Julienne, ich sage dir doch, ich kann nicht zurückkommen! La Belle Noiseuse (1991)
I'm Julienne, his sister.Ich bin Julienne. Ich bin seine Schwester. La Belle Noiseuse (1991)
For example, for a julienne.Ein Beispiel: Gemüsejulienne. Riens du tout (1992)
Soup Julienne, filets de sole Normande, tournedos of beef, and a rice soufflé.Julienne-Suppe, Seezungenfilet Normande, Medaillons vom Rind und ein Reissoufflé. The Adventure of the Italian Nobleman (1993)
Soup Julienne, filet de sole Normande, tournedos of beef, and a rice soufflé.Julienne-Suppe, Seezungenfilet Normande. Medaillons vom Rind und ein Reissoufflé. The Adventure of the Italian Nobleman (1993)
Actually, I was gonna do them julienne.Eigentlich war ich werde Sie sie nicht Julienne. The One with Mac and C.H.E.E.S.E. (2000)
Eva Saint Julienne, last surviving member of the Freedom Fifteen.Eva Saint Julienne, letztes überlebendes Mitglied der Freedom 15. The Long Game (2005)
How can a restaurant like this dare rustle up a Puerto-Rican style risotto with a julienne of peppers?Wie kann sich so ein Restaurant erlauben, ein Risotto auf puerto-ricanische Art mit einer Paprika-Julienne zuzubereiten? The Caiman (2006)
This report...Michel Julienne. Guilty (2011)
It was your lovely coat, and the way you let it swing when you were walking.Ich kann Schwester Julienne jetzt nicht wecken. Episode #1.2 (2012)
This is Jimmy. He's an old school friend.Schwester Julienne! Episode #1.3 (2012)
No, I was on the beat and I came across something... rather untoward.Ist Schwester Julienne da? Schwester Julienne ist auf einer Klausur. Schwester Bernadette ist verantwortlich, bis sie zurück ist. Episode #1.6 (2012)
My handkerchiefs were all given to the police!Sister Julienne hat sie weggenommen! Episode #1.6 (2012)
These are valuable jewels, and Sister Julienne was pinning all hope on the fact that the things you stole were just cheap rubbish.Das ist wertvoller Schmuck, und Schwester Julienne hat alle Hoffnung darauf gesetzt, dass die Dinge, die Sie gestohlen haben, nur billiger Krimskrams waren! Episode #1.6 (2012)
He needs constant care. I can stay tonight.Ich übernehme die Vormittags-Termine von Schwester Julienne. Episode #2.6 (2013)
I see.Ich hatte Schwester Julienne erwartet. Episode #2.6 (2013)
As I said, I can stay tonight.Schwester Julienne wurde fortgerufen. Ich übernehme für sie. Episode #2.6 (2013)
Sorry, not guilty. Well, they must have grown legs and marched off by themselves.Ich mache das nur als Gefälligkeit für Schwester Julienne. Episode #2.6 (2013)
I'll take you to her office. Thank you. I wouldn't mind a stint on male surgical.Und ich habe jemanden zu Schwester Juliennes Büro gebracht. Episode #2.3 (2013)
The stench of last week's spam is still clinging to my three-ply. That's very clever. Is it Pinky, or is it Perky?Schwester Julienne sagte, dass Sie gute Referenzen mitbringen, dass Sie sorgfältig sind und hart arbeiten. Episode #2.3 (2013)
The baby's refused the breast again, and we should check him for tongue-tie.Schwester Julienne ist schon unterwegs zu Mrs. Hall. Episode #2.1 (2013)
She can't go walking out into the world in these!Er ist Besitz des Ordens. Sie müssen sich an Schwester Julienne wenden. Episode #2.8 (2013)
But I have so many things to do. Very well.Hol Schwester Julienne. Episode #2.8 (2013)
PHONE RINGSWir haben kaum die Wahl. Schwester Julienne sagt, wir brauchen einen berühmten Juror. Episode #2.5 (2013)
When you mix it with fizz, you get something called a Snowball.Ich verstehe. Was sagt ihr zu Schwester Julienne, Jungs? Episode #2.5 (2013)
We're never going to get a new flat, are we?Ich hab gehört, wie Schwester Julienne ein Moped erwähnte. Episode #2.5 (2013)
She ain't going to need 'em.Schwester Julienne! Episode #2.5 (2013)
Not now.Schwester Julienne! Episode #2.5 (2013)
- That's extraordinary. - Yes, the soup Julienne is extraordinary.Ja, die Suppe Julienne ist herausragend. Of Monsters and Men (2013)
Er, she's weepy, exhausted, scarcely leaves the flat.Ich musste zur Polizei, zum Stadtrat, dreimal die Hofdame anrufen und an Schwester Julienne schreiben. Episode #3.1 (2014)
Nurse Lee, you showed gumption, initiative and organisation during our move.Gern, Schwester Julienne. Schwester Lee. Episode #3.2 (2014)
Oh, your mother allowed Nature to take over.Es war Zeit für Schwester Julienne, die Adoptionsagentur einzuschalten. Ich habe die Frau gesehen. Episode #3.2 (2014)
♪ I'll bring again Tulips from Amsterdam... ♪Schwester Julienne am Apparat. Wir waren engagiert, doch sie schienen unbesiegbar. Episode #3.3 (2014)
And after only one day, how will we bear it?Sogar Schwester Julienne war erschüttert. Episode #3.3 (2014)
Is Joseph his given name?Ist Schwester Julienne da? Episode #3.3 (2014)
That's my girl.Das ist Schwester Julienne. Episode #3.3 (2014)
♪ May you always be a dreamerSchwester Julienne hat ein Zuhause für Sie. Sie beide können zusammenbleiben. Episode #3.3 (2014)
We've a great deal to do this morning.Schwester Julienne, ist die Post schon weg? Nein. Du hast Glück. Episode #3.5 (2014)
Steak and kidney pie. Your steak and kidney pie?Mit Schwester Juliennes Erlaubnis mache ich mir ein Sandwich. Episode #3.5 (2014)
Well, I did think I might try and find a roulette wheel and set up a little casino in the parlour! I've always fancied myself as a croupier.Schwester Julienne, ich glaube, wir machen einander nervös. Episode #3.5 (2014)
Sister Winifred, Nurse Miller?Schwester Julienne muss einen Zug erreichen. Episode #3.5 (2014)
I can remember when your average down-and-out was glad of a slice of bread and dripping.Hätte doch bloß Schwester Julienne die Leitung! Episode #3.5 (2014)
We'll have to save them some titbits from your party.Schwester Julienne hat die Leitung. Episode #3.5 (2014)
Sister Evangelina, you're wanted at the door.Dann schafft Schwester Julienne es rechtzeitig. Episode #3.5 (2014)
We still have each other. And we brought this little fella along.Schwester Julienne, ich bin ins Nonnatus-Haus gekommen, um mich in Geburtshilfe zu verbessern. Episode #3.6 (2014)
And I dare say we may hobnob with the great and the good.So ungefähr. Ich warte auf Schwester Julienne. Episode #3.6 (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
千六本;繊六本[せんろっぽん;せろっぽう(千六本), senroppon ; seroppou ( sen roppon )] (n) (See 繊蘿蔔) julienne (esp. of daikon); long, thin strips [Add to Longdo]
[せん, sen] (n) (1) (abbr) (See 繊蘿蔔) daikon julienne; julienned daikon; (2) one ten-millionth [Add to Longdo]
繊蘿蔔[せんろふ, senrofu] (n) (obsc) (See 千六本) daikon julienne; julienned daikon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top